Bewust Dagdromen: Maak gebruik van je droomkracht...

Stel je eens voor: je zit in de trein, kijkt door het raam en weet eigenlijk even later niet meer wat je gezien hebt: je was in gedachten weer bij dat gesprek met die collega. Of je vriendin vertelt over haar zoontje, maar eigenlijk ben jij in je gedachten bij morgenavond als je een blind date hebt. Dagdromen.

Hier ga jij ontdekken hoe je deze droomkracht bewust kunt gebruiken om een lucide leven te realiseren en weer vanuit je natuurlijke flow te gaan leven…

1- Wat is bewust dagdromen?

Dagdromen doen we, onbewust, tientallen keren per dag. Sommige mensen lijken wel continue weg te zweven uit het nu en weg te dromen naar dat heerlijke zonnige eiland waar ze hun eerste vriendje hadden of naar een belangrijk examen wat eraan zit te komen.

Deze innerlijke wereld met haar beelden, geluiden en gevoelens vormt het fundament van wat mensen zijn en doen. Mensen spreken, denken en voelen in beelden.

Je wordt als mens constant beïnvloed door je eigen beelden (bewuste en onbewuste) en door de beelden van je omgeving en de cultuur waarin je opgroeit. En hoe dieper dit verbeelden gaat, hoe realistischer, openhartiger, eerlijker en verrassender deze beelden worden. Er komen beelden en gevoelens bij die diep in ons persoonlijk onbewuste zijn opgeslagen.

Vanaf de prehistorie tot en met de moderne reclame gebruikt men al beelden om mensen te beïnvloeden. In rituelen, geneesmethodes, psychologie, onderwijs, politiek en commercie, overal wordt gebruik gemaakt van de kracht van beelden en symbolen.

Droom je gelukkig…!!!

Dus hoe zou het zijn als we deze hulpbron bewust zouden gebruiken? Dat we van dagdromen een effectieve en directe manier maken om met je innerlijke zelf in contact te komen en zo persoonlijke groei te realiseren. Want als je wilt, kun jij zelf die beelden een bepaalde richting in sturen. Een richting die de beste versie van jou naar boven haalt, een versie met een gezond zelfbeeld, helende zelfkennis en handelend vanuit een onbetwistbare zelfacceptatie….

“Ieder mens heeft de beschikking over vier gaven.
Zelfbewustzijn, geweten, onafhankelijke wil en creatieve droomkracht.
Zij geven ons de ultieme menselijke vrijheid om te besluiten, te reageren en te veranderen….”

Stephen Covey

Zo open je dus nieuwe wegen om beperkende overtuigingen en negatieve patronen los te laten en te werken aan meer zelfvertrouwen en een groeiende eigenwaarde.

Als je met bewust met je droomkracht werkt zal je vaak verbaasd worden over hoe eenvoudig het is om te veranderen met wat er al in jou aanwezig is. Je kunt in deze innerlijke belevingswereld in contact treden met wie je werkelijk bent. Beelden die je laten je zien, horen, voelen, ruiken, proeven, spreken wat er op dit moment speelt in je leven en waarschijnlijk aan transformatie toe is.

2- Wat is het doel van bewust dagdromen?

Het gaat in bewust dagdromen dus om het ontdekken van nieuwe mogelijkheden, inzichten en oplossingen die zich nu nog bevinden in jouw verborgen wijsheid. Zodat jij kunt ontdekken waar dat, wat je nu stimuleert of blokkeert, haar oorsprong in vindt.

Het gaat er daarbij niet om het wegstoppen of weglopen voor wat er al gebeurt en gedaan is in je leven. Nee, het draait erom om weer echt mee in contact te komen en deze vastzittende energie weer te laten stromen.

Om zo te gaan leven zoals vanuit wat je echt verlangt, wat voor jou authentiek zijn betekent.

“En toen kwam alles in een droomversnelling…. ” – Loesje

Je droomkracht gebruiken is de meest effectieve en helende functie die de mens tot zijn beschikking heeft. Wie mensen werkelijk zijn, komt voort uit hun innerlijke belevingswereld. Daar waar alles mogelijk is.

Dit is de plek waar hun huidige wereldmodel wordt uitgedaagd om haar oogkleppen af te doen en zich open te stellen voor nieuwe inzichten en kansen. Om je zo te helpen bij het realiseren van een nieuwe, frisse kijk op jezelf en het leven waarvoor je geboren bent.

3- Zo werkt dagdromen in je hoofd

Dagdromen is een razend interessant onderwerp voor onderzoekers. Sinds het mogelijk is om hersenactiviteit met een scanner te observeren is er veel bekend geworden over hoe dagdromen nu precies plaatsvindt.

Het blijkt dat er twee hersengebieden beurtelings actief zijn. Het ene gebied reageert op prikkels uit je omgeving: je hoort of ziet bijvoorbeeld iets. Dit gebied is ook actief als je bewust en gericht bepaalde dingen doet, zoals een gesprek voeren.

Het zijn allemaal activiteiten waarbij je gericht een bepaalde taak uitvoert, in interactie met je omgeving

Maar als je nergens speciale aandacht voor hebt, of niet een bepaalde taak uitvoert, worden andere hersengebieden actief. Kom je tot rust, dan reageer je niet meer op prikkels uit je omgeving maar komen je interne, onafhankelijke gedachten en gevoelens naar voren.

“Ik ben niet afwezig. Ik ben gewoon aanwezig bij mijn eigen gedachten..”

William James – Grondlegger van het pragmatisme

En dat is dagdromen.

Bij dagdromen komen je hersenen dus eigenlijk helemaal niet tot rust. Ze zijn minstens zo actief als wanneer je gericht met iets bezig bent. Alleen zijn er andere hersengebieden actief.

4- Maar waarom dagdromen we?

Deze vraag is veel moeilijker te beantwoorden dan de voorgaande en er is dan ook geen definitief antwoord op. Er is een aantal theorieën waarom we dagdromen:

Het zou belangrijk zijn om doelstellingen te realiseren: je dagdroomt regelmatig over doelen die je wilt bereiken. Bijvoorbeeld dat je weer verliefd zou willen worden of die ene te gekke baan of opdracht krijgen.

Dagdromen zou je dan helpen dit verlangen steeds onder de aandacht te brengen, zodat je de realisatie ervan blijft nastreven.

Het kan ook een rol spelen bij de organisatie van ons brein. Zo zijn bijvoorbeeld, op momenten dat je aan dagdromen bent, hersengebieden actief die belangrijk zijn bij probleemoplossend denken.

Dagdromen gaat vaak over ‘als…, dan…’-situaties en het doorlopen van deze scenario´s is belangrijk bij het oplossen van een probleem.

Het zou je ook weleens kunnen voorbereiden op de toekomst. Vaak zijn dagdromen toekomstige situaties, en door in gedachten bepaalde situaties te ‘repeteren’ bereid je je voor op deze gebeurtenissen.

Ook is het mogelijk dat dagdromen helpt je herinneringen te organiseren. Soms gaan dagdromen juist over dingen die in het verleden gebeurd zijn. Bij wetenschappelijk onderzoek zijn verbanden gevonden tussen hoeveel je je herinnert en het soort dagdromen dat je hebt.

Dagdromen is onlosmakelijk verbonden met je creativiteit. Vaak dagdroom je over denkbeeldige situaties: ‘wat als ik…’ of ‘hoe zou het zijn als ik…’.

Dat lijkt weinig praktisch nut te hebben, maar loskomen van de dagelijkse werkelijkheid is belangrijk om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Ook een grote wetenschapper als Einstein onderkende het belang van wegdromen voor het doen van nieuwe ontdekkingen.

Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen: het is aangetoond dat als iemand gevoelig is voor bijvoorbeeld depressies, dagdromen extra nadruk kan leggen op niet vervulde wensen uit het leven en daarmee juist extra negatieve gevoelens kan opwekken.

Ook blijkt dat dagdromen over situaties die heel ver van je af liggen en eigenlijk niet realiseerbaar zijn, je stemming negatief kunnen beïnvloeden.

Bewust dagdromen gaat dus vooral over de aangrenzende mogelijkheid, bereikbare doelen, recente gebeurtenissen of aanstaande plannen. Dan helpen ze je creatief te zijn, problemen op te lossen en je brein te organiseren

5- De voordelen van bewust dagdromen

Dagdromen, en ook bewust dagdromen, heeft dus vele voordelen. Hier de belangrijkste even opgesomd:

 • Dagdromers zijn creatiever

Door het wegdromen maken dagdromers nieuwe verbindingen in hun hersenen. Hier doorzijn zij beter in staat om hun creativiteit te gebruiken voor het vinden van out of the box oplossingen

 • Dagdromers zijn effectiever

Af en toe dagdromen achter je bureau zorgt ervoor dat jij niet vast blijft zitten en je werk steeds weer met een frisse blik uitvoert.

 • Dagdromers vermaken zichzelf

Wanneer je graag dagdroomt, dan kun je reizen naar onbekende plekken, leuke jeugdherinneringen of de toekomstige hoogtepunten in je liefdesleven. Helemaal in je eentje, daar heb je niemand voor nodig.

 • Dagdromers hebben een betere concentratie

Dat komt, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, omdat ze meer ruimte in hun hoofd hebben. Dat hun rationele denken regelmatig wegdrijft, betekent dat ze ruimte maken om onnodige gedachten en gevoelens af te voeren.

 • Dagdromers verwerken hun emoties beter

Door terug te dromen naar bepaalde pijnlijke gebeurtenissen verwerken dagdromers deze gebeurtenissen beter. Waarom? Omdat ze in staat zijn in hun dagdroom de gebeurtenis een ruimere betekenis te geven.

Bij een pijnlijke gebeurtenis, bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, kunnen ze daar nieuwe gevoelens aan toe voegen. Bijzondere en leuke herinneringen aan de overleden die het verlies dragelijker maken.

 • Dagdromers creëren hun eigen succes

Want, als je die droombaan of de ware liefde al vaak in je hoofd voorbij hebt laten komen, dan weet je bewustzijn precies wat het moet doen als de situatie zich werkelijk voordoet. Hoe dat werkt?

6- Dagdromen zijn geen illusie

Volgens wetenschappelijk onderzoek is bewust dagdromen, of visualiseren, de kortste weg naar het realiseren van je verlangens of levensdoel.

De Australische psycholoog Alan Richardson deed een experiment met een groep basketballers. Hij verdeelde ze in drie groepen:

 • De eerste groep liet hij 15 minuten per dag trainen.
 • De tweede groep liet hij de training alleen visualiseren.
 • De derde groep deed niks.

De uitkomst? De eerst groep kwam, logischerwijs als beste uit het onderzoek maar had slechts een minieme voorsprong op de groep die de training bewust dagdroomde.

Of wat dacht je van een onderzoek van de Cleveland Clinic Foundation waar men in onderzoek sporters, mensen die denken aan sport en mensen die niets deden met elkaar vergeleken.

De sporters bouwden in de onderzoeksperiode 30% meer spierweefsel op en degene die eraan dachten 15%.

Dus geen zin om naar de sportschool te gaan? Sluit je ogen en dagdroom….

De beroemde neuroloog en psychiater Victor Frankl, die als Jood zijnde Auschwitz overleefde, was ervan overtuigd dat zijn overleving, en die van anderen, mede te maken had met hun vermogen om aan de gegeven situatie een andere betekenis te geven maar ook om hun talent om te dagdromen over wat ze als eerste zouden gaan doen op het moment dat ze vrij zouden komen.

De beroemde beeldhouwer en schilder Michelangelo zag zijn beroemde beeldhouwwerk van David in afwachting van Goliath, al in het grote blok marmer. Hij beweerde dat hij zijn David alleen nog maar hoefde te houwen.

Albert Einstein zei dat hij meer heeft gehad aan zijn droomkracht dan aan zijn vermogen om te leren. Toen hij zijn relativiteitstheorie ontwikkelde, gebeurde dat niet in een klinisch lab, maar aan het bureau van een patentenagentschap waar hij toen werkte.

Hij stelde zich een klein deeltje voor dat zich met de snelheid van het licht voortbewoog en vroeg zich af wat hij dan zou zien en voelen. Daarna stelde hij zich als een ander deeltje voor dat ook met de lichtsnelheid voortbewoog en vroeg zich af hoe hij het eerste deeltje zou waarnemen.

Zo werkend met zijn droomkracht bouwde hij aan zijn relativiteitstheorie die de toenmalige natuurkunde op haar grondvesten deed schudden.

Of neem Charles Dickens die aangaf dat hij zijn verhalen eerst met zijn geestesoog voor zich zag afspelen en dat hij ze daarna alleen nog maar hoefde op te schrijven.

 

Michael Jordan nam altijd het beslissende schot van zijn basketbalwedstrijden eerst mentaal. Voordat hij echt schoot. Hij zette zijn droomkracht in om zijn vaardigheden te verbeteren en zijn persoonlijke records te verbeteren.

Of neem dit onderzoek van de Harvard University. Drie groepen werden bestudeerd. Het waren groepen met hetzelfde intellectuele vermogen en ze hadden allemaal nog nooit pianogespeeld.

Eén groep was gevraagd elke dag een toonladder te oefenen op de piano.

Een andere groep was gevraagd om exact dezelfde toonladder te oefenen, maar zij gingen enkel deze toonladder oefenen door eraan te denken door middel van visualisatie. De derde groep hoefde niets te doen. De zogenaamde controlegroep.

De resultaten waren echt heel ongelooflijk. Bij alle deelnemers werden de hersenen voorafgaand aan het onderzoek gescand.

Tijdens de studie werden de hersenen van de drie groepen deelnemers opnieuw gescand om eventuele structurele veranderingen in de hersenen als gevolg van het pianospel (zowel denkbeeldige en echte spelers) te meten.

Het bleek dat het deel van de hersenen dat overeenkomt met de vinger bewegingen van het pianospel aanzienlijk was gegroeid bij groep 1 en groep 2.

Dus, zelfs de groep die alleen maar heeft gedacht aan het spelen van de toonladders had aantoonbare brein veranderingen vergelijkbaar met de groep die fysiek had geoefend. De controlegroep liet geen brein veranderingen zien. (Zie ook de afbeelding)

 7- Wat zegt dit over bewust dagdromen?

Het betekent dat voor je brein iets daadwerkelijk gebeurt als je het visualiseert. Voor het brein is er haast geen verschil tussen de echte activiteit en een gevisualiseerde activiteit.

Dit heeft voordelen en nadelen. Het betekent dat als je aan het nadenken bent over een mogelijke negatieve toekomstige gebeurtenis, je brein dit ook als een echte gebeurtenis ziet en je dus mogelijk een onnodige angst of stress aanmaakt.

Maar gelukkig geldt het tegenovergestelde vaker. Want door over een toekomstige gebeurtenis na te denken en beginnen met bewust dagdromen hoe je je wilt gedragen, ben je al bezig om dat nieuwe gedrag eigen te maken.

Je kunt met Bewust Dagdromen je een toekomst voorstellen. In een bepaalde positie of situatie, en dan dromen hoe jij wilt dat dit afloopt. Hoe jij je doel realiseert.

Of hoe jij steeds beter in iets wordt: door een bepaalde handeling steeds weer mentaal voor te stellen te oefenen in je hoofd. Net zoals Michael Jordan.

Kan iedereen bewust dagdromen?

Ja! Je hoeft namelijk niet heel goed te zijn in het visualiseren van toekomstige succesverhalen. Sommige mensen kunnen hele scherpe beelden maken en bij anderen blijft het beeld vaag. Dit blijkt voor het effect van visualisatie niet uit te maken.

De intentie, de motivatie achter je dagdroom is belangrijker dan de kwaliteit van je visualisatie. Het gevoel van de ervaring, echt het idee in de situatie te zitten, heeft de meeste invloed op het effect van je dagdroom. Hoe krachtiger het gevoel bij de visualisatie des te krachtiger het effect. Als de focus van je brein gericht is waar je naar toe wilt, doe je het goed genoeg.

8- Hoe gebruik jij je dagdroom optimaal?

Je kunt als er als bewuste dagdromer voor kiezen met een gericht doel te gaan dagdromen. Je wilt misschien aan een bepaald gebied in je leven verbeteren zoals je relaties, gezondheid of financiën.

Of je wilt je eigenwaarde vergroten of avonturen ondernemen die jouw zelfvertrouwen een boost geven.

Op zo’n doel zet jij een intentie en met deze intentie breng jij je doel nog sterker tot leven. Het gaat er dan om dat jij wat je wilt zo intens en levensecht mogelijk voelt.

Zoals eerder al gezegd moet je het realiseren van je doel met elk zintuig ervaren. Je moet het niet alleen zien maar het ook horen, voelen, ruiken, proeven, ervaren en aanraken.

Hoe krachtiger het gevoel bij de visualisatie, des te krachtiger het effect.

Ieder zintuig moet jou ervan overtuigen dat wat je wilt al gerealiseerd is, dat het varkentje al gewassen is. Vervolgens blijf je dit gevoel steeds weer afspelen in jezelf herhalen.

Net zo lang totdat naast je geest ook je lichaam ervan overtuigd is dat het al gerealiseerd is.

Dit kun je doen terwijl je bij de dokter in de wachtkamer zit, als je in de lift staat of even lekker op de bank ligt bij te komen.

En wat ook een heel belangrijk ingrediënt is naar succesvol dagdromen 2.0? Dat je in een staat van dankbaarheid verkeert over omdat datgene wat je wilt realiseren voor jou al gerealiseerd is.

Zo beïnvloed jij direct het verwachtingseffect. Want als je dankbaar bent, is het geen vraag meer of het nog gaat lukken.

9- Bewust Dagdromen in de praktijk

Tijd om zelf eens met dit aangeboren vermogen te gaan experimenteren en je leven weer terug te brengen in je natuurlijke flow.

Oh ja voor je begint lees eerst de hele oefening zodat jij je focus op de oefening kunt houden

 • Relax

Ga zitten of liggen in een houding die comfortabel voor je is. Doe de kleine dood meditatie. Die gaat als volgt:

Adem 7 tellen in
Houd je adem 7 tellen vast
Adem in 7 tellen uit
Adem 7 tellen niet

Herhaal deze cyclus minimaal 6 keer.

Laat zo de spanning uit je lichaam verdwijnen en sluit je ogen.

 • Stel je favoriete droomomgeving voor

Ben je op zoek naar de ware? Stel je dan voor waar je hem ontmoet, hoe hij gekleed is, hoe je hem in de ogen kijkt, hoe zijn stem klinkt en hoe dat precies past bij jou ideaalbeeld.

Ruik hoe het er ruikt en vooral hoe hij ruikt, voel hoe het is als je hem kust en hoe zijn lippen smaken. Het is belangrijk, als dat lukt, om een lekkere geur te ruiken. Geur is ons oudste zintuig en maakt doelen gelijk een stuk realistischer.

Ga helemaal los op je droomomgeving. Stel deze zo voor zodat jij er super enthousiast van wordt, dat je in iedere cel in je lichaam voelt: Ja, ik wil.

Visualiseer hoe je met hem wegloopt en ineens op jullie bruiloft bent. Stel je voor hoe de rest van jullie leven eruit komt te zien.

Hoe geweldig dit is, hoe, als je dat wenst, jullie kinderen eruitzien, hoe jullie je diamanten bruiloft vieren. Maak het groots en wenselijk.

Heb jij deze droom man of vrouw al gevonden? Pas het dan toe op je gezondheid, je carrière, je financiën of een ander belangrijk doel voor je.

 • Nieuwe rol

Ben jij waarnemer van deze dagdroom (je kijkt van een afstand naar de droom)? Stel je alles dan opnieuw voor maar nu alles actieve deelnemer (Je zit midden in de dagdroom). Stap in je dagdroom en word je bewust van de nieuwe details die langskomen.

Was jij al deelnemer? Stap er dan uit en kijk van een afstand hoe deze film zich voor je ogen afspeelt.

Geniet van de nieuwe gevoelens, gedachtes en opvallende details die je deze manier van waarnemen schenken. Voeg krachtigere, warmere, natuurlijkere en duurzame gevoelens en emoties toe. Maak het geweldig.

Maak het bijzonder. Maak het zoals jij het diep van binnen echt wilt. Creëer een hemel op aarde…

 • Back to life

Als je hebt gezien, gevoeld, gehoord, geroken en geproefd wat dit intense verlangen inhoudt, wie je dan bent en hoe je leven er dan uitziet, kom dan weer langzaam terug naar dit moment. Pas als het beeld helemaal is verdwenen, open je je ogen.

Hoe vaker je dit herhaalt, hoe eenvoudiger de oefening wordt maar ook hoe meer dit verlangen echt wordt voor je brein.

Er is, zoals boven al verteld, voor je brein niet zoveel verschil tussen iets echt doen en het dagdromen.

Dus door dit verlangen te blijven herhalen, creëer jij je eigen toekomst en gaat deze zich steeds meer manifesteren in jouw leven.

10- Tenslotte

Dagdromen vereist geen bijzonder intelligentieniveau. Alleen dat jij je openstelt voor je innerlijke beeldenwereld en hier contact mee wilt maken.

Als het je lukt dat contact te krijgen, dan blijkt dat dagdromen een effectieve beleving is. Met direct en in de toekomst, verbeteringen in je gevoelsleven, je denken en je handelen….

PS: Wil je nog meer ontdekken over lucide leven en hoe je weer kan gaan leven vanuit je persoonlijke flow ? Dan vind je deze cursussen en boekjes vast interessant…

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen