Mentaal

Mentaal gaat over hoe jij met je gedachten je stemming bepaalt. Je bent in staat om met je denken eventuele angsten of negatieve gevoelens te controleren. "Mind over body" is een vaardigheid die mensen die mentaal sterk zijn tot in de puntjes beheersen.

Door zich te focussen, op wat ze wel willen voelen en willen ervaren, overstijgen zij de weerstanden die wat dit willen in de weg staat. Maar hoe blijven deze mensen mentaal zo sterk

1- Ze accepteren en waarderen zichzelf.

Zelfacceptatie en een sterke eigenwaarde zijn belangrijke eigenschappen van een een mentaal sterk iemand. Er is geen reden tot twijfel. Een gezonde zelfacceptatie en eigenwaarde zijn het begin van een succesvolle "mind over body" levenswijze

2- Ze weigeren in hun pijn of tegenslag te blijven hangen.

Ze kiezen ervoor om te kijken wat ze kunnen leren van de gebeurtenis en hoe ze dat kunnen gebruiken om hun doel te bereiken.

3- Ze nemen 100% verantwoordelijkheid.

Mensen die mentaal sterk zijn, nemen 100% verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn en welbevinden. Ze weten dat oplossingen zich in zichzelf bevinden en niet in de externe omgeving of bij andere personen.

4-  Mentaal sterk betekent vaker nee zeggen.

Ze zijn zich heel goed bewust van wat ze wel en niet willen of nodig hebben. Daarom zeggen ze sneller nee. Ze schermen hiermee hun doel af van bezigheden en emoties van andere die dit doel niet dienen. Zo behouden ze hun scherpe focus en besteden hun tijd wijs.

5 - Ze zijn niet haatdragend.

Mentaal sterke mensen hebben geen tijd of zin om bezig te zijn met andere mensen te haten. Ze vergeven sneller andermans fouten omdat ze, door de juiste zelfkennis, weten dat iedereen zijn eigen pad loopt en dat fouten onvermijdelijk zijn.

Wanneer iemand keer op keer in de fout gaat, zullen ze niet langer tijd en energie in iemand stoppen omdat deze hun levensvreugde ondermijnd.

6- Ze weten wat ze belangrijk vinden en niet.

Mentaal sterke mensen weten wat ze belangrijk vinden. Ze kennen hun waarden en zullen er alles aan doen om hun leven in te richten naar deze waarden en overtuigingen. Hierdoor filteren ze op een natuurlijke en vaak onbewuste manier hun leven van elementen die deze waarden niet ondersteunen.

7- Ze durven zich te laten zien.

Ze hebben, vaak vanwege hun gezonde zelfacceptatie en eigenwaarde, geen enkele moeite om zich te laten zien aan de buitenwereld. Waarom niet? Hun eigenwaarde en zelfacceptatie wordt er niet door aangetast. Eerder versterkt.

8- Ze staan onbevangen in het leven.

Ze staan eerder open voor nieuwe dingen en andersdenkenden omdat ze goed weten wat ze zelf willen en vooral wat ze niet willen. Dat biedt ruimte om ideeën van andere mensen toe te laten zonder de gedachte of het gevoel daar iets mee te moeten.