Psychologie

In deze kennisbank vind je alle artikelen gerelateerd aan de psychologie van de mens. De psychologie helpt ons om ons zelf te leren begrijpen. Zodat we weer met een heldere blik naar de wereld om ons heen kunnen kijken en de dingen te ervaren en zien zoals ze werkelijk zijn....
Amplificatie
Om de producten van het onbewuste te kunnen interpreteren, onderzoekt de...
Associatie
Associatie gebeurt in de psychologie op 2 manieren. Vrij of bewust. Vrij...
Autosuggestie
Autosuggestie  betekent dat je door middel van je persoonlijke gedachten...
Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung (1875-1961), de grondlegger van de analytische psychologie,...
Collectief onbewuste
Het collectief onbewuste komt  uit het werk en schrijven van de beroemde...
Deelpersoonlijkheden
Deelpersoonlijkheden is een methode die er vanuit gaat dat je energiehuishouding...
Dissociatie
Dissociatie is  een bewustzijnsstaat waarbij ideeën gedachten, emoties,...
Ego
1- Wat is je ego? Je ego is de stem in je hoofd die de hele dag tegen je praat....
Freud
Sigmund Freud noemde dromen de koninklijke weg naar het onbewuste. Die...
Fysiek
Fysiek gaat over datgene wat te maken heeft met de staat van ons lichaam. Als we...
Gestalt Therapie
De Amerikaanse Psychiater Fritz Perls is vooral bekend als grondlegger van de...
Hallucinaties
Hallucinaties zijn een zintuiglijke ervaring die niet strookt met wat er in...
Hypnose
Hypnose  is een trance waarbij de hypnotiseur de gehypnotiseerde langs zijn of...
Integratie
Integratie gaat in therapie over het weer toelaten van de verdrongen delen van...
Imaginatie
Imaginatie is een effectieve en directe manier om met je ware zelf, je...
Locus of control
Locus of control is een begrip uit de psychologie dat gaat over in welke mate...
Mentaal
Mentaal gaat over hoe jij met je gedachten je stemming bepaalt. Je bent in staat...
Need For Cognition
Need for cognition is de mate waarin mensen geneigd zijn om na te denken en het...
Perceptie
Perceptie wordt mede bepaald door wat je waarneemt. Je waarnemingen worden...
Persoonlijke groei
Persoonlijke groei begint met zelfacceptatie en het verwerven van zelfkennis en...
Persoonlijk onbewuste
Ons persoonlijk bewustzijn bestaat uit twee delen. Een bewust deel en een...
Schaduwkant
De schaduwkant betekent in de psychologie dat gedeelte van van ons...
Spiegelen
Spiegelen is een vorm van lichaamstaal of non-verbale communicatie, die soms...
Systemisch werk
Systemisch werk is een filosofie ontwikkelt door de briljante geest Bert...
Therapie
Therapie betekent behandeling. Dit kan emotioneel, mentaal, fysiek of...
Verwachtingseffect
Het verwachtingseffect gaat over in welke mate jouw verwachting over iets de...
Zelfreflectie
Zelfreflectie betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan...

De psychologie richt zich op het innerlijk leven van mensen en hoe zij zich gedragen.

Het doel is het verwerven van kennis over het doen en laten van mensen. Zowel in hun alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden. In het begin richtte men zich voornamelijk op het uiterlijke en waarneembare gedrag van de mensen. 

Tegenwoordig denken we bij psychologie vooral aan motieven, emoties en gedachten die een mens tot bepaald gedrag brengt. Deze motieven kunnen daarbij ook nog eens volkomen onbewust kunnen zijn. 

Veel van de psychologische processen voltrekken zich in het onbewuste deel van ons brein van de individuele mens. Het betekenis geven en begrijpen van menselijk gedrag en motieven kan niet meer zonder de theorieën over het onbewuste proces in ons brein. 

Dat maakt  Lucide Dromen en DroomDNA, dromen betekenis geven, zo'n effectieve manier om psychologische zelfkennis te vergaren. In het eerste geval kom je live in contact met je persoonlijk onbewust en in het 2e geval betreed je dat door middel van je dromen te duiden.