Verwachtingseffect

Het verwachtingseffect gaat over in welke mate jouw verwachting over iets de uitkomst ervan bepaald. Het wordt ook wel het placebo-effect genoemd. Hoe meer jij ervan overtuigd bent, niet twijfelt aan het resultaat, hoe groter de kans dat de gewenste uitkomst de werkelijke uitkomst wordt.

Bijvoorbeeld bij  het testen van medicijnen denkt een gedeelte van de testpersonen het medicijn toegediend te krijgen. In werkelijkheid bevat dit geen enkele werkende stof. De andere groep krijgt het te testen medicijn. Zo kunnen de testers de werkelijke werking onderscheiden van de werking die optreedt omdat de mensen denken dat het werkt.

Het bijzondere is dat in veel gevallen ook de mensen die het placebo toegediend krijgen ook verbeteringen in hun gezondheid laten zien. Alleen maar omdat ze het verwachten.

Einstein zei ook al: "Als je denkt dat je het kunt, dan heb je gelijk en als je denkt dat je het niet kunt, dan heb je ook gelijk."

1- Wat houd het het verwachtingseffect in?

De overtuiging, het geloof dat je het kunt, is de eerste stap naar realisatie van je doelWe kunnen aan onze verwachting werken door aan de volgende drie dingen te werken:
  • Motivatie - Waarom wil jij dit bereiken? Wat wil je oplossen? Hoe gaat dit je leven leuker en uitdagender maken?
  • Intentie - Creëer een intentie waar in vastgelegd is dat jij dit gaat bereiken. Voel hoe de emotie en de energie, het enthousiasme,  over het bereiken van je doel iedere cel in je lichaam en geest voeden.
  • Visualiseren - Sluit je ogen en stel je voor en voel hoe het is om dit doel te bereiken. Maak het zo levendig mogelijk mogelijk. Gebruik zoveel mogelijk zintuigen.

2- Het verwachtingseffect in lichaam en geest

door het verwachtingseffect maak jij nieuwe verbindingen in je mind en in je lichaam. Je programmeert je brein en je conditioneert je lichaam als het ware een nieuwe realiteit in die, hoewel nog niet gematerialiseerd, in jou als een onontkoombare realiteit is.

Door deze realiteit, met behulp van het verwachtingseffect mentaal en fysiek te blijven herhalen, maak jij je gecreëerde realiteit steeds

3- Tenslotte

Het gaat erom dat jij precies voor je ziet en verwacht wat je wilt. Dan maak jij optimaal gebruik van het verwachtingseffect. Hoe levendiger en groter jij het verlangen maakt, hoe beter jij de kracht van je verwachting benut.