Zelfvertrouwen

Het antwoord op de vraag "wat is zelfvertrouwen?"is niet in een zin te geven. Daarom gaan we van "wat is zelfvertrouwen" naar de meest voorkomende oorzaak van een tekort aan zelfvertrouwen tot een lijstje met handige tips om het te vergroten.

1- Wat is zelfvertrouwen?

Zelfvertrouwen betekent dat je zowel een reëel als realistisch beeld hebt van wie je bent en je situatie. Je hebt dan:
 • vertrouwen in wat je kan.
 • een gezonde eigenwaarde.
 • de overtuiging de controle over en in je leven te hebben.
 • het gevoel dat je alles in huis hebt om je levensdoelen te realiseren.
 • het vertrouwen in de toekomst en jezelf zelfs als het even tegenzit.
 • evenwicht en balans in je relaties.

2- Zelfvertrouwen en je capaciteiten

Een tekort aan zelfvertrouwen wil  niet altijd zeggen dat je hier altijd last van hebt. Het zegt ook niets over je capaciteiten in het algemeen.

Misschien ben jij geweldig in de omgang met mensen maar ontbeert je alle vertrouwen op het moment dat je in een groep iets moet vertellen. Of spring jij zonder angst uit een vliegtuig maar heb je weinig zelfvertrouwen op het moment dat je naar een verjaardag moet.

Er zijn ook mensen die ergens heel goed in zijn en toch denken dat ze er niets van kunnen. Ondanks de positieve bevestigingen van vrienden, familie en omgeving. Iets wat we veel bij artiesten en kunstenaars zien. De hele wereld ligt aan hun voeten maar zij denken dat het allemaal op een vergissing gebaseerd is.

3- Gebrek aan zelfvertrouwen

Geen zelfvertrouwen of een gebrek hier aan herken je aan een of meer van de volgende signalen:
 • Teveel op de goedkeuring of bevestiging van anderen leunen
 • Iets niet doen omdat je bang bent dat je faalt.
 • Verwachten dat je faalt.
 • Je eigen resultaten en succes altijd als een soort van toeval zien.
 • De neiging hebben jezelf naar beneden te halen. In je denken en in je communicatie met andere mensen.
 • Passief zijn.
 • Afwijzend reageren op bevestiging en complimenten van anderen.
 • Het succes of je reslutaat kleiner maken dan het is.

4- Gezond zelfvertrouwen

Een gezond gevoel van zelfvertrouwen herken je aan :
 • Je accepteert wie je bent en wat je doet ondanks wat de rest van de wereld daar van vindt.
 • Bij je eigen mening blijven in plaats van met iedereen mee te praten of naar de mond te praten.
 • Vertrouwen op en leven naar je eigen inzichten.
 • Kansen en oplossingen zien in plaats van gevaar en problemen.

5- Oorzaak weinig zelfvertrouwen

Weinig zelfvertrouwen houdt stand omdat jij je te druk maakt over wat anderen van je vinden. Vaak is de oorzaak daarvan te vinden in je vroege jeugd.

A- Ouders

Je ouders spelen een prominente rol bij het vormen van een positief zelfbeeld,  je gevoel van eigenwaarde en zo ook bij de ontwikkeling van je zelfvertrouwen. Acceptatie door je ouders van wie je bent als kind zorgen voor een stevig fundament van vertrouwen en zelfacceptatie.

Je krijgt steeds meer zelfvertrouwen want je ouders geven je de ruimte om te experimenteren en fouten te maken. Ze motiveren je en wat er ook gebeurt: ze houden van je.

Maar een dergelijk positief zelfvertrouwen opbouwen in jezelf lukt  meestal niet als je vader of moeder, of allebei:
 • Erg kritisch of veeleisend zijn.
 • Als ze te beschermend zijn
 • Je weg naar volwassenheid en onafhankelijkheid blokkeren.
 • Zelf te weinig zelfvertrouwen hebben
Zo krijgen deze kinderen ook het gevoel dat ze tekort schieten. Vaak in combinatie met het idee dat, waar ze ook zijn, ze er niet bij horen. Het gevolg hiervan is dat ze, in plaats van hun zelfvertrouwen te laten groeien, steeds meer aan zichzelf gaan twijfelen.

B- Omgeving

Als je weinig zelfvertrouwen hebt, ga je automatisch mensen opzoeken en komen er mensen op je af die dit ook hebben. Logisch want wie wil er zonder een greintje zelfvertrouwen tussen allemaal overtuigde en zelfbewuste mensen in vertoeven?

Je komt  in een vicieuze cirkel terecht: omdat je weinig zelfvertrouwen hebt, is het moeilijk om stimulerende vriendschappen aan te gaan en omdat je weinig positief ingestelde vrienden hebt, is het moeilijk om je zelfvertrouwen te vergroten.

Als je langdurig verblijft  in een negatieve omgeving word je eigenwaarde en zelfbewustzijn aangetast. Als je als kind of puber weinig zelfvertrouwen hebt opgebouwd, kan dat op allerlei terreinen van je leven belemmerend werken.

6- Hoe vergroot jij je zelfvertrouwen?

Gelukkig bestaan er genoeg manieren om zelf je zelfvertrouwen een boost te geven:
 • Weten en ervan overtuigd zijn dat alles wat je nodig hebt zich al in jou bevindt.
 • Ontdek de vruchtbare kant, de schaduwkant, van een beperkende overtuiging. Wat heeft het je gebracht?
 • Werken aan je zelfacceptatie.
 • Zie fouten en mislukkingen als groeikansen.
 • Ontwikkel je talenten.
 • Durf trots te zijn op je prestaties.
 • Focus je op een doel of doelen die voor jou realistisch en haalbaar zijn.
 • Eet gezond en denk positief.
 • Zoek opwekkende en stimulerende omgevingen.
 • Cursussen en trainingen volgen en boeken lezen om je zelfkennis en vertrouwen te vergroten.