Psychologie

De psychologie richt zich op het innerlijk leven van mensen en hoe zij zich gedragen.

1- Doel 

Het doel  is het verwerven van kennis omtrent het doen en laten van mensen. Zowel in hun alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden.

In het begin richtte men zich voornamelijk op het uiterlijke en waarneembare gedrag van de mensen. Het innerlijk leven van de mens kon zich niet objectief laten meten door wetenschappelijke meting.

Freud en Jung waren eigenlijk de eerste psychologen die hiervan afstapte. Dit was het begin van de zogeheten cognitieve revolutie in de psychologie. De psychoanalyse was haar eerste beroemde product.

2- Psychologie tegenwoordig

Tegenwoordig denken we bij psychologie vooral aan motieven, emoties en gedachten die een mens tot bepaald gedrag brengt. Deze motieven kunnen daarbij ook nog eens volkomen onbewust kunnen zijn.

Veel van de psychologische processen voltrekken zich in het verborgen deel van ons brein van de individuele mens. Het betekenis geven en begrijpen van menselijk gedrag en motieven kan niet meer zonder de theorieën over het onbewuste proces in ons brein.

3- Psychologie en dromen

Freud en Jung hielden zich beide bezig met dromen en droomwerk. Zij zagen dromen als de manier om deze onbewuste processen in ons brein helder te krijgen en te begrijpen.

Er bestaan in de psychologie 2 groepen. De een betwijfelt of dromen ook maar iets betekenen en zeggen over onze geestelijke staat. De andere groep gelooft heilig dat dromen ons persoonlijk en het collectief onbewuste representeren.