Verborgen wijsheid

Er zijn dingen die je weet en dingen die je niet weet. Dat lijkt vrij duidelijk maar in wat we weten bestaat een groot schemergebied dat overloopt van de inspiratie, heling, creativiteit en oplossingen.

1- Wat is verborgen wijsheid?

Jij en ik weten meer dan we denken dat we weten. Alleen hebben we deze zelfkennis en zelfinzicht om de een of andere plausibele reden weggestopt.

Meestal omdat we deze kennis of informatie niet direct nodig denken te hebben in ons dagelijks functioneren. Soms omdat een gebeurtenis zo pijnlijk is dat we die liever onderdrukken.

Deze kennis noemen we verborgen wijsheid want in dit gebied bevinden zich veel oplossingen en antwoorden op vragen die ons in het dagelijks leven bezighouden. En het mooie is dat wij in staat zijn om deze antwoorden omhoog te halen.

2- Verborgen wijsheid heeft twee kanten

Ook de pijnlijke gebeurtenissen die wij onderdrukken in ons persoonlijk onbewuste behoort tot onze verborgen wijsheid omdat inzicht in en helder krijgen van deze kleine en grote trauma’s ons veel over ons leven nu kunnen vertellen.

In je verborgen wijsheid kun jij ontdekken waarom je bepaalde plekken, relaties, situaties bij voorkeur al uit de weggaat zonder eerst te onderzoeken wat deze nieuwe ervaringen je zouden brengen

3- Creativiteit & verborgen wijsheid

Het is ook in onze verborgen wijsheid waar onze creatieve en oplossingsgerichte mogelijkheden liggen. Dit is het gebied van ons bewustzijn waar kunstenaars, schrijvers, dichters en ook ondernemers uit putten voor hun creatieve en ondernemende projecten.

4- Hoe krijg je toegang tot je verborgen wijsheid?

Soms gaat dat vrij eenvoudig zoals maar andere oplossingen liggen wat dieper in onze verborgen wijsheid opgeslagen. Daarvoor moeten we wat meer voor doen om er toegang tot te krijgen.

Dat kan op vele manieren. Methodes zoals hypnose, meditatie, dromen betekenis geven, mindfulness of imaginatie zijn daarvoor prima geschikt. Eigenlijk elke methode waarmee jij je droomkracht gebruikt om je denken helder te maken en open te stellen voor de aangrenzende mogelijkheden.

5- Tenslotte

Je verborgen wijsheid gebruiken begint met het erkennen dat jij die bezit. En dat is voor sommige mensen al een grote stap. Daarna gaat het erom een manier of methode te vinden waarmee jij het beste in contact kan komen met deze verborgen wijsheid.

Is dat gelukt, dan moet je deze wijsheid in je leven integreren op een manier die bijdraagt aan het realiseren van de beste versie van jezelf en zo weer te gaan leven vanuit je natuurlijke flow...