Page content

Wereldmodel

Het is een misvatting te geloven dat we onbevangen, zonder vooroordeel, reageren op de wereld om ons heen. We zien en ervaren dingen in de wereld, onze perceptie maar wat we precies zien en ervaren wordt mede bepaald door onze vroegere ervaringen. Dit noemen we ons wereldmodel. Het is persoonlijk en uniek. Zuiver objectief waarnemen via je zintuigen is helemaal niet mogelijk.

1- Vorming van je wereldmodel

Je haalt de wereld binnen door middel van je zintuigen: ogen, oren, smaak, geur, tast, voelen en aanraken. Vervolgens verwerkt ons brein deze informatie vanuit onze zintuigen tot een interne voorstelling. Jij geeft daar je eigen betekenis aan en dat komt dan weer  in je taal – zowel in verbaal als lichaamstaal – tot uitdrukking.

Deze interne voorstelling wordt gevormd nadat ze door onze filters van generalisatie, vervorming en het weglaten van informatie zijn heen gegaan. De mate van weglating, vervorming of generalisatie is afhankelijk van heel veel factoren maar voornamelijk van in welke situatie je op dat moment zit.

Zo creëer jij als het ware een persoonlijke afspiegeling van de realiteit en zo schept ieder mens zijn eigen realiteit en nimmer de werkelijke realiteit. Het is een netwerk van onderling samenhangende verwachtingen en overtuigingen waarmee we onze ervaringen ordenen en de situaties hanteren waar we ons dagelijks doorheen bewegen.

Je kunt het wereldmodel vergelijken met een groot aantal mentale kaarten met behulp waarvan we in de wereld opereren. Maar, de kaart is niet het gebied, zoals een belangrijke vooronderstelling van NLP luidt.

2- Ieder wereldmodel is volmaakt

Belangrijk ook is te beseffen dat er niet zoiets bestaat als een correct wereldmodel. Ieder wereldmodel is uniek en het resultaat van iemands persoonlijke geschiedenis. Als er al verschillen zijn, dan is het in het aantal keuzemogelijkheden.

Ons wereldmodel bepaalt de hoeveelheid kansen die iemand voor zichzelf, in een bepaalde situatie, ziet. In bijna alle gevallen is het niet de fysieke werkelijkheid die onze mogelijkheden inperkt maar zijn het onze ideeën over onszelf en de wereld.

3- Verandering in je wereldmodel

Het wereldmodel is een dynamisch iets. Op basis van de informatie die we binnen krijgen stellen we ons beeld van de wereld voortdurend bij.  We passen de kaart aan bij de verwerking van nieuwe data. Dat is een automatisch proces en het moment dat we contact kunnen maken met de aangrenzende mogelijkheid.

Onze mogelijkheden en beperkingen maken deel uit van ons wereldmodel en kunnen alleen daar veranderd worden. Een verandering in ons leven is altijd een verandering van ons wereldmodel.

Niet in alle gevallen zal de verandering vanzelf gaan. Sommige ideeën over onszelf of de wereld zijn verbonden met pijnlijke gebeurtenissen in het verleden wat aanpassing in de weg staat. Dan is het verstandig om hulp van buitenaf te zoeken in de vorm van therapie.

4- Tenslotte

Wanneer je je model van de wereld verrijkt – bijvoorbeeld door een beperkende overtuiging over jezelf om te zetten in een positief idee – krijg je de beschikking over meer mogelijkheden. In het algemeen geldt dat hoe meer mogelijkheden je tot je beschikking hebt, hoe flexibeler je kunt reageren op wat er gebeurt in je leven.  Zo word jij steeds flexibeler en steeds meer in staat je leven in te richten zoals jij het wilt.

“Een unieke en persoonlijke versie van jou bestaat er in het hoofd van iedereen die je kent…”

  Like, deel of verzend dit bericht want er is vast wel iemand die je hier mee kan helpen...

  Comment Section

  0 reacties op “Wereldmodel

  Plaats een reactie


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.