Dankbaarheid

1- Waarom is dankbaarheid zo belangrijk?

Dankbaarheid is de kern van werkelijk geluk. De belangrijkste reden voor dankbaarheid is dat je hierdoor gelukkig wordt. Zonder dankbaarheid zouden mensen altijd maar negatief zijn. Mensen zouden voortdurend zeuren en klagen en al het moois van het leven over het hoofd zien.

Bovendien: doordat je dankbaar bent, kun je zaken in een beter perspectief plaatsen als het een keertje tegenzit. Je verliest de hoop niet! Het is een manier om te blijven groeien als er pijnlijke dingen gebeuren.

2- Dankbaarheid maakt gelukkig

Dankbaarheid wordt ook wel het summum van de positieve psychologie genoemd. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman, grondlegger van deze stroming, hield in 1998 een beroemd geworden speech waarin hij opriep meer onderzoek te doen naar wat mensen gelukkig maakt in plaats van naar psychische stoornissen.

Sindsdien zijn er duizenden onderzoeken gedaan naar eigenschappen als doorzettingsvermogen, wijsheid, tevredenheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dankbaarheid springt daaruit, doordat ze zulke grote en duidelijk positieve effecten heeft op onze gezondheid, ons geluksgevoel en onze relaties.

3- Dankbaarheid als levenshouding

Voor een deel zit dankbaarheid in onze persoonlijkheid: de een is van nature meer geneigd om zijn zegeningen te tellen dan de ander. Mensen die hoog scoren bij een dankbaarheidstest zijn over het algemeen gelukkige mensen, zo wordt duidelijk uit vele onderzoeken. Ze hebben vaker positieve emoties, zijn tevredener met hun leven en hebben positieve verwachtingen van de toekomst. Tegelijkertijd hebben ze minder gevoelens van angst, eenzaamheid en depressie.

Ze zijn bovendien prettige mensen om mee om te gaan: ze zijn aardiger, empathisch, vergevingsgezind, behulpzaam, niet snel jaloers en niet-materialistisch ingesteld.

Nu is er altijd een kip-ei-vraag: maakt dankbaarheid wel echt gelukkiger, of hebben gelukkige mensen gewoon meer reden tot dankbaarheid? Het lijkt erop dat dankbaarheid eerder een oorzaak van geluk is dan een gevolg. Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat wanneer proefpersonen via oefeningen een toename in dankbaarheidsgevoelens kregen, dit leidde tot een toename in geluk, flow en welzijn in hun leven.

4- Dankbaarheid leren

Het goede nieuws is dat een dankbare levenshouding is aan te leren. Een bekende oefening, waarvan is bewezen dat het je dankbaarheidsgevoelens vergroot, is deze:

Tel je zegeningen. Regelmatig, bijvoorbeeld elke avond of week, in een paar zinnen opschrijven waar je dankbaar voor bent. Bijvoorbeeld:
  • Je huidige leven
  • Je hebt iets lekkers gegeten.
  • Een onverwachte leuke gebeurtenis
  • Je fijne jeugd
  • Leuke vriendenkring
  • Je lieve partner
  • Je kinderen
Deze oefening blijkt nog beter te werken als je deze lijstjes vervolgens uitwisselt en bespreekt met iemand anders.

Een andere oefening is niet echt een oefening maar draait om het trainen van een andere levenshouding: Glimlach en wees dankbaar. Geen lijstjes maar gewoon dankbaar voor hoe je leven nu is. Hiermee stop jij je ego wat continue aan het verkondigen is wat er allemaal mis is in je leven.

Je stopt het negatieve denken en maakt ruimte voor nieuwe gedachten en gevoelens. Als je namelijk dankbaar bent en glimlacht, kun je niet negatief denken. Dat is biologisch gezien onmogelijk.

Onderschat het  niet. Het lijkt heel eenvoudig maar het vraagt veel focus en doorzettingsvermogen.

5- Dankbaarheid tonen

Dankbaarheid werkt als een vergrootglas: het vergroot de goede dingen uit. Daarnaast maakt zo’n oefening je er beter van bewust welke dingen en mensen belangrijk voor je zijn. Daardoor ben je geneigd daar meer aandacht en tijd aan te besteden, met een fijner leven als gevolg.

Het werkt echter alleen als het authentiek is, dus als je het echt meent.

En is dankbaarheid inderdaad authentiek en welgemeend, dan kan ze een welkome opsteker zijn voor de ontvanger, zo blijkt. Een simpel bedankje voor hun hulp maakte al dat proefpersonen zich sociaal waardevol gingen voelen: ze ervoeren dat hun inspanningen ertoe deden en werden gewaardeerd door anderen.

Ze waren vervolgens dubbel zo vaak geneigd om weer te helpen als wanneer ze geen bedankje hadden gekregen.

‘Een opkikker voor relaties,’ zo noemt de Amerikaanse onderzoekster Sara Algoe dankbaarheid dan ook. In haar onderzoek bleken partners zich duidelijk beter te voelen over zichzelf en hun relatie op dagen dat hun geliefde hen voor iets had bedankt.

‘Als iemand je bedankt, voel je je gezien en gewaardeerd.’ Zo straalt dankbaarheid niet alleen af op jezelf, maar op je hele omgeving.

6- De kracht van dankbaarheid

Wanneer jij heel graag iets wilt realiseren, een diep verlangen of je levensdoel, dan kan dankbaarheid je daar bij helpen. Het gaat erom dat jij dan in het gevoel van enthousiasme en euforie stapt, wat je voelt, op het moment dat je dit levensdoel te realiseert. Deze emoties versterken je intentie om je levensdoel ook daadwerkelijk te realiseren.

Het gevoel zorgt er dat jij focus houdt op dit doel omdat je weet welk te gek gevoel het je op gaat leveren. Het creëert een soort van verslaving aan dit gevoel en dit zorgt ervoor dat elke cel in je lichaam en je geest zich hier op blijven richten.