Zelfkennis

Je persoonlijk onbewuste een rijke informatiebron naar zelfkennis en zelfinzicht. Door goed bewust te blijven wat er gebeurt in een trance (droom, visualisatie, hypnose) ontdek jij hoe jij in bepaalde situaties en op bepaalde mensen reageert. De grote vraag hierbij is altijd: "wat doe ik wel" en "wat doe ik niet"  in mijn droom wat ik overdag wel doe.

1- Wat is zelfkennis?

Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam  in te schatten en objectief te beoordelen en daar conclusies uit te trekken.

Het is een feit dat volledige en betrouwbare zelfkennis slechts in de omgang met anderen gerealiseerd kan worden. In een droom zie jij jezelf in deze omgang met anderen en je omgeving. Ieder persoon heeft in zijn wezen delen die hij alleen in sociale interactie met anderen leert kennen.

2- Waarom is zelfkennis belangrijk?

In het algemeen wordt aan zelfinzicht betekenis gehecht doordat het interactie met andere mensen eenvoudiger maakt. Iemand met weinig zelfkennis maakt vaak gebruik van projectie om eigenschappen, met name gebreken, bij anderen aan de kaak te stellen die hij zelf heeft. Meestal zonder dat hij zich daar bewust van is.

Ook wordt verondersteld, dat iemand die zichzelf beter kent, minder gevoelig is voor de kritiek en opmerkingen van een ander.

Wie zichzelf kent, kent haar of zijn sterke en zwakke punten. Zelfkennis maakt het gemakkelijker om van je fouten te leren. Ook samen werken met anderen wordt een stuk eenvoudiger. Het is vaak het fundament voor een gezonde en succesvolle carrière.

3- TenslotteZelfinzicht begint bij zelfreflectie. "Wie en wat ben ik ?" Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe goed ken je jezelf? Wat kun je en wat kun je niet? Het is belangrijk om deze kennis te verbinden met het doel wat voor je ogen hebt. Niet bij alles wat je wilt bereiken, heb je evenveel zelfinzicht nodig.....