Meditatie nu: Wat is mediteren en hoe je het beste mediteert...

Meditatie nu: Wat is mediteren en hoe je het beste mediteert...

Meditatie. Misschien zie jij nu beelden voor je van een kale monnik op een bergtop die daar, ongevoelig voor de omstandigheden, in volmaakte stilte zit of een hipster met een baardje in een eenvoudig maar trendy gewaad met altijd een glimlach op zijn gezicht.

Of denk jij aan een mooie jonge vrouw in een onmogelijke houding op de cover van een tijdschrift, gekleed in stijlvolle yogakleding, die op serene wijze vrij lijkt te zijn van slavernij van alle eisen van het dagelijkse leven.

Wanneer we ons dit verbeelden, beschouwen velen van ons de discipline en het doorzettingsvermogen, die daarvoor is vereist, misschien als te onpraktisch, te veel buiten ons bereik en onze capaciteiten overstijgend. Sommige mensen zijn gewoon te overweldigd door de schijnbaar eindeloze variëteiten van meditatie die beschikbaar zijn, en kunnen simpelweg niet beslissen waar ze moeten beginnen.

Maar net als iedere andere weg die we inslaan, begint ook meditatie door gewoon te doen. De beelden, die jij voor je ziet, zijn het eindresultaat. Niet het begin. Ook jij, als je dat wilt natuurlijk, kan komen waar zij nu zijn. Hoe? Daar kom ik zo op terug

1- Wat is meditatie?

Mediatie is een manier om je kritische denkwijze te omzeilen en het onderbewuste systeem van je wereldmodel en neuroprogrammering in te gaan. Het hele doel van meditatie is om voorbij je analytische denken te komen – om je aandacht weg te halen van je buitenwereld, je lichaam en je tijd – en om aandacht te besteden aan je innerlijke wereld van gedachten en gevoelens.

In meditatie gaan we niet alleen maar van bewust denken naar onderbewuste informatie, maar ook van zelfzuchtig naar onzelfzuchtig, van iemand naar niemand zijn, van materialistisch naar niet materialistisch zijn, van op een plaats zijn naar op geen enkele plaats zijn, van in de tijd naar tijdloos zijn, van geloven dat de buitenwereld de realiteit is en de realiteit met onze zintuigen definiëren, naar geloven dat de binnenwereld de realiteit is en dat zodra we daar zijn, we in een kwantummodel komen: de wereld van denken en voelen, voorbij aan onze zintuigen.

Meditatie brengt ons van overleven tot creatie; van eenzaamheid naar verbinding; van disbalans naar harmonie; van stress naar groei en herstel; en van de beperkende programma’s  van angst, woede en verdriet naar verruimde emoties van vreugde, vrijheid, dankbaarheid en liefde.

2- Mediteren is het verbinden van lichaam en geest: 

Je neocortex is het huis is van je bewuste zijn waar je gedachten opbouwt, analytisch denkt, je intellect gebruikt en rationele processen vertoon. Om dit te omzeilen,  moet je mediteren om zo je bewustzijn te verplaatsen buiten je neocortex

Om je wereldmodel en alle neurale activiteiten die hij elke dag uitvoert op een lager pitje zetten, zou je moeten stoppen met analytisch denken en de vermogens van je ratio, logica, intellect, duiding, voorspelling en redeneerkunst moeten ontruimen – in ieder geval tijdelijk.

Je moet je hoofd tot rust brengen wat betekent dat je regelmatig een staakt-het-vuren zou moeten afkondigen voor alle automatische programma’s in je denkende brein die je gewoonlijk activeert. Je moet stoppen met herhalen van wie je denkt te zijn, want dan reproduceer je steeds hetzelfde leven en ook de zelfde resultaten

 3- Waarom mediteren een uitdaging kan zijn..

Het analytische wereldmodel gebruikt alle vijf zintuigen om de realiteit te bepalen. Ze wordt erg in beslag genomen door haar focus op het lichaam, de omgeving en de tijd. En als je ook maar een beetje gestrest bent, dan wordt je aandacht gericht op deze drie elementen, en worden ze alleen maar vergroot.

Wanneer je in een vecht-of-vlucht crisissituatie terecht komt en je adrenaline schakelt in, wordt al je aandacht – net als bij ieder ander bedreigd dier in het wild – gericht op overleven, zorg dragen voor je lichaam, ontsnappingsroutes vinden in de buurt, en uitzoeken hoeveel tijd je hebt om veiligheid te vinden.

Je bent te veel gericht op problemen, maakt je veel te druk over je uiterlijk, blijft hangen in je pijn, denkt steeds na over hoe weinig tijd je hebt om te doen wat je moet doen, en je haast je om dingen gedaan te krijgen. Omdat je zo bovenmatig gericht bent op je omgeving en je problemen, ga je gemakkelijk denken dat wat je ziet en ervaart, het enige dat er is.

Hoe angstaanjagend is dat voor een wereldmodel dat probeert om alle controle te hebben over zijn realiteit door voortdurend opnieuw haar identiteit te bevestigen.

Je maakt het jezelf gemakkelijker als je jezelf eraan herinnert dat wat je voelt wanneer je in de overlevingsmodus leeft, echt nog maar het topje van de ijsberg is, dat het maar een beperkte reeks ingrediënten is die je buitenwereld vormt.

Je identificeert je met de vele variaties en combinaties in je buitenwereld die slechts bevestigen wie je denkt dat je nu bent – maar dat beteken niet dat er niet meer is.  Er bestaan namelijk onbegrensde mogelijkheden voor jou wanneer je gaat leven vanuit je kwantummodel ( klik op link voor uitleg) in plaats van je wereldmodel

Een andere reden waarom het moeilijk voor ons wordt om onze aandacht niet meer te richten op alle omstandigheden van onze buitenwereld maar op onze binnenwereld, is dat de meeste mensen verslaafd zijn aan stresshormonen. Deze verslaving versterkt onze overtuiging dat onze buitenwereld reëler is dan onze binnenwereld.

Een andere manier om dit te zeggen is: de stresshormonen, die wij voelen terwijl we in de overlevingsmodus zitten, geven het lichaam een hoge dosis energie en zorgen dat de vijf zintuigen – die ons aansluiten op de externe realiteit – worden aangescherpt. Dus zullen we, als we continu gestrest zijn, vanzelf de realiteit definiëren via onze zintuigen.

Als dit de manier is waarop we dingen zien, wordt het lastig om iets te veranderen met alleen het denken, want we zijn verslaafd aan ons lichaam en onze omgeving. En dat willen we veranderen.

4- Wat er verandert als je mediteert...

In feite verander je, telkens wanneer je iets nieuws leert, de manier waarop je de wereld ziet. De wereld is niet echt veranderd; alleen jouw kijk erop, hoe jij de wereld ervaart.

Als het je doelstelling is om verandering te bewerkstelligen en je hebt dat met al je huidige methoden niet voor elkaar gebokst, dan moet je dus op zoek naar nieuwe mogelijkheden buiten de grenzen van wat je nu ziet, voelt en ervaart.

Je verdiepen in nieuwe informatie die je laat zien dat wat we onmogelijk achten inderdaad mogelijk is, helpt je eraan herinneren dat de realiteit meer omvat dan wat je zintuigen waarnemen. Zoals de kwantumfysica en het kwantummodel ons laten ervaren.

5-  Meditatie: Wetenschappelijk gezien...

Meditatie gaat over het autonoom systeem, ons autonoom zenuwstelsel, ingaan, zodat je meer beïnvloedbaar kunt worden en zo de programmering en weerstand kunnen overwinnen die jouw leven op dit moment beperkt. 

Via het autonoom zenuwstelsel komen we in ons persoonlijk onbewuste, wat geconditioneerd is in ons lichaam.

Dat doen we door ons bewustzijn aan te passen. We liften mee op onze hersengolven. Zodra je weet wat deze verschillende staten zijn en hoe je ze kunt herkennen als je erin zit, kun je jezelf trainen om je van de ene staat naar de andere te bewegen, van boven naar beneden op het spectrum van de hersengolf-patronen. 

Het kost uiteraard enige oefening, maar alles is mogelijk.

Mensen hebben een aantal meetbare hersengolf-frequenties, en hoe trager de staat van de hersengolf waarin we zijn, des te dieper we de innerlijke wereld van de onderbewuste informatie in gaan.

Van de langzaamste naar de snelste zijn de hersengolf-staten achtereenvolgens:

 • Delta (diepe, herstellende slaap – volkomen onderbewust)
 • Théta (een schemerzone-staat tussen diepe slaap en waken)
 • Alfa (de creatieve, fantasierijke staat)
 • Béta (bewust denken)
 • Gamma (verhoogde staat van bewustzijn)

Bèta is onze dagelijkse waak-staat. Wanneer we in bèta zijn, verwerkt ons wereldmodel of neo-cortex alle inkomende zintuiglijke prikkels en creëert betekenis tussen ons en de omgeving waarin wij vertoeven.  

Bèta is niet de beste staat voor meditatie want wanneer we in bèta zijn, lijkt de buitenwereld reëler dan de innerlijke wereld.

Op de meeste dagen bewegen we ons heen en weer tussen de bèta- alfastaat. Alfa is onze ontspannings-staat, waar we minder aandacht besteden aan de buitenwereld en meer aan onze binnenwereld.

Wanneer we in alfa zijn, zitten we in een lichte staat van meditatie; je zou het ook fantaseren kunnen noemen. In deze staat is onze binnenwereld reëler dan onze buitenwereld, want daar geven we meer aandacht aan.

Wanneer we van een bèta naar een langzamer alfa gaan, waar we aandachtig kunnen zijn, ons kunnen concentreren en op een meer ontspannen manier kunnen focussen, activeren we automatisch de frontaalkwab.

De frontaalkwab, die zich op de hoogte tussen je wenkbrauwen in je hersenen bevinden, verlaagt  het volume op de hersencircuits die tijd en ruimte verwerken. 

Hierdoor zijn we niet meer in de overlevingsmodus. We zitten in een meer creatieve staat die ons meer beïnvloedbaar maakt dan dat we in bèta waren.

Het is moeilijker om nog verder af te dalen tot in théta, een soort schemerstaat waar we half wakker en half in slaap zijn. Dit is de staat die ook wel omschreven wordt als ‘brein wakker, lichaam in slaap’.

Dit is echter wel de staat waar we op mikken in meditatie, omdat dit het hersengolf-patroon is waar we het meest beïnvloedbaar zijn. In thèta hebben we toegang tot ons persoonlijk onbewuste, omdat het rationele denken niet operationeel is – we zitten vooral in onze binnenwereld.  

Diep in meditatie en in onze lucide dromen kunnen we deze staat bereiken.

Beschouw theta als de sleutel tot je eigen onderbewuste domein en tot ontspannen en succesvol mediteren. Laten we met deze kennis een eenvoudige, veelgebruikte en krachtige ademhalingsoefening doen...

6- Ademhalingsoefening: De Kleine Dood

 • Zoek een rustige plek op waar je ongeveer een half uur niet gestoord wordt.
 • Ga zitten op een comfortabele stoel en zet je voeten op de grond.
 • Sluit je ogen.
 • Adem 10 tellen in
 • Houd deze adem 10 tellen vast
 • Adem uit in 10 tellen
 • Adem 10 tellen niet
 • Herhaal deze cyclus minimaal 7 keer.
 • Haal de focus van je ademhaling en richt je op de ruimte rond je lichaam.
 • Richt nu je aandacht op de ruimte die het huis waar je nu bent inneemt in de ruimte
 • Doe dit ook met de plaats waar je nu bent, het land, de aarde, het universum
 • Terwijl je je aandacht stap voor stap verruimt, voel jij met alles wat je bent hoe jij een onderdeel bent van dit geheel.
 • Ben jij bij het universum aangekomen, nadat je gevoeld hebt dat jij hier een onderdeel van bent, word jij je bewust van alle mogelijkheden die erop jou liggen te wachten in je leven.
 • Kies een mogelijkheid
 • Laat dit gevoel op je inwerken. Programmeer en conditioneer jezelf ermee.
 • Wanneer je er klaar voor bent, open jij je ogen.

Zelf kom ik niet uit mijn rationele denken wanneer ik mij steeds moet bezighouden met het tellen (ik wil dingen namelijk goed doen) en daarom volg ik in deze gewoon mijn intuïtie. Ik volg de stappen maar dan wel op de manier die voor mij het beste werkt.

Meer mindfulness oefeningen voor thuis ontdekken? Lees dan blog...

7- Tenslotte over mediteren..

Meditatie is dus geen spirituele hocus pocus maar een effectieve manier om dichter bij je ware zelf te komen. Dichter bij wie jij werkelijk bent en hoe je echt zou willen leven. 

Mediteren brengt je terug in deze persoonlijke flow waar dingen op een natuurlijke manier gebeuren en lopen. En wie wil dit nu niet?….

PS: Wil je nog meer ontdekken over lucide leven en hoe je weer kan gaan leven vanuit je natuurlijke ritme ? Dan vind je deze cursussen en boekjes ook vast interessant……

Over de schrijver
Reactie plaatsen