Persoonlijk onbewuste

Ons persoonlijk bewustzijn bestaat uit twee delen. Een bewust deel en een onbewust deel. Dit onbewuste deel noemen we ook wel ons persoonlijk onbewuste. Ons persoonlijk onbewuste bevat alles wat we bewust hebben ervaren maar weer vergeten zijn en wat we ooit, zonder het bewust te zijn,  zintuiglijk hebben ervaren ( en dus niet weten wat we weten).

Ons persoonlijk onbewuste grenst aan wat de psychiater Jung het collectief onbewuste noemde. In dit laatste bevindt zich alle kennis en wijsheid die wij, als mensheid en wereld, met elkaar bewust en onbewust hebben opgebouwd.

1- Het collectief onbewuste

In het collectief onbewuste bevinden zich vaste patronen die wereldwijd hetzelfde blijken te zijn. Ze worden ook wel archetypen genoemd. Bekende archetypen zijn God, moeder, het kind, de mentor. de schaduw, de  vader.

Vaak blijken deze figuren in verhalen en het dagelijks leven op dezelfde manier geleefd, bekeken en beschouwd te worden. Of je nu in Nieuw Zeeland woont of op Texel. De rol van deze universele figuren is over de hele wereld vrijwel identiek.

Ondanks dat deze volkeren nog nooit met elkaar in aanraking zijn geweest. Je kunt zeggen dat een archetype gaat over wat het betekent om  mens te zijn.

2- Het persoonlijk onbewuste

Het persoonlijk onbewuste beperkt zich tot het leven van één persoon. Het persoonlijke onbewuste is gevuld met dingen die iemand ooit geweten heeft maar weer vergeten is of heeft weggestopt.

In het persoonlijk onbewuste bevinden zich leuke herinneringen die vergeten zijn omdat ze vandaag de dag geen direct nut meer hebben, en daarom uit het persoonlijk bewustzijn verdrongen zijn, en eventuele angsten of weerstanden die het dagelijks functioneren bedreigen of belemmeren.

Ons dagelijks bewustzijn ( wereldmodel) is er namelijk op gericht om de dingen te houden zoals ze zijn. Zelfs als dit niet altijd in het voordeel is van iemand. Logischerwijs kan je niet begrijpen waarom iemand teveel drinkt of eet.

Vooral als dit zijn of haar gezondheid bedreigt. De reden is dat dit gedrag diegene iets geeft wat zij of hij denkt niet zonder te kunnen. De reden hiervoor kunnen we vinden in het persoonlijk onbewuste.

3- Het persoonlijk onbewuste en dromen

Vanuit het persoonlijk onbewuste glippen er dan vaak flitsen en subtiele aanwijzingen je wereldmodel in die je komen vertellen dat het zo niet langer kan. De krachtigste boodschapper hierbij zijn je dromen. In je dromen bevindt jij je in een mix van je wereldmodel en je persoonlijke onbewuste.

In sommige dromen, ook wel archetypische dromen genoemd, komen er zelfs beelden of woorden vanuit het collectief onbewuste. Indien dit het geval is, dan zal zijn droom de dromer heel lang bij blijven. Soms wel een leven lang. Het is belangrijk om zo'n droom betekenis te geven. Door middel van droomwerk of in je lucide dromen.