DNA

Stel je een spiraal gedraaide ladder of rist voor, en je hebt een vrij goed beeld van hoe DNA eruitziet. DNA is opgeslagen in de kern van elke levende cel in ons lichaam en bevat de ruwe instructies die ons maakt tot wie en wat we zijn.

Elke helft van die DNA-rits bevat overeenkomstige nucleïnezuren die samen basenparen worden genoemd en waarvan er ongeveer drie miljard per cel zijn. Groepen met lange sequenties van deze nucleïnezuren worden genen genoemd.

Genen zijn unieke kleine structuren. Als je het DNA uit de kern zou halen van slechts één cel in je lichaam  en van begin tot einde zou uitstrekken, zou het 150 keer heen en terug naar de zon kunnen.

Als je alle DNA uit de zeven miljard mensen op de planeet zou halen en in elkaar zou frommelen, zou het passen in een ruimte die net zo groot is als een rijstkorrel.

1- Hoe werkt DNA?

Ons DNA gebruikt de instructies die in de individuele sequenties van het DNA zijn vastgelegd voor het produceren van eiwitten. Het woord proteïne ( eiwit) is afgeleid van het Griekse Potas, wat ‘van het grootse belang betekent.

Eiwitten zijn de ruwe materialen die ons lichaam niet alleen gebruikt voor het bouwen van onze fysieke structuur maar ook voor de uitgebreide en gecompliceerde interacties die onze fysiologie bepalen.
  • Spiercellen maken actine en myosine
  • Huidcellen maken collageen en elastine
  • Immuun cellen maken antilichamen
  • Schildkliercellen maken thyroxine
  • Bepaalde oogcellen maken keratine
  • Beenmergcellen maken hemoglobine
  • Alvleeskliercellen maken enzymen zoals protease, lipase en amylase
Alle elementen die deze cellen produceren zijn eiwitten. Eiwitten regelen ons immuunsysteem, verteren ons voedsel , genezen onze wonden, katalyseren chemische reacties, ondersteunen de structurele integriteit van ons lichaam, verschaffen elegante moleculen om te communiceren tussen cellen, en nog veel meer..

2- Genetisch lotsbestemming

De meeste mensen geloven  in de veel voorkomende misvatting dat ons genetische lotsbestemming vooraf is bepaald en dat als we de genen voor bepaalde vormen van kanker, hartfalen of diabetes hebben geërfd, we daarover net zo weinig controle hebben als over de kleur van onze ogen of de vorm van onze neus.

We zijn geprogrammeerd om te geloven dat we het slachtoffer zijn van onze biologie  en dat onze genen de ultieme macht hebben over onze gezondheid, ons welzijn en onze persoonlijkheid – en zelfs dat onze genen onze menselijke aangelegenheden dicteren, onze persoonlijke relaties bepalen en onze toekomst voorspellen.

Dit is gedateerd. 5% van de mensen op deze planeet worden geboren met een of andere genetische aandoening. De overige 95% van ons die een aandoening ontwikkelt, krijgt die vanwege levensstijl en gedrag.

De andere kant is ook waar: niet iedereen die is geboren met de genen die worden geassocieerd met een aandoening, krijgt het ook.

Zo werkt het gewoon niet.

De echte vraag is of een gen dat we bij ons zouden kunnen dragen, al dan niet tot expressie is gekomen en welk gedrag van ons een signaal aan dat gen zou kunnen geven om in- of uit te schakelen.

Er kwam een enorme verschuiving op gang in de manier waarop we naar genen kijken, toen de wetenschappers  eindelijk het menselijk genoom in kaart brachten. Bij het begin van het project, verwachtten de onderzoekers dat ze tenslotte zouden ontdekken dat we 140.000 verschillende genen hebben.  Tegen het einde van het project, ontdekten ze tot hun verbijstering dat de mens in feite slechts 23.688 genen heeft.

Dat zijn niet genoeg genen om onze complexe lichamen te maken en te laten draaien , maar ook niet eens genoeg  genen om het brein te laten functioneren. Hoe kan dat?

3- Je geniale genen 

Je genen moeten in systematische samenwerking met elkaar functioneren, zodat veel genen in de cel tegelijk worden ingeschakeld of uitgezet; het is de combinatie van genen die op enig moment ingeschakeld zijn, die alle verschillende eiwitten produceert waarvan we afhankelijk zijn om te kunnen leven.

Dit gebeurt niet willekeurig. Het hele genoom of DNA streng weet wat elk ander deel doet op een onderling verbonden wijze die nauwkeurig is georkestreerd.

Elk atoom, iedere molecuul, cel, weefsel  en lichaamssysteem functioneert op een niveau van energetische samenhang dat gelijk is aan de intentionele of niet-intentionele ( bewuste of onbewust) staat van zijn van de individuele persoonlijkheid.

Dus is het logisch dat genen kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd door de omgeving buiten de cel, wat soms betekent de omgeving binnen het lichaam ( de emotionele, biologische, neurologische, mentale, energetische en zelfs spirituele staten van zijn) en op andere momenten buiten het lichaam ( trauma, voeding, temperatuur, toxinen, bacteriën, virussen, alcohol, drugs etctectetc…

Genen worden in feite ingedeeld aan de hand van de soort prikkel dat hen aanzet en uitzet. Bijvoorbeeld: er worden ervaring-afhankelijke of activiteit-afhankelijke genen geactiveerd wanneer we nieuwe dingen ervaren, nieuwe informatie tot ons nemen en wanneer we genezen.

Gedrag afhankelijke genen worden geactiveerd in tijden van grote emotionele opwinding, stress of verschillende niveaus van bewustzijn ( inclusief lucide dromen).

4- Lichaam Geest verbinding

Ze leveren een verband tussen onze gedachten en ons lichaam – dat wil zeggen dat ze de lichaam/geest connectie zijn. Deze genen bieden inzicht hoe we onze mentale en fysieke gezondheid kunnen beïnvloeden ter bevordering van ons welzijn, onze fysieke weerbaarheid en onze genezing.

Zo worden je genen beïnvloed door je interacties met je familie, vrienden, collega’s en spirituele oefenpraktijk , je dromen , evenals je seksuele gewoontes, je hoeveelheid lichaamsbeweging en het soort wasmiddelen dat je gebruikt.

Mensen kunnen hun genen binnen slechts een generatie veranderen, aldus de meest recentelijke wetenschappelijke kennis. Hoewel het proces van genetische evolutie duizenden jaren in beslag kan nemen, kan een gen zijn expressie binnen enkele minuten succesvol veranderen door een gedragswijziging of een nieuwe ervaring, en vervolgens  kan deze wijziging worden doorgegeven aan de volgende generatie.

Het helpt om onze genen minder te beschouwen als stenen tafelen waarin onze bestemming plechtig is uitgehouwen. Beschouw ze als opslagruimten met een enorme hoeveelheid gecodeerde informatie, of zelfs als enorme bibliotheken vol verborgen wijsheid en mogelijkheden

5- Tenslotte

Genen dragen daadwerkelijk bij aan onze eigenschappen, maar ze bepalen hen niet. De gereedschapskist van ons bewustzijn – waaronder onder onze overtuigingen, gebeden, gedachten, intenties, en geloof – komt vaak veel sterker overeen met onze gezondheid, levensduur en geluk dan onze genen.

Het is een feit dat , net zoals ons lichaam meer is dan een zak vlees en botten, onze genen meer zijn dan alleen opgeslagen informatie. En de epigenetica laat ons zien wat er allemaal mogelijk is.