Download Hier


De Boekjes van Helder Dromen

Ga naar de boekjes

DroomDNA

Geef je dromen betekenis en benut de onbegrensde mogelijkheden van je verborgen wijsheid...

Stoppen met Nachtmerries !!!

Over het verhelpen en voorkomen van nachtmerries en hun boodschap helder krijgen...

De Lucide Droom Gids

Gratis Boek over wat lucide dromen is, hoe je het leert en over hoe jij je dromen kunt duiden...

De boekjes van Helder Dromen behandelen ieder op zich een aspect van onze magische, fantastische, eerlijke en oplossingsgerichte droomwereld. In ieder boekje maken wij helder wat jijzelf kunt doen om de verborgen wijsheid van je dromen te benutten. In het boekje DroomDNA draait het erom hoe jij deze nachtelijke avonturen weet te vertalen naar jouw dagelijkse realiteit. Wat vertellen jouw dromen over wat jij beter kunt doen zodat jouw leven weer teugkomt in haar natuurlijke flow. Het boekje Stoppen met Nachtmerries kun je lezen als een 1e hulp bij nachtmerries. Want voor de meeste enge dromen zijn de technieken beschreven in dit boekje perfect om de oorzaak van de nachtmerrie helder te krijgen en dan  te helen, transformeren. Het boekje De Lucide Droomgids draait er om hoe jij bewust kunt worden in dromen en zo in staat bent om je droom direct te sturen. In Lucide dromen ben jij zo in staat  tot transformatie en heling op een diep niveau in je persoonlijk onbewuste. En beleef jij bewust de meest sprookjesachtige, avontuurlijke, game-achtige avonturen terwijl volledig in control bent.