Imaginatie

Imaginatie is een effectieve en directe manier om met je ware zelf, je zelfkennis en verborgen wijsheid in contact te komen.

Het is bewust dromen overdag. Het opent wegen en maakt ze begaanbaar die beperkende overtuigingen en negatieve patronen bloot leggen. Met imaginatie transformeer je dit en creëer je nieuwe, verse overtuigingen die wel voor je werken

1- Wat kun je met imaginatie?

Werken met imaginatie zal je doen verbazen over hoe makkelijk en eenvoudig het is om te veranderen met de beelden die uit je zelf naar boven komen.

De cliënt kan in deze  innerlijk ervaren werkelijkheid in contact treden met wie zij werkelijk is en ,als zij wil,kan zij de beelden gebruiken om te ervaren hoe het is om dit leven te leven.

Wanneer  de cliënt zich aan de kracht van de imaginatie overgeeft, dan zal zij ervaren hoe de creativiteit in de imaginatie ons bepaalde zintuiglijke ervaringen voorschotelt :
 • zien
 • horen
 • voelen
 • ruiken
 • proeven
 • spreken
 • aanraken
Hoe meer zintuiglijke waarnemingen des te dieper de imaginatie. Het is belangrijk en waardevol dat de cliënt zich openstelt voor de beelden die komen en dat zij vrij is van vooringenomen ideeën en handelen.

2- Je hebt een helder doel nodig.

Ook is het belangrijk dat je duidelijk voor ogen hebt wat je gaat doen en welke motivatie je daar bij hebt. Je werkt een bepaald thema uit aan de hand van een duidelijk omschreven doel.

Ook wil je het in een bepaalde passende vorm, dat wil zeggen, een bepaald soort imaginatie,  gieten.  Je kiest ervoor om vanuit een bepaalde  positie de imaginatie  in te gaan bijvoorbeeld als waarnemer in plaats van deelnemer .

Je creativiteit, die de ervaringen schept, kan van vele hulpbronnen gebruik maken. Het heeft de vrijheid van een kunstenaar en nog meer. Niets moet en alles mag zolang dat maar er voor zorgt dat het doel van de imaginatie eenvoudiger bereikt wordt.

Door de imaginatie wordt het duidelijk welke mogelijkheden je hebt aangaande het thema. Als extra mogelijkheden naast de keuzes die je nu al gemaakt hebt in je leven.

Het gaat in imaginatie om het verrijken van de mogelijkheden en niet om het wegstoppen van wat al gedaan is.

3- Waarom het zo goed werkt....

Verbeelden is een van de meest effectieve methodes voor persoonlijke ontwikkeling die er bestaan. Imaginatie is de wijze waarop de geest de informatie die binnenkomt codeert, opslaat en verwerkt.

Wie mensen werkelijk zijn, is af te leiden uit hun innerlijke wereld.

Het is de plek waar geest, lichaam en en gedrag in een keer het snelst en meest effectief aangestuurd kunnen worden om te om de gewenste ervaringen in je leven te realiseren.

De innerlijke wereld met haar beelden vormt het fundament van wie mensen zijn en wat zij doen. Mensen spreken, denken en voelen in beelden en handelen vanuit hun beelden .

Hoe dieper de imaginatie gaat hoe historischer de beelden worden. Beelden, die diep in persoonlijke onbewuste of  in het collectief onbewuste, zijn opgeslagen.

Van de prehistorie tot en met de moderne reclame zijn beelden gebruikt in rituelen, geneesmethodes, psychologie, onderwijs, politiek en commercie.

Je wordt als mens constant beïnvloedt door je eigen beelden ( bewuste en onbewuste zelfbeelden) en door de beelden van je omgeving en de cultuur waarin je opgroeit.

Hoe belangrijk  beelden zijn blijkt uit het feit dat mensen voortdurend beelden gebruiken om hun beleving te beschrijven:
 • ik zit in de put
 • ik moet op mijn tenen lopen,
 • het was afzien
 • ik zie het niet meer zitten
 • het luister nauw
 • ik voel me bekocht
De  verbeelding behoort tot de invloedrijkste spontane functies van de psyche. Het geeft toegang tot het domein van de creativiteit daar waar de mens het meest vrij is.

Imaginatie wordt ook gebruikt onder de namen visualisatie, dagdromen of symbolenreis. Er zijn vele verschillende imaginatietechnieken en meerdere wijzen waarop een imaginatie begeleid kan worden.

Het kan met de ogen dicht of open, in stilte , actief, sprekend, individueel, begeleid, expressief.

Tenslotte

Imaginatie vereist geen bijzonder intelligentie niveau. Wel dat je open staat voor je innerlijke beeldenwereld. Als het lukt contact hiermee te krijgen, dan blijkt dit veelal een zingevende en transformerende ervaring.

Met op de korte of iets langere termijn verbeteringen in je gevoelsleven, je denken en je dagelijks functioneren.

Het gaat erom dat jij zo je eigen weg en oplossingen vindt in je beeldenwereld. En dit daarna in doelbewust gedrag concretiseert.
arrow_drop_up arrow_drop_down