Therapie

Therapie betekent behandeling. Dit kan emotioneel, mentaal, fysiek of spiritueel zijn. Afzonderlijke therapieën kunnen worden ingedeeld bij de reguliere geneeskunde, de alternatieve geneeskunde of de gezondheidszorg.

De werkzaamheid van de diverse therapieën of behandelingswijzen kan zeer verschillend zijn en wordt soms betwist bijvoorbeeld omdat het placebo-effect een rol speelt.

1- Doel therapie

  • Het behandelen van ziektes of het verminderen van de symptomen.
  • Het toepassen van verkregen inzichten uit de therapie op een ziekte of een vastgesteld symptoom.
  • Een algemene methode om iets te verbeteren.

2- De 4 soorten van therapie

Emotioneel - Iemand heeft last van emoties die hem beperken in zijn of haar leven. Van zulke emoties heeft iemand bewust of onbewust last. Bij bewuste symptomen kan er vaak direct actie ondernomen worden. Bij onbewuste oorzaken is er vaak een wat langere en intensere traject nodig om het probleem te verhelpen.

Mentaal - Bij mentale therapie hebben we het vaak over trainingen of workshops die gericht zijn op verder komen in het leven. Het is erop gericht door het veranderen van je perceptie direct een ander resultaat te realiseren. Je vormt nieuwe overtuigingen die je helpen om je gewenste groei of resultaten te behalen.

Fysiek- Fysieke therapie is erop gericht met behulp van lichaamswerk een lichamelijk ongemak te verhelpen. Vaak na een ongeluk of een verkeerd aangeleerde gewoonte.

Spiritueel - Bij spirituele therapie wordt er hulp gezocht bij iets dat groter is dan de mens zelf. Voor dit grotere bestaan gebruikt men verschillende namen zoals God, het kwantumveld, de Grote Geest of Tao.

Met uitzondering van enkele therapeutische beroepen is de term therapeut in Nederland en België niet beschermd. In Nederland is de bevoegdheid tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg geregeld in de Wet BIG. De wet verbiedt geen alternatieve therapievormen.

Het toebrengen van schade aan de gezondheid van een persoon als gevolg van het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde wordt juridisch vervolgd.