Schaduwkant

De schaduwkant betekent in de psychologie dat gedeelte van van ons onbewuste waar zich onze verdrongen zwakheden, tekortkomingen en instincten bevinden. Het is een van de vindingen van Carl Gustav Jung.

1- De schaduwkant en creativiteit

"Iedereen draagt een schaduwkant in zich", zei Jung, "en hoe minder hij is vorm gegeven in het dagelijkse en bewust leven van iemand, des te donkerder en dichterbij hij is."

Het kan echter ook gezien worden als een connectie met onze primitieve instincten. Deze zijn tijdens de eerste kinderjaren door de bewuste geest vervangen.

Daarom bracht Jung de schaduw ook met creativiteit in verband.

Een beschaafd mens onderdrukt deze dierlijke neigingen. Dit gaat ten koste van de spontaniteit, creatief zijn, kwetsbaarheid en een universele kijk op het bestaan.

Deze bron van schaduw, duisternis herbergt namelijk ook de bronnen waaruit de scheppende mens zijn inspiratie haalt. Inspiratie is altijd het werk van de schaduwkant en een leven zonder zou saai en oppervlakkig zijn.

2- Projectie

De schaduw instinctief, dierlijk en irrationeel. Je kunt ze herkennen aan je eigen projecties. Projecties zijn gedachtes die jij denkt te hebben over andere mensen. Eigenlijk gaan ze over je eigen schaduwkant.

Zelfs als een mens denkt dat hij voorgoed heeft afgerekend met zijn schaduwelementen, kan dit slechts tijdelijk zijn. Ze hebben zich dan teruggetrokken in het onbewuste en kunnen opnieuw opduiken in perioden van crisis en druk uitoefenen op het Ik.

3- Collectieve verdringing van de schaduwkant

Als een gemeenschap de schaduwkant bewust verdringt heeft dit volgens Jung rampzalige gevolgen. Na de bloedbaden van de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog stelde hij het christendom verantwoordelijk voor al het bloedvergieten. Zij hadden ervoor gezorgd dat de mens haar schaduwkanten volledig trachtte te verdringen.

De schaduw kan echter verwoestend toeslaan door al het dierlijke in de mens zijn vrije gang te laten gaan als de omstandigheden dat toelaten.

4- De schaduwkant en lucide dromen

De schaduwkant wordt in een lucide droom vaak weergegeven door een terugkerend droomthema of droomteken. Daarbij kan een opvallend droomsignaal een weergave van een schaduwthema zijn.

Dat biedt je de kans om tot direct inzicht te komen over deze schaduw en deze te gebruiken voor positieve doeleinden.