Ego

1- Wat is je ego?

Je ego is de stem in je hoofd die de hele dag tegen je praat. Het is dat deel in jou dat zoekt naar goedkeuring en bevestiging van jezelf, je omgeving, de cultuur, waar je uitkomt, en de eisen van de maatschappij. En het is verslaafd aan deze aai over de bol en doet er alles voor om deze zo vaak als mogelijk te herhalen.

Deze stem in je hoofd is echter niet wie jij bent, het is slechts het deel van jouw brein dat een beeld heeft gevormd over wie jij bent en moet zijn. Volgens dit deel. Het is een wereldmodel waarmee dit deel van het brein continue haar zelfbevestiging realiseert.

Maar dit beeld is sterk vereenvoudigd. Jij bent namelijk veel meer dan een ego, je kleine ik, en je kunt jezelf trainen om je ego onder controle te houden zodat je dichter bij je grote IK kunt blijven. Je ware zelf wat openstaat voor de wereld om zich heen en wat nieuwsgierig is naar, en enthousiast is, over de nieuwe kansen en mogelijkheden die jouw leven te bieden heeft.

2- Hoe wordt je ego gevormd?

Je ego is gevormd door de betekenis en waardes die jij aan je ervaringen hebt toegekend. In plaats van een gebeurtenis als eenmalig te zien heeft jouw brein er voor gekozen ze als maatstaf te gebruiken. Niet uit zelfhaat maar omdat het denkt dat dit belangrijk is voor jouw overleven.

En hierdoor worden nieuwe ervaringen, die slechts een klein beetje in de buurt komen van de eerste ervaring, volgens diezelfde maatstaf beoordeeld. Top als het een te gekke ervaring was maar minder als het een nare gebeurtenis betreft.

Bij een negatieve herhaling word je ego gevoed met stress, angst, trauma en beperkende overtuigingen en zo ontstaan er vaste patronen die je leven aardig kunnen beperken.

3- Hoe overwin ik mijn ego?

Je ego kan dus gekrenkt worden. Jij niet. Wanneer iemand je bijvoorbeeld "beledigt", dan komt je ego in beweging. Je ego laat je direct weten dat deze boodschap haaks staat op het beeld dat je van jezelf hebt, dat het een slechte opmerking is en dat je je om deze reden erg slecht moet voelen.

Als je geen ego zou hebben, dan zou je de ‘belediging’ opvatten als een reeks woorden die worden uitgesproken door een persoon. Een persoon waarvoor je liefde en compassie voelt, waarmee je je verbonden voelt ongeacht wat hij of zij zegt of doet. Je hecht er geen waardeoordeel aan. Alles is wat het is, en alles is goed zoals het is.

Je zou de situatie niet bestempelen als goed of slecht. Je zou dan namelijk geen overspannen ego hebben die er een label op kan plakken. In essentie kan niemand je kleineren. Mensen kunnen alleen je ego kleineren, meer niet.

4- Je bent perfect zoals je bent

Het stemmetje in je hoofd maakt je van alles wijs. Het vertelt je keer op keer dat je niet goed genoeg bent, dat je faalt, dat andere mensen niet goed genoeg zijn en ga zo maar door. Je ego maakt zich druk over van alles en nog wat: status, prestaties, winnen, gelijk krijgen, populariteit, angstig en onzeker zijn. Het vormt vaak een obstakel voor je persoonlijke groei. Je ego maakt zich druk om zaken die je eigenlijk los zou willen laten.

Het is voor je ego moeilijk om stil te zijn, om zich naar de achtergrond te verplaatsen, om te stoppen met die constante drang naar meer. En toch is dat precies wat je zou willen. Want achter al die gedachten, achter die opdringerige stem schuilt jouw echte persoonlijkheid. Daar vind je jouw authentieke persoonlijkheid.

Ga het leven zien als een aaneenschakeling van momenten , van gebeurtenissen, die op zichzelf geen betekenis hebben. Je ziet in dat je helemaal niet zo bang hoeft te zijn, dat je je helemaal niet zo druk hoeft te maken en dat alles mag zijn zoals het is.

5- Tem je ego

De belangrijkste stap naar het temmen van je ego is het simpelweg te herkennen. Door in te zien dat jij en je gedachten niet één zijn, dat er een soort grotere persoonlijkheid is waarbinnen zich een kleinere, meer oppervlakkige persoonlijkheid bevindt, kun je je ego stap voor stap temmen

Een klein ego is fijn. Voor jezelf en voor de mensen om je heen. Je leven wordt makkelijker, je blijft dichter bij jezelf en je ervaart minder problemen. Niet omdat je een beter mens wordt, maar vooral omdat je dichter bij de realiteit leeft. Dichter bij je authentieke persoonlijkheid. Maar….

6- Vermijd ego vrij te worden

Het ego is niet de duivel, het is niet je vijand. Besef dat je ego gewoon een deel van je persoonlijkheid is maar niet je persoonlijkheid.  Je gekke, feilbare, onhandige persoonlijkheid die het vaak bij het verkeerde eind heeft maar je ook in fantastische situaties brengt.

Zonder je ego had je niet normaal kunnen opgroeien en zou je nu niet in de wereld kunnen functioneren. Je ego hoort bij jou en zal er altijd zijn, maar je kunt het wel van haar regisseursstoel halen.

Er is namelijk meer IK dan alleen je ego. Kijk met je grote IK (verbonden met de wereld om je heen) naar je kleine drammerige ik, je ego, zoals een moeder naar haar kleuter kijkt: met een liefdevolle blik en een opvoedende hand.