Hallucinaties

Hallucinaties zijn een zintuiglijke ervaring die niet strookt met wat er in werkelijkheid gebeurt. Een hallucinatie is een waarneming waarbij de prikkel uit de externe wereld ontbreekt.

Er kunnen dingen gehoord, gezien, gevoeld, geproefd of geroken worden die niet in de buitenwereld voorkomen.

1- Hallucinaties en de zintuigen.

Hallucinaties kunnen op alle zintuigen betrekking hebben.
  • Bij een visuele zie je beelden die niet met de realiteit overeenkomen.
  • Hoor je iets  wat er niet is? Dan spreekt men van gehoor hallucinatie. Het horen van stemmen, zonder dat er iemand echt spreekt, is de meest voorkomende vorm van dit soort hallucinatie.
  • Reuk is een hallucinatie waarbij je iets ruikt wat er niet is.
  • Bij smaak proef je iets wat niet overeenkomt met wat je aan het proeven bent.
  • Een gevoel gaat over iets voelen wat er niet is of geen logische reden of oorzaak voor bestaat.
Ook is het mogelijk dat functies van zintuigen door elkaar gaan lopen. Hierbij ga je bijvoorbeeld kleuren ruiken of het proeven van geluiden. Dit is echter geen hallucinatie omdat het wetenschappelijk te meten is.

2- Meer over hallucinaties

Ze komen voor na het gebruik van hallucinerende middelen. Maar ook bij alcohol gebruik of misbruik, als onprettige bijwerking van sommige medicamenten, te weinig slaap, stress, hevige emoties, een psychose of een neurologische stoornis.

Hallucinerende middelen kunnen tijdelijk een hallucinatie opwekken.

Ze komen vooral voor als je gewoon wakker bent. Dromen en lucide dromen zijn dus geen hallucinaties maar gewoon een biologisch en mentaal proces. Ook op hallucinaties lijkende ervaringen zoals hypnagogie en hypnopompie zijn gewoon normale verschijnselen.