Associatie

Associatie gebeurt in de psychologie op 2 manieren. Vrij of bewust. Vrij associëren komt voort uit de psychoanalyse. In deze manier van associëren wordt een uitspraak, een beeld, een droom of een overtuiging gebruikt om er elke gedachte, gevoel, idee of woord vrij en zonder beperking over te uiten.

Bewust associëren komt veel voor in de hypnotherapie, life coaching en NLP. Bewust betekent dat twee op het oog verschillende dingen aan elkaar gekoppeld worden. Vaak gebeurt dat om de betekenis van één zaak te versterken door de koppeling aan de andere. Een voorbeeld hiervan is om in iets wat je schrijft te verwijzen naar beroemde en bewezen voorbeelden. Hiermee geef jij je eigen verhaal meer geloofwaardigheid.

 

1- Wat is associatie?

Associëren is het in gedachten vrijelijk verschillende zaken met elkaar in verband brengen teneinde dieperliggende of onbewuste motieven of beweegredenen in kaart te brengen. De uitkomsten blijken vaak inzicht te geven in patronen van gedrag, overtuigingen en waarden van degene die vrij associeert.

Reflectie op de uitkomsten van het associëren  kan een zinvolle en belangrijke tool zijn om meer zelfinzicht te verkrijgen of het helder maken van en het testen op de geldigheid van de huidige overtuigingen.

 

2- Hoe gebruik je associatie

Bij associatie worden dus in gedachten of in een verhaal verschillende dingen met elkaar in verband gebracht. Het gelegde verband kan wel kloppen of niet kloppen. Er zijn 2 bekende manieren van associatie:
  • Vrij associëren.
    In de psychoanalyse wordt door middel van  "vrije" associatie door de  cliënt geprobeerd inzicht te krijgen in dieperliggende motieven en ervaringen van de cliënt. De cliënt moet vrij uit zeggen wat hem te binnen schiet bij het horen van een naam of een begrip.Aan de hand van wat daar uitkomt, helpt de therapeut de cliënt in het betekenis geven hieraan. Het is belangrijk dat gedurende het vrij associëren de cliënt zo min mogelijk beïnvloedt wordt door de therapeut. De wereldberoemde psycholoog Carl Rogers deed dit door met zijn rug naar de cliënt toe te zitten en af en toe bevestigend te hummen.
    Liep de cliënt vast, dan gaf hij alleen maar aan door te gaan. Vastlopen bij vrij associëren betekent meestal dat  je op een weerstand stuit en er een oplossing aan zit te komen.
  • Bewust associëren.
    In bewust associëren kan je een verlangen koppelen aan een reeds gerealiseerde gebeurtenis. Iets waar je heel trots, gelukkig of blij van bent geworden. Je hersens zijn niet altijd dol op nieuwe dingen doen maar ze zijn wel gek op meer plezier en genot in je leven.
    Door een eerdere ervaring te koppelen aan een nieuw verlangen zeg jij tegen je hersenen: Als we dit gaan doen, dan gaat het dak eraf. En zal je brein in actie komen om je suggesties te doen en oplossingen te bieden om dit verlangen te realiseren.