Systemisch werk

Systemisch werk is een filosofie ontwikkelt door de briljante geest Bert Hellinger. Hellinger zag zijn methode als een filosofie. Een filosofie die leidt naar zingeving, acceptatie en verandering.

Hellinger onderzocht vele culturen en stammen. Hij kwam er zo achter dat er hierin een aantal universele wetten en principes bestaan.

1- De 3 belangrijkste wetten van systemisch werk.

 • Iedereen hoort erbij en heeft recht op zijn plek in het systeem. ( ook de doden)
 • De plekh die iemand inneemt wordt meestal bepaalt vanuit de hiërarchie volgens leeftijd.
 • Er hoort balans te zijn in geven en nemen.
Handelen tegen deze wetten /principes verstoort de verhoudingen.

Dit heeft een negatief effect op de mensen/zaken binnen het systeem. Men gaat proberen deze zaken onbewust weer goed te maken.

Met deze filosofie kan je mensen bevrijden van hun problemen die niet van hun zelf zijn en zo hun leven veranderen. Iedereen wil een gezond en gelukkig leven. De betekenis van de woorden “niet van hun zelf “ is heel nauw verbonden met systemisch werk.

2- Wat houdt het precies in?

Systemisch werk gaat er van dat ieder mens onderdeel is van een systeem, meerdere systemen zelfs. Familie, vrienden, werk ,school zijn enkele voorbeelden van systemen.

De systemen worden beïnvloed door leven met elkaar en gebeurtenissen. Deze zorgen voor dynamiek in het systeem.

Door deze dynamiek kunnen er problemen ontstaan, in systemisch werk problemen ook wel verstrikkingen genoemd. Deze problemen zorgen ervoor dat je je leven niet zo leidt als je zou willen en kunnen.

Deze problemen ontstaan door op  diep onbewust nivo een onuitgesproken opdracht aan te nemen. Zo’n opdracht kan bijvoorbeeld zijn hoe er thuis over sex gesproken wordt.

Er wordt bijvoorbeeld niet over gesproken en al voel je op onbewust niveau aan dat er met seks dus iets aan de hand is .

En zo kunnen er op emotioneel, fysiek, lichamelijk en mentaal nivo problemen verstrikkingen ontstaan.

Het nivo waar op dit plaatsvindt ligt dieper dan het nivo waar je waarden en normen zich bevinden.

Elk systeem heeft zijn eigen dynamisch krachtenveld, ook wel de zielstroom genaamd, dat zich op een diep en onbewust nivo beweegt.

En zo dus op deze problemen stuit.

3- Systemisch werk en loyaliteit

Een andere reden dat deze drempels ontstaan kan zijn dat je op onbewust nivo loyaal bent aan iemand anders in het systeem. Een loyaliteit waar je je in je bewuste staat niet bewust van bent.

Het bijzondere van deze loyaliteit is dat hij veel generaties terug kan gaan. In systemisch werk tot maximaal 7 generaties terug.

Een voorbeeld kan zijn; je houdt heel veel van je moeder maar toch is er altijd iets waar je boos om wordt. Dat kan dan vaak zo’n drempel zijn waar je tegen aan beweegt en wat het stromen van de energie stopt.

Zoals je begrijpt beperkt dit je vrijheid van handelen. Je hebt geen vrije keuze om je eigen leven richting te geven.

4- Hoe pas je systemisch werk toe?

Door deze zaken en mensen op te stellen krijg je dus inzicht in wat er speelt. Dit gebeurt op de volgende manier.
 • Er is een groep mensen bijeen.
 • Deze bestaat uit een opsteller, een cliënt en representanten.
 • De opsteller begint een gesprek met de cliënt over de werkelijke feiten.
 • De opsteller bepaalt welke zaken/ personen er worden opgesteld.
 • De cliënt kiest de mensen die de zaken/personen representeren. Altijd iemand die hem zelf vertegenwoordigt.
 • Deze worden in de ruimte opgesteld door de cliënt.
 • De opsteller vraagt aan de representanten hoe zij zich voelen op deze plek.
 • Dit kan fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel zijn.
 • Dit geeft een waarheidsgetrouw beeld van wat er gebeurt in het systeem rond dit probleem.
 • Om de energie te herstellen wordt er beweging gecreëerd in het systeem. De representanten worden een voor een gevraagd te bewegen .door de opsteller. Hierdoor ontstaat er een nieuwe dynamiek waar op doorgegaan wordt.
 • Door het gebruik van de wetten van systemisch werk wordt er gewerkt naar een nieuwe harmonie.
 • Dit kan voor de cliënt confronterend zijn, inzicht geven en helend werken. Tijdens en na de opstelling ontdekt de leerling wat er werkelijk speelt rond deze drempel.
 • Hierdoor zullen er naar verloop van tijd verschuivingen ontstaan in het bewuste leven van de cliënt. De cliënt gaat stappen zetten en krijgt een andere kijk op de zaken die spelen.
Een opstelling is altijd vertrouwelijk. Het gebeurt altijd met een helder omschreven doel en intentie.

Het mooie van een opstelling is dat de kennis in stilte kan worden ervaren. De info ontvouwt zich vanuit de ziel op een laag waar onbewust geweten zaken bewust worden.

Het bijzondere is dat hetcook de representanten inzicht oplevert op thema’s die spelen in hun eigen leven. Gewoon door met de energie bezig te zijn.

Dus door middel van het opstellen van de personen of zaken in het systemisch veld kun je zien en horen wat er werkelijk speelt.

Tenslotte

Systemisch werk is geen vervanging voor andere methodes. Het integreert en versterkt het proces waar iemand inzit op een hele eigen wijze.