Locus of control


Locus of control is een begrip uit de psychologie dat gaat over in welke mate iemand gelooft dat wat hem of haar overkomt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is m.a.w in welke mate zij de situatie onder controle hebben. . Locus of control kent twee groepen:

  • Interne locus of control
  • Externe locus of control

1- Interne Locus of ControlHeb jij een overheersende interne locus of control, dan neem je meer verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Je bent meer bereid om te leren van fouten, bent kritischer, leidt een gezonder leven, zoekt naar oplossingen en laat je minder beïnvloeden door de wereld om je heen.

Het is gebleken dat mannen over het algemeen meer intern gericht zijn dan vrouwen en dat naar mate men ouder wordt, men meer intern wordt. Ook mensen die zich in hogere organisatiestructuren bevinden, hebben een meer interne locus of control.

2- Externe Locus of Control

Heb jij een sterke externe locus of control, dan denk jij dat je de controle over je leven niet zelf in handen hebt. Je gelooft meer in het lot, geluk of ongeluk, toeval en de daden van derden.

De persoon is minder kritisch, maakt minder snel keuzes en kan hier over piekeren, hij is vaker angstig, depressief en kwetsbaarder voor stress. Een persoon met een externe locus of control zoekt minder snel naar oplossingen maar zoekt eerder naar een defensieve strategie zoals het ontwijken van een probleem of geeft iemand anders de schuld.

Tenslotte

Intern en extern zijn twee uitersten en iemand heeft nooit slechts één van de twee polen. Het is altijd een mix van de twee.