Need For Cognition

Need for cognition is de mate waarin mensen geneigd zijn om na te denken en het plezierig vinden om dit te doen. We delen de Need For Cognition in 2 groepen:

  • Mensen met een hoge behoefte
  • Mensen met een lage behoefte
Het is niet zo dat jij altijd een hoge behoefte of een lage behoefte hebt. Dat kan in iedere situatie verschillen. Voor je een wasmachine koopt lees je bijvoorbeeld eerst de handleiding minutieus door terwijl je als je op vakantie gaat je rugzak om doet en eropuit trekt.

Wat is nu eigenlijk precies het verschil tussen een hoge need of cognition en een lage Need of Cognition?

1- Hoge Need of cognition

Mensen die uitgebreid de tijd te nemen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, kennen we allemaal. Zij nemen de tijd voor hun keuzeproces en nemen een grote hoeveelheid informatie tot zich voordat ze uiteindelijk tot een eindbeslissing komen.

Deze mensen vinden informatie tot zich nemen in zekere mate prettig, en laten zich leiden door de kwaliteit van de data en hun analytische denken.  Vind jij het prettig om informatie in je op te nemen over een onderwerp en lang na te denken over keuzes, dan ben je zeer waarschijnlijk iemand met hoge need for cognition.

2- Lage Need of cognition

Waar mensen met een hoge need for cognition beter onderscheid kunnen maken tussen minder en meer kwalitatieve informatie, laten mensen met een lagere need for cognition zich meer leiden door hun gevoel en emoties.

Bezoekers met een lage need for cognition gebruiken hun cognitie echter minder sterk bij het maken van een beslissing. Zij laten zich met name leiden door de aantrekkelijkheid en reputatie van een persoon, bedrijf of merk.

Tenslotte

Als laatst: het is niet zo dat je per definitie in het ene of het andere hokje thuishoort. Je hebt in iedere situatie gewoon een ander behoefte.