Perceptie

Perceptie wordt mede bepaald door wat je waarneemt. Je waarnemingen worden gekleurd door wie je bent, je persoonlijkheid en hoe je bent opgevoed. Maar ook wie je vrienden zijn of door eerdere ervaringen in een vergelijkbare situatie.

Ook je gemoedstoestand want wanneer  een goede vriend is overleden, kijk je toch anders naar het leven dan als je net terug is van vakantie. Ook je culturele achtergrond (normen en waarden, helden) of je geloofsovertuiging bepalen hoe jij de zaken om je heen duidt.

Deze waarnemingen noemen we je perceptie. Perceptie is de manier waarop jij naar de wereld kijkt. Je perceptie wordt bepaald door je wereldmodel.

1- Hoe ontstaat je perceptie?

Perceptie betekent letterlijk waarneming en door waarneming creëren we bewustzijn. Vanuit bewustzijn handelen we. Perceptie gaat over het interpreteren, selecteren en organiseren van verschillende soorten informatie.

Het proces begint bij de selectie van gegevens waaraan je vervolgens betekenis geeft. Op basis hiervan bouw jij je aannames, trek je je conclusies, maak jij je overtuigingen en vervolgens handel je hier na. Hoe dit voor jou in je hoofd verloopt, is voor niemand zichtbaar want niemand kan aan jou zien welke fases je hebt doorlopen waardoor je tot een bepaalde actie komt.

2- Zintuiglijke prikkels en perceptie

Alle waarnemingen zorgen voor prikkels in het centrale zenuwstelsel en deze prikkels vloeien voort uit de prikkeling van onze zintuigen. Zoals wanneer je een geluid hoort, wanneer licht bij de ogen komt of je de geur van vers gebakken brood ruikt.

De vijf zintuigen van de mens zijn:
  • Zien
  • Horen
  • Ruiken
  • Proeven
  • Voelen / Aanraken
Soms wordt intuïtie, je voorgevoel, ook wel het zesde zintuig genoemd want sommige mensen nemen veel besluiten op basis van dit soort gevoelens.

3- Overtuigingen

De overtuigingen, die jouw wereldmodel gevormd hebben, hebben weer invloed wat je volgende keer waarneemt als je in een vergelijkbare situatie komt. Dit versterkt jouw handelingspatroon. Het is een zichzelf versterkende cirkel geworden waarin bepaalde overtuigingen steeds weer worden bevestigd.

Dat kan negatieve gevolgen in het geval van een angst maar kan ook je zelfvertrouwen vergroten als je ergens goed in bent. Op een andere manier naar jezelf kijken, zorgt ervoor dat jij je bewustzijn vergroot. Hiermee bereik je dat je meer bewust bent van je eigen gedachten, gedrag en redeneringen.