Spiegelen

Spiegelen is een vorm van lichaamstaal of non-verbale communicatie, die soms bewust, maar meestal onbewust plaatsvindt. Spiegelen is het direct reageren op de houding, de communicatie en het gedrag van iemand die je waarneemt.

Zoals twee spelende kinderen waar de een precies doet wat de ander doet of iemand start een wave in een stadion en de rest volgt. Spiegelen betekent dat je de houding of bewegingen van een iemand anders overneemt, bijvoorbeeld ook gaat fronsen, ja knikken of een slok uit je glas neemt.


Vaak gaat dit onbewust: Je gaat hetzelfde zitten als degene naast je, begint ook mee te zingen met een liedje of merkt dat jij je net zo gaat kleden als je collega's.

1- Wat is spiegelen?

In wezen is spiegelen een kwestie van aandacht. Het is natuurlijk (dierlijk) gedrag wat we ons hebben aangeleerd om niet buiten de groep te vallen. Dit gedrag komt voort uit ons reptielenbrein, het oudste deel van onze hersenen.

Dit zie je terug bij een school vissen of een zwerm vogels. Dan gedragen deze dieren zich als één geheel zonder dat de vissen elkaar aanstoten of de vogels op elkaar knallen.

Als je je bij andere mensen bent, maak ook jij je onwillekeurig aan hen gelijk. Je neemt vaak hun bewegingsritme over en bootst ze ook op andere manieren na.

Vooral emoties en toestanden als slaperigheid en opwinding zijn besmettelijk. Kennelijk beïnvloeden andermans gelaatsexpressies, hun ademen, stem, spreek- en bewegingstempo en lichaamshouding je meer dan je beseft. Daarbij kunnen gapen, krabben en onrust uiterst aanstekelijk zijn. Probeer het zelf maar eens uit.

Zo ontstaan verschijnselen als massahysterie en hangt een therapeut na vier depressieve cliënten als een dweil in zijn stoel.

2- De positieve kant van spiegelen.

De positieve kant van spiegelen is dat het delen van emoties mensen samenbrengt. Dit geldt ook voor gedeelde bewegingen en houdingen. .

Het is de bindende factor in samenwerken, demonstreren of zingen. Door andermans gedrag na te doen, kun je onopvallend aangeven dat je bij die ander betrokken bent terwijl je bij jezelf kunt nagaan hoe die ander zich dan moet voelen.

En je kunt op deze manier ook bewust afstand van iemand nemen. Door bewust haar of zijn gedrag niet te imiteren maar precies het tegenovergestelde.

3- Spiegelen en dromen

Wanneer wij gewoon dromen ervaren wij hoe wij, als waarnemer of deelnemer, de droom ondergaan. We zijn niet in staat om direct invloed uit te oefenen op de droom terwijl de droom wel direct invloed uitoefent op hoe wij ons voelen. Jij spiegelt, weliswaar onbewust, het gevoel wat de droom je geeft.  In lucide dromen kunnen we dat wel. We kunnen je droompersoonlijkheid precies dat laten doen wat je zou willen. En de hele droom sturen in de richting die je wilt.

Je kunt dat doen wat je, wanneer je wakker bent, ook zou willen doen. Doe dat dan en daar kan jij je dan bewust aan spiegelen. Zeg tegen jezelf: Dit beeld, waarin ik handel zoals ik wil, daar spiegel ik mij aan in mijn dagelijks leven. Laat dit beeld een beeldmantra worden. Een spiegelbeeld van gewenst gedrag.