Kwantummodel

Veel mensen geloven nog dat de wereld een logische manifestatie is van de wetten van oorzaak en gevolg. Maar sinds het begin van de vorige eeuw weten we beter. Toen ontdekten wetenschappers dat op het allerkleinste niveau materie zich helemaal niet zo logisch gedraagt.

Dit vormde de basis van een nieuwe wetenschap: de kwantumfysica. En het kwantummodel, een model voor persoonlijke groei, is gebaseerd op die wetenschap en de evolutie die zij in een eeuw tijd heeft ondergaan.

1- Descartes en Newton

Dankzij Descartes en Newton was het universum opgedeeld in 2 categorieën:
  • Materie
  • Geest
De materie was het terrein van de wetenschap omdat de wetten van het universum in grote mate konden worden berekend en zo voorspeld. De binnenwereld van de geest was onvoorspelbaar en werd hierdoor het terrein van de religie waar ze ondergeschikt werd gemaakt aan de wetten van de kerk.

Hierdoor werden geest en materie 2 afzonderlijke werelden waarmee het dualistische denken werd geboren.

Dankzij de wetten van Newton kunnen we meten en voorspellen welke baan planeten nemen rond de zon, hoe een kokosnoot versnelt wanneer zij uit een boom valt en hoelang het duurt om van de aarde naar de maan te vliegen.

Newton ’s natuurkunde gaat over het voorspelbare. Ze beschouwt het universum als een groot logisch mechanisme. Dit heeft echter zijn beperkingen.

Als we namelijk kijken naar energie, de actie van de immateriële wereld buiten onze ruimte en tijd en het gedrag van atomen (waar alles van gemaakt is in het universum), dan lopen we tegen de grenzen aan van deze traditionele natuurkunde. En dan komen we op het terrein van de kwantumfysica.

2- Kwantumfysica

Het is namelijk zo dat de zeer kleine subatomaire wereld van elektronen en fotonen zich niet zo logisch gedraagt zoals we gewend zijn. Dieper doordringend in de kern van de atoom bleek dat hoe specifieker wetenschappers keken, hoe vager en onvoorspelbaarder het atoom werd. Tot het moment dat het atoom in het niets verdween.

Atomen leken voor 99,999999% te bestaan uit lege ruimte. Echter, die ruimte is niet echt leeg maar gevuld met energie. Energie die klaar is om gematerialiseerd te worden.

Het atoom bestaat uit een breed aanbod van energiefrequenties die samen een soort, met elkaar verbonden en niet zichtbaar, veld van informatie vormen, het zogeheten kwantumveld.

Atomen bevatten wel een flintertje materie maar toen de kwantumfysici dat probeerde te bestuderen, kwamen ze voor hun volgende verrassing te staan. Deze subatomaire materie in het kwantumveld gedraagt zich totaal niet zoals de materie waarmee we gewend zijn om te gaan.

Newton wetten hebben op haar geen invloed. Ze is chaotisch en onvoorspelbaar en heeft lak aan de grenzen van ruimte en tijd. Het ene moment is ze hier en dan weer daar. Ze bestaat alleen als een mogelijkheid. In het kwantumveld bestaan geen vaste fysieke dingen.

. En ze ontdekten nog iets opvallends…

3- De waarnemer creëert

De volgende bijzondere ontdekking die de onderzoekers deden ten aanzien van dit kwantumveld. Het viel ze ook op dat wanneer ze deeltjes subatomaire observeerden, ze in staat waren het gedrag hiervan te beïnvloeden en zelfs te wijzigen.

De reden, dat ze eerst hier en dan weer verdwenen zijn, is dat al deze deeltjes eigenlijk tegelijkertijd bestaan in een oneindige reeks mogelijkheden binnen dit onzichtbare en onbegrensde veld van kwantumenergie.

Pas wanneer iemand de aandacht richt op een locatie van een elektron, verschijnt het elektron daadwerkelijk op die plek. Maar kijkt diegene even de andere kant op, dan lost het weer op het in energieveld.

De conclusie die we uit dit waarnemerseffect kunnen trekken, is dat totdat we haar waarnemen en aandacht geven fysieke materie niet bestaat. En dat wanneer we onze aandacht terugtrekken, ze terug verdwijnt naar waar ze vandaan kwam.

Een andere manier om het te omschrijven is deze:

“In de kleine wereld van het kwantum heeft de subjectieve gedachte een effect op de objectieve realiteit. Je geest kan materie worden. Jij kan scheppen wat je denkt.”

4- Golf of deeltje

In de kwantumfysica wordt de materie gedefinieerd als een vast deeltje, en het energetische veld van informatie als een golf. Wanneer we de fysieke eigenschappen van atomen onderzoeken in een massa, dan zien atomen eruit als fysieke materie.

Hoe langzamer de frequentie waarop een atoom zich manifesteert, des te meer tijd het doorbrengt in de fysieke realiteit en hoe meer het verschijnt als een deeltje en kunnen we het waarnemen.

Wanneer jij je energie verandert om een programma of je wereldmodel over jezelf of over je leven te transformeren, verlaag jij door meditatie eerst je huidige staat van atomen en moleculen. Hierdoor word je meer golf dan deeltje. En kun jij beginnen los te laten waardoor je vastzit of wat je beperkt. Daarna creëer jij een levendig beeld en gevoel van wat je wel wilt

Daarna verhoog je de frequentie van de atomen en de moleculen van je fysieke lichaam zodat je je deze golf van bewustzijn zich uitbreidt en resoneert met deze nieuwe mogelijkheid die zich ergens in het kwantumveld bevindt.

En zo maak jij van deze mogelijkheid, door het verlagen van frequentie en het herhalen van deze nieuwe mogelijkheid, steeds vastere materie en een nieuwe realiteit. Maar hoe is dit mogelijk.

5- Het kwantumveld

De interacties tussen atomen en moleculen vormen een communicatief systeem dat de fysieke, materiële wereld en de energievelden verenigt die samen een geheel vormen. In het kwantumwereld bestaan de lineaire, voorspelbare eigenschappen van de Newtoniaanse wereld niet. Ze communiceren op een holistische en samenwerkende manier.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste interacties tussen cellen in je lichaam sneller plaatsvinden dan het licht. Aangezien de limiet van deze fysieke realiteit de snelheid van licht is betekent dit dat de cellen moeten communiceren via het kwantumveld.

Het kwantumveld is een onzichtbaar veld van informatie. Een frequentie buiten ruimte en tijd waaruit alle materiële dingen afkomstig zijn. Het bestaat uit bewustzijn en energie. Alles wat fysiek is, wordt verenigd en is aangesloten op dit veld.

En aangezien alle materiële dingen bestaan uit atomen die buiten ruimte en tijd zijn verbonden, zijn jij en ik, samen met alle dingen in het universum verbonden door dit veld van intelligentie. Zowel persoonlijk als universeel. Zowel in ons, als overal om ons heen. En deze creatieve intelligentie schenkt leven, informatie, energie en bewustzijn  aan alle dingen.

Je kunt het elke naam geven die je wilt maar dit is de universele intelligentie die jou op dit moment je leven geeft. Ze is alles. Zij organiseert en orkestreert de honderdduizenden tonen in de harmonieuze symfonie die jouw fysiologie en bewustzijn zijn.

Deze intelligentie houdt zoveel van je. Het is dezelfde universele wijsheid die elk aspect van het materiële universum bezielt. Dit onzichtbare veld van intelligentie bestaat buiten onze ruimte en tijd, en daar zijn alle materiële dingen uit afkomstig.

6- Het kwantummodel

Met andere woorden als jij je een bepaalde toekomstige gebeurtenis kunt voorstellen die je wilt realiseren, dan bestaat deze realiteit als mogelijkheid ergens in het kwantumveld. Wachtend tot jij haar waarneemt en de verbinding maakt...

Aangezien de plaats waar jij nu je aandacht op richt, de plek is waar jij je energie op concentreert, en  zo je bewustzijn blijft richten op het jouw vertrouwde leven, wordt je energie geïnvesteerd in dat vertrouwde leven. Maar als jij je energie zou richten op, en geven aan het kwantumveld, dan zou jij een nieuwe ervaring aantrekken.

Wanneer jij je ogen zou sluiten en je aandacht dan zou weghalen van je lichaam en van alle mensen, dingen en gebeurtenissen die zich op verschillende tijden en plaatsen in je externe omgeving voordoen, en als je even die tijd zou loslaten, zou jij als kwantumwaarnemer je energie weghalen uit je vertrouwde leven en je bewust zijn investeren in het onbekende veld van mogelijkheden.

Het kwantummodel leert ons dat wanneer jij jezelf in een bepaalde nieuwe toekomst waarneemt die je gelukkiger, vrijer en gezonder maakt dan je verleden, ervan overtuigd bent dat dit werkelijkheid wordt, en het met ongekend enthousiasme begroet, dat jij dan in die toekomstige realiteit leeft en zo je geest programmeert en je lichaam conditioneert om te geloven en vertrouwen dat deze realiteit op dat moment gerealiseerd is.

En dat deze zich in jouw toekomst aan je gaat tonen omdat jij door je te verbinden met deze nieuwe realiteit er een kwantumverstrengeling mee aangegaan ben. Dus geeft het kwantummodel, dat ervan uitgaat dat alle mogelijkheden tegelijk bestaan, ons toestemming om een nieuwe toekomstige realiteit te kiezen en deze tot werkelijkheid te observeren.

Dit betekent ook dat wanneer jij standaardmatig leeft vanuit je huidige wereldmodel jij als waarnemer elke dag dezelfde ervaringen, problemen en beperking creëert. Door jouw kwantumwaarneming speel jij steeds hetzelfde programma af.

De ongekende mogelijkheden die jij tot je beschikking hebt laat jij verschijnen maar steeds dezelfde programmering, dezelfde patronen, het elfde denken en voelen met als gevolg steeds soortgelijke ervaringen. De programmering die jij als je leven beschouwt verandert in de kern nooit echt. Je wereldmodel, de verzameling automatische programma’s, staat je nooit toe om verandering tot stand te brengen.

Maar jij bent niet je wereldmodel. Jij bent meer. Jij hebt ook nog een bewustzijn waardoor je naar deze vastgeroeste programmering kunt kijken. En zo van je wereldmodel een kwantummodel kunt maken. Door af te stemmen op een van de nieuwe mogelijkheden die op jou ligt te wachten in het kwantumveld en dit te mentaal te repeteren met behulp van je droomkracht.

Met je droomkracht herhaal jij keer op keer jouw verlangde realiteit.  Zo de-programmeer jij oude programma’s en je programmeert een nieuw, helder denken in je mind en conditioneert de ineffectieve onbewuste patronen in je lichaam tot een nieuw voelen en zo tot gedrag waar je blijer, vrijer en gezonder van wordt.

7- Tenslotte

Zodra jij je aandacht richt, met het juiste verwachtingseffect en je enthousiasme geeft aan een nieuwe mogelijkheid die al op jou ligt te wachten in het kwantumveld, deze nieuwe realiteit blijft repeteren, dan hoef jij alleen nog te wachten tot deze mogelijkheid zich manifesteert in je leven.