Kwantumverstrengeling

In het universum is een kwantum de kleinste ondeelbare hoeveelheid van  energie, impuls of massa. Elk deeltje heeft zijn eigen kwantumtoestand. Soms werken twee of meer deeltjes op elkaar in en gedragen zich als het ware als een tweeling of meerling, ze zijn zogezegd verstrengeld en vormen samen een verstrengeld systeem.

Kwantumverstrengeling

Wanneer een groep deeltjes alleen beschreven kan worden met de kwantumtoestand van het hele systeem en niet door individuele kwantumtoestanden, noemt men de deeltjes "verstrengeld", d.w.z. de deeltjes beïnvloeden elkaars toestand. Verandering aan het ene deeltje doet een ander deeltje veranderen, waarmee het verstrengeld is. Verandert de energie van een deeltje door botsen dan verandert ook de energie van andere deeltjes want de totale energie van het verstrengelde systeem is, wegens de wet van energiebehoud, constant.

Kwantumverstrengeling & het kwantummodel

Wanneer wij dus met behulp van onze droomkracht een nieuwe toekomst ervaren, voorbij aan ons huidige wereldmodel, met de juiste intentie, overtuiging en verbinding, dan gaan wij een kwantumverstrengeling aan met deze nieuw realiteit. Door mentale repetitie van deze nieuwe toekomst versterken wij deze verstrengeling tot het moment dat deze zoveel kwantumdeeltjes heeft verzameld dat deze fysiek gemanifesteerd wordt in ons leven,