Kwantumfysica

Kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes materie geheel andere natuurwetten gelden dan in de, tot dan toe, aanvaarde natuurwetten.

Deze tak van wetenschap is nog erg jong om de eenvoudige reden dat er tot voor kort nog geen meetapparatuur beschikbaar was om de eigenschappen van deze minuscule deeltjes te onderzoeken. Maar met de huidige meetinstrumenten gaat er voor de wetenschap een verborgen wereld open.

1- Wat is kwantumfysica?

De kwantumfysica is het deelgebied van de natuurkunde dat zich bezighoudt met het gedrag van de hele kleine deeltjes. Deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newton natuurkunde, van oorzaak en gevolg, niet altijd meer opgaat.

Hoewel de wetenschap langzaam tot het inzicht komt dat we het meeste nog niet weten, geeft de nieuwe wetenschap in ieder geval een opening en een erkenning dat er verschijnselen kunnen bestaan die tegen ons natuurlijk begripsvermogen ingaan.

Er blijkt een dimensie te zijn die invloed uitoefent op de materie waar we nog geen weet van hebben. Deze staat buiten onze begrippen voor ruimte en tijd.

2- Leegte

Alle materie bestaat volgens de kwantumfysica voor het allergrootste gedeelte uit inhoudsloze ruimte.  Zo blijkt, gemeten door de moderne meetapparatuur, dat kleinste deeltjes in alle materie voor (99,999%) uit lege ruimte bestaan en dat hetgeen wat overblijft (0,001%) zich onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de waarnemer, niet als deeltjes  maar als golven energie gedraagt.

3- De waarnemer

Een ander bijzonder verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloedt kunnen worden door degene die ze waarneemt. Waar diegene zijn of haar aandacht op richt bepaalt hoe het deeltje zich gedraagt. Daarom kunnen deze deeltjes nooit objectief waargenomen worden. Het bewustzijn van de waarneemster en haar intentie heeft invloed op de materie.

4- Ruimte en tijd

Ook de natuurkundige begrippen tijd en ruimte zijn veranderd door de ontdekkingen in de kwantumfysica. Het verleden, het heden en de toekomst blijken één te zijn. Materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Een deeltje kan zich in tweeën splitsen en zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt.  Er moet dus een communicatievorm aan het werk zijn, die sneller gaat dan het licht. Dit noemen wij het kwantumveld.

5- Kwantummechanica

In de kwantummechanica gaat men nog een stapje verder en beweert men dat iets pas kan bestaan als er een waarnemer is. Er moet dus iemand iets bewust zijn voordat de materie zich kan manifesteren. Daarvoor is de materie wel potentieel aanwezig maar nog niet gemanifesteerd. Het heeft geen vaststaande vorm tot aan de waarneming.

6- Tenslotte

Nieuwe ontwikkelingen binnen de quantumfysica laten zien dat materie eigenlijk niks anders is dan interferentie patronen van energiegolven. Zoals fijn zand op een gespannen vel een patroon laat zien als je deze laat trillen door een geluidsbron en ook water in een bak een golfpatroon vormt als je deze door geluid in trilling breng, zo is materie het zichtbare interferentiepatroon van de onzichtbare trillingen van de universele energie.

Materie worden nu gezien als staande golven volgens een stabiel interferentiepatroon. Deze stabiliteit vloeit voort uit harmonische trillingen volgens een vaste verhouding die al waren ontdekt door wijsgeren uit de oudheid zoals Plato, Pythagoras en anderen

Vind de juiste trilling, jouw eigen ritme en leef zo je leven in de perfecte flow...