Frontaalkwab

In onze hersenen bevindt zich een creatief centrum: de frontaalkwab. Dit is het deel van de hersenen dat nieuwe dingen leert, droomt van nieuwe mogelijkheden, bewuste beslissingen neemt, je intenties vastlegt, enzovoort.

Nog preciezer gesteld: de frontaalkwab laat je ook observeren wie je bent, en evalueren wat je doet en hoe je je voelt. Ze is de zetel van je geweten. Dit is belangrijk, want als je je eenmaal meer bewust wordt van je gedachten, kun je ze tenslotte beter aansturen.

Het bijzondere aan de frontaalkwab is dat dit deel van de hersenen precies zit op de plek, tussen onze wenkbrauwen, waarvan men in vele Oosterse religies overtuigt is dat het derde oog zit.

1- Zintuigelijke stilte

Wanneer je creëert en je echt concentreert en richt op de uitkomst die je wilt, is de frontaalkwab je bondgenoot. Ze verlaagt ook het volume van de buitenwereld, zodat je niet zo wordt afgeleid door de informatie die vanuit je vijf zintuigen binnenkomt.

Dit gebeurt omdat je frontaalkwab de input naar beneden draait van:
  • je sensorische centra (die je in staat stellen om je lichaam in de ruimte te voelen)
  • je motorisch centra (verantwoordelijk voor je fysieke beweging)
  • je associatieve centra (waar je gedachten zetelen over wie je bent en je identiteit)
  • je circuits van je pariëtale kwab (waar je tijd verwerkt.
Binnen enkele seconden creëert dit creatieve centrum zowel een intentie van wat je wilt. Je krijgt een helderder beeld van wat je wilt creëren

De frontaalkwab heet connecties met alle andere delen van de hersenen. Ze gaat dus netwerken van neuronen selecteren om deze nieuwe staat van zijn te creëren en programmeren. Je zou kunnen zeggen dat ze je oude programmering het zwijgen oplegt.

Uit verschillende delen van de hersenen verschillende netwerken van neuronen selecteert en samenbundelt om een nieuw denkniveau te creéren dat weerspiegelt wat jij je voorstelde.

Zodra de frontaalkwab verschillende netwerken van neuronen kan selecteren en ze naadloos omzetten in een tandem om een nieuwe neuroprogrammering te creëren, verschijnt er een beeld of innerlijke representatie voor je derde oog, of frontaalkwab.

Als je frontaalkwab genoeg van deze neurale netwerken orkestreert om daartussen in harmonie vonken te laten overspringen, wanneer jij je concentreert op een duidelijke intentie met groot enthousiasme, zal er een moment komen dat deze gedachte de ervaringen wordt in je verbeelding. Opdat moment is je innerlijke realiteit reëler dan je uiterlijke realiteit.  Dat is epigenetica.

2- Creativiteit in je lijf en leden

Wanneer het DNA in een cel deze nieuwe informatie krijgt via de neuropeptide, reageert het door sommige genen aan te zetten aan te zetten (of opwaarts te reguleren) of andere genen uit te zetten (of neerwaarts te reguleren) om je nieuwe staat van zijn te ondersteunen.

Maar wanneer en jij creëert door middel van een duidelijke intentie het juiste denkniveau en combineert dit met een voedende, verhoogt enthousiasme, dan kan het juiste type signaal het DNA van de cel bereiken.

De boodschap zal niet alleen invloed hebben op de productie van gezonde eiwitten voor een betere structuur en werking van het lichaam maar ook gloednieuwe, gezonde cellen maken uit latente stamcellen die er alleen maar op zitten te wachten te worden geactiveerd door de juiste boodschap.

3- Enthousiasme = Verhoogde creativiteit

Als we een verhoogde emotionele reactie hebben op nieuwe gedachten waarop we ons concentreren bij mentaal creëren en dit repeteren, is het net alsof we onze inspanningen een turbo boost geven.

Onderzoek toont aan dat het in aanraking komen met positieve, weidse emoties als vriendelijkheid, dankbaarheid en mededogen – emoties die overigens ons geboorterecht zijn – een andere neuropeptide (oxytocine genaamd) vrijmaakt, wat op natuurlijke wijze de receptoren uitschakelt in de amygdala, het deel van het brein dat angst en onrust genereert.

Wanneer de angst uit de weg is, kunnen we oneindig veel meer vertrouwen, vergeving, verbinding, en vervulling voelen en liefde en ontdekken wat het is om mens te zijn.  Een super creatieve staat.

We gaan van de zelfzuchtig naar onzelfzuchtig gedrag. En naarmate we deze nieuwe staat van zijn bellichamen, openen onze neurale wegen en verbindingen de deur naar grenzeloze mogelijkheden die we voorheen nooit hadden kunnen bedenken, want nu besteden we niet al onze energie aan het erachter zien te komen hoe we moeten overleven.

Ons creatieve centrum, en de juiste emotie, helpen ons om, voorbij onszelf, een creatieve staat te betreden van zuiver bewustzijn waar we geen ego of wereldmodel hebben. Dit is de wereld van het kwantummodel.

In deze nieuwe staat gaat, wanneer we visualiseren wat we verlangen, ons hart meer open en voelen we positieve emoties door ons heen stromen. De oude vicieuze cirkel van negatieve programmering en beperkende overtuigingen van voelen wat we denken en denken wat we voelen is niet meer. Ze gaat nu eindelijk in ons voordeel werken

De zelfzuchtige houding die we aannamen toen we in de oude overlevingsmodus waren, bestaat niet meer, omdat energie die we gebruikten voor onze overlevingsbehoeften nu is vrijgemaakt, zodat we scheppend bezig kunnen zijn.

4- Tenslotte

Nu kunnen we precies begrijpen waarom het zo is dat, als we een duidelijke intentie van een nieuwe toekomst voor ogen houden, die koppelen aan een staat van verruimde, verhoogde emotie, en dat steeds herhalen tot we een nieuwe gemoedstoestand en een nieuwe staat van zijn hebben gecreëerd, deze gedachten reëler lijken dan onze vorige, beperkte kijk op de realiteit.

We zijn eindelijk vrij. En zodra we die emotie echt omarmen, kunnen we gemakkelijker verliefd worden op de mogelijkheid die we voor ons zagen.  Nu hoe je niet langer te wachten of hopen op verandering: Jij bent de verandering.