Epigenetica

Epigenetica zegt dat hoewel onze DNA-code nooit verandert, er duizenden combinaties, sequenties en patroonvariaties in een enkel gen mogelijk zijn ( net zoals er duizenden combinaties, sequenties en patronen van neurale netwerken mogelijk zijn in de hersenen).

1- Wat is epigenetica?

Het woord epigenetica betekent letterlijk ‘boven het gen’. Het verwijst naar de controle over genen, niet van binnenuit van het DNA zelf, maar van boodschappen van buiten de cel – met andere woorden: vanuit de omgeving.

Epigenentica leert ons dat we inderdaad niet zijn veroordeeld tot onze genen en dat een verandering in het menselijk bewustzijn fysieke veranderingen kan teweeg  brengen in het menselijk lichaam.

We kunnen ons genetisch lot wijzigen, ontstijgen, door de genen die wel willen, aan te zetten en de genen die we niet willen, uit te schakelen, door samen te werken met verschillende factoren in de omgeving die onze genen programmeren.

Sommige van de signalen komen vanuit het lichaam, zoals gevoelens en gedachten, terwijl andere afkomstig zijn uit de reactie van het lichaam op externe omgeving, zoals vervuiling, zonlicht of andere omgevingsfactoren drukte, eenzaamheid of gevaar.

De epigenetica onderzoekt al deze externe signalen die de cel vertellen wat hij moet doen en wanneer hij het moet doen, waarbij men zowel kijkt naar de bronnen die genexpressie activeren of inschakelen en genexpressie onderdrukken, als naar de energetische dynamiek die het proces van het cellulair functioneren van moment tot moment aanpast.

2-  Epigenetica & lotsbestemming

Als we kijk naar het totale menselijk genoom, bestaan er zoveel miljoen mogelijkheden aan variaties dat wetenschappers al duizelig worden als ze er alleen maar aan denken.

Een goed voorbeeld van epigenetica aan het werk, gaat over een eeneiige tweeling die exact hetzelfde DNA deelt. Als we het idee aanvaarden van genetische voorbeschikking – het idee dat alle ziekten genetisch zijn – dan zouden identieke tweelingen precies dezelfde genexpressie moeten hebben.

Maar ze manifesteren niet altijd dezelfde ziekten op dezelfde manier, en soms manifesteert de ene helft een genetische ziekte die de ander helemaal niet heeft.

Tweelingen zijn net exacte kopieën van hetzelfde computermodel. De computers werden opgestart met dezelfde beginsoftware, maar naarmate de tijd verstreek, werd door elke computer heel andere extra softwareprogramma’s gedownload.

De computer (het DNA) blijft hetzelfde, maar afhankelijk van welke software  een persoon heeft gedownload ( de epigenetische variaties), kan dat wat de computer doet en de manier waarop hij functioneert, heel verschillend zijn.

3- Epigenetica & betekenis geven

Dus wanneer we onze gedachten denken en gevoelens voelen, reageert ons lichaam met een complexe formule van biologische veranderingen en wijzigingen, en drukt iedere ervaring op de knoppen van echte genetische veranderingen binnen onze cellen.

Dit kan heel snel gaan het aantal epigenetische veranderingen over een periode van zes maanden in een Zweeds onderzoek van 23 iets te zware mannen die vanuit een relatief zittend bestaan gingen deelnemen aan fiets- en aerobicslessen, gemiddeld nog geen twee keer per week.Onderzoekers  ontdekten dat de mannen 7000 genen epigenetisch hadden veranderd – bijna 30% van alle genen in het hele menselijke gnoom.

Onze ervaringen vanuit onze externe omgeving zijn echter maar een deel van het verhaal. We hebben gezien dat de manier waarop we betekenis toekennen aan die ervaringen, een stroom aan fysieke, mentale, emotionele en chemische reacties omvat die ook genen activeren.

Hoe wij de gegevens waarnemen en interpreteren die we via onze zintuigen ontvangen als feitelijke informatie – of die informatie klopt, of niet – en betekenis die we eraan geven, produceert significante biologische veranderingen op genetisch niveau. Zo communiceren onze genen via complexe relaties met ons bewuste gewaarzijn.

We kunnen zeggen dat betekenis geven voortdurend van invloed is op de neurale structuren die invloed hebben op wie we zijn op micro niveau, wat dan weer invloed uitoefent op wie we zijn op macro niveau.

4- Epigenetica & persoonlijke groei

Het epigenetica-onderzoek werpt ook de vraag op: wat als er niets verandert in je externe omgeving? Wat betekent het als je elke dag dezelfde dingen doet met dezelfde mensen op precies hetzelfde moment – dingen die tot dezelfde ervaringen leiden die dezelfde emoties produceren die dezelfde genen op steeds dezelfde manier inschakelen?

We kunnen zeggen dat zolang je je leven waarneemt door de lens van het verleden en met dezelfde neurale verbindingen en op hetzelfde denkniveau reageert op de omstandigheden, je op weg bent naar een zeer, specifieke, vooraf bepaalde genetische lotsbestemming.

Bovendien, dat wat je gelooft over jezelf, je leven en de keuzen die je maakt als gevolg van die overtuigingen, zendt ook steeds dezelfde boodschappen naar dezelfde genen.

Alleen wanneer de cel op een nieuwe manier wordt aangesproken door nieuwe informatie, bijvoorbeeld met behulp van jouw droomkracht, kan ze duizenden varianten van datzelfde gen creëren om een nieuwe expressie van eiwitten te schrijven – waardoor je lichaam verandert.

Je bent misschien niet in staat om alle elementen in je buitenwereld te beheersen, maar je kunt wel veel aspecten van je binnenwereld beheren. Je overtuigingen, je percepties, je verwachtingen en de manier waarop je met je externe omgeving omgaat, hebben invloed op je interne omgeving, die nog steeds de externe omgeving is van de cel.

Dat betekent dat jij – niet je voorgeprogrammeerde biologie – de sleutel tot je genetische lot in handen hebt. Het is gewoon een kwestie van de juiste sleutel vinden die in het juiste slot past om jouw potentieel de vrije teugel te geven.

Genen zijn verschaffers van mogelijkheden, bronnen van onbeperkt potentieel, een codesysteem van persoonlijke opdrachten – ze zijn werkelijk niets anders dan instrumenten voor transformatie.