Eenzaamheid

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Dat is niet erg wan het is meestal van tijdelijke aard. Eenzaamheid wordt pas problematisch wanneer het structureel van aard is en er geen uitzicht op verandering is.

Mensen, die lijden aan hun eenzaamheid, hebben vaker last van nachtmerries. Deze nachtelijke boodschappers laten je symbolisch zien en voelen hoe het komt dat jij je eenzaam voelt en soms zelf hoe het komt waarom je het bent.

Wat veel mensen niet weten is dat je dromen, en meestal de nare dromen, je  van tevoren waarschuwen dat er een balans, een evenwicht in je leven verstoord is.

De betekenis van zo'n nacht merrie helder krijgen is dan een belangrijk stap zijn  om je te leren hoe je beter met je eenzaamheid kan gaan.

Daarom is het belangrijk je dromen serieus te nemen maar ook om te weten wat eenzaamheid nu precies is. en wanneer deze gevoelens problematisch worden...

1- Wat is eenzaamheid precies?

Eenzaamheid is het fysiek ervaren van een gebrek aan verbondenheid met anderen. Je ervaart een gemis aan een diepe, hechte en emotionele band met anderen.

Of je hebt minder contact met andere mensen dan je zou willen. Het kan leiden tot gevoelens van leegte, pijn, angst en nutteloosheid. Vaak wordt deze pijn fysiek gevoeld met lichamelijke of psychische klachten tot gevolg.

Een van de meest voorkomende oorzaken is een te laag zelfbeeld wat zorgt voor een gebrek aan zelfvertrouwen om echt contact te maken. Hierdoor kun je het idee krijgen er niet bij te horen en heb je meer moeite om relaties aan te gaan.

Het is goed om te beseffen dat eenzaamheid een persoonlijke ervaring is. De een heeft meer warme en liefdevolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander.

2- De oorzaken van eenzaamheid

Veel mensen, die eenzaamheid ervaren, hebben dat de eerste keer ondervonden doordat ze gescheiden werden van hun ouders of verzorgers. Het gevoel van machteloosheid, dat daarbij optrad, blijft gekoppeld aan het gevoel van eenzaamheid.

Dat maakt dat eenzaamheid hardnekkig is: mensen voelen zich (vaak ten onrechte) niet bij machte hun situatie en hun emoties te veranderen. De meeste mensen, die eenzaamheid beschrijven, noemen het een gevoel van permanent verdriet, van leegte.

Het kan ertoe leiden dat iemand haar of zijn leven zo inricht dat die gevoelens worden vermeden. Dat gebeurt dan door het vermijden van contacten met anderen. Contact wordt dan als te confronterend ervaren.

3- Het is niet hetzelfde als alleen zijn

Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn – het kan wel samenvallen. Wanneer iemand geen of nauwelijks sociale contacten heeft, spreken we van sociaal isolement.

Sociale relaties met andere mensen zoals familieleden, vrienden en kennissen zijn belangrijke ‘hulpbronnen’ in het dagelijks leven. Ze vormen het ‘sociale fundament’ van elk mens en dragen bij aan het gevoel van een zinvol leven.

We maken een onderscheid tussen twee soorten eenzaamheid: sociale -  en emotionele eenzaamheid.

A - Emotionele eenzaamheid

Bij emotionele eenzaamheid heb je wel mensen om je heen maar je hebt het gevoel niet echt met hen verbonden te zijn. Je mist een wederkerige relatie waar je diepere gevoelens en emoties mee kunt delen. Een paar voorbeelden:

Op je werk lijkt het erop dat alle collega’s een band met elkaar hebben maar jij hebt het gevoel buitengesloten te worden. Op de voetbalclub zoeken alle vaders en moeders elkaar op en jij hebt het gevoel dat ze je er niet bij willen hebben. Of een kroeg vol gezellige bekenden en onbekenden en jij zit alleen op je kruk.

C - Sociale eenzaamheid

Je kunt je eenzaam voelen doordat het je niet lukt om vriendschappen te sluiten. Dat kan te maken hebben met je karakter of met gebeurtenissen in het verleden zoals het slachtoffer van pesten of op de een of andere manier misbruikt zijn.

Je kunt door allerlei situaties ook je relaties en vriendschappen kwijtraken. Veranderingen in je leven zoals het overlijden van je partner, verlies van werk, verhuizing, ziekte, een handicap kunnen je leven uit het evenwicht brengen. Je verliest vriendschappen, raakt contacten kwijt en je loopt het risico in een sociaal isolement terecht te komen.

Ook kunnen bestaande relaties veranderen of verdwijnen. In deze fase moet je op zoek naar herstel van relaties of nieuwe relaties aangaan. Als je daar niet in slaagt, kan eenzaamheid chronisch worden. Met alle gevolgen van dien op lichamelijk en psychisch gebied op de langere termijn.

4 - Wat kun je doen aan eenzaamheid?

Je moet je natuurlijk eerst bewust zijn van je eigen gedrag en waar dat toe leidt. Ben je dat, dan zijn er twee opties.

Of je bent in staat om zelf je eenzaamheid te doorbreken door andere mensen op te zoeken door lid te worden van een club of vereniging, naar de kroeg te gaan of plekken op te zoeken waar gelijkgestemden komen.

Durf je dat (nog) niet, dan is het verstandig om professionele hulp in te schakelen in de vorm van een psycholoog, psychiater, coach of therapeut. Ga met je probleem naar je huisdokter en bespreek het eerst met hem.

Gelijktijdig met een van bovengenoemde opties kan je zelf werken aan het vergroten van je zelfinzicht en je bewustzijn met behulp van je droomkracht. Dit kan met behulp van lucide dromen, mindfulness, zelfhypnose, meditatie of traditioneel dromen betekenis geven zijn prima methodes hiervoor.

5 - Eenzaamheid en Nachtmerries

Omdat nachtmerries je een signaal geven dat er iets geheeld of veranderd moet worden, kun je dit veranderingsproces beginnen met het rescripten van je enge droom:

  • Leer hoe je je dromen onthoudt
  • Begin met het opschrijven van je dromen / nachtmerrie
  • Geef je dromen betekenis.
  • Creëer een positiever verloop van de droom of voeg een stuk droom toe waardoor de droom een ander en beter einde heeft.

Zo kun jij de oorzaak van jouw eenzaamheid helder krijgen en dit bewust te veranderen. Wees geduldig, wees lief voor jezelf, herwin je innerlijke kracht en breng je leven weer terug in haar natuurlijke flow.

PS: Nog meer inzicht in de oorzaak van je nachtmerries en hoe je die kunt voorkomen en verhelpen? Lees dan mijn boekje stoppen met nachtmerries of een van mijn blogs over nachtmerries.