Veranderingsproces

Als je dezelfde gedachten denkt als gisteren, maak je naar alle waarschijnlijkheid vandaag dezelfde keuzes. Dit zorgt voor steeds hetzelfde gedrag. Deze gebruikelijke gedragingen van vandaag produceren dezelfde ervaringen in je toekomst.

Dezelfde ervaringen in je toekomstige realiteit creëren de hele tijd dezelfde voorspelbare emoties voor jou. En als gevolg daarvan voel je je elke dag hetzelfde. Gisteren wordt morgen. Zo maak je van je verleden eigenlijk je toekomst. Je zit vast in je huidige wereldmodel.

Wanneer je dit proces elke dag zo door laat gaan, kan in de loop der tijd die bekende staat van zijn alleen maar weer dezelfde gedachten en gevoelens voortbrengen. Deze maken je verslaafd aan deze onbewust geprogrammeerde cyclus van besluiten, acties en ervaringen. Alles om maar terug te keren naar dat vertrouwde gevoel.

1- Bewustwording

Je moet je bewust worden van deze, in de loop van de tijd, onbewust geworden programmering. Die bepaalt hoe je leeft en hoe je beperkt word. Je moet nieuwe besluiten nemen, actie ondernemen en zo nieuwe ervaringen creëren. 

Om je leven te veranderen, moet je jezelf her-programmeren

Met behulp van je droomkracht moet dat tot nieuwe gedachten leiden tot nieuwe keuzes. Nieuwe keuzes zorgen dan voor nieuwe actie. Nieuwe actie leidt tot nieuwe ervaringen en deze moeten nieuwe emoties creëren. Nieuwe emoties en gevoelens moeten je inspireren tot een gelukkiger, vrijer en gezonder leven. Gewoon weer leven vanuit je natuurlijke flow...

Je persoonlijke realiteit en je biologie – de verbindingen in je neurale netwerk, het functioneren van je neuro-chemie en zo de expressie van je DNA-expressie - moeten veranderen als gevolg van deze nieuwe persoonlijkheid, deze nieuwe staat van zijn. En alles begint met bewustwording

Naarmate we nieuwe dingen ervaren in ons leven, maken onze neuronen nieuwe verbindingen waarmee ze nieuwe elektrochemische informatie met elkaar uitwisselen. Die verbindingen heten synaptische verbindingen, omdat de plaats waar de cellen informatie uitwisselen een synaps wordt genoemd.  

Als persoonlijke groei neerkomt op het maken van nieuwe synaptische verbindingen, dan is vastzitten in je leven het aan elkaar geschakeld houden van oude verbindingen.   

2- Het huidige wereldmodel

Wanneer we dezelfde gedachten blijven denken, blijft het neuron op dezelfde manier vonken sturen, waardoor de relatie tussen de twee cellen worden versterkt, zodat zij de volgende keer dat deze neuronen worden aangesproken, een signaal nog sneller kunnen overbrengen.  

Wanneer hele bossen neuronen gezamenlijk vonken sturen om een nieuwe gedachte te ondersteunen, wordt een aanvullende chemische stof (een eiwit) binnen de zenuwcel aangemaakt, die op weg gaat naar het centrum van de cel, of celkern, waar ze belandt in het DNA. Het eiwit schakelt vervolgens verscheidene genen in.  

Aangezien het de taak van de genen is om eiwitten te maken die zowel de structuur, als de functie van het lichaam in stand houden, maakt de zenuwcel dan snel een nieuw eiwit om nieuwe vertakkingen te creëren tussen de zenuwcellen.  

 Dus wanneer we een gedachte of een ervaring vaak genoeg herhalen, maken onze hersencellen niet alleen onderling sterke verbindingen, (wat onze fysiologische functies beïnvloedt), maar ook een groter aantal verbindingen (wat de fysieke structuur van het lichaam beïnvloedt).

Zo worden de programma’s in je geïnstalleerd en je huidige wereldmodel gecreëerd. Het is een vicieuze cirkel waarin de hardware de software creëert en iedere keer als de software wordt gebruikt, versterkt ze de hardware.  

Zo heb je een automatisch neuraal netwerk en programma om een taal te spreken, je baard te scheren of je op te maken, op je computer te typen, je collega te beoordelen, enzovoorts gecreëerd want je hebt die handelingen zo vaak verricht dat ze vrijwel onbewust zijn geworden.

Zenuwcellen waar tussen de vonken overspringen, bundelen zich samen. Naarmate tussen de zenuwcellen in je brein vaker op dezelfde wijze vonken overspringen reproduceer je hetzelfde denken en dezelfde verbindingen.

Je hebt de circuits zo vaak versterkt dat ze stevig zijn ingeworteld. De verbindingen tussen neuronen worden vaster gemaakt. Er worden extra netwerken gevormd, en de vertakkingen breiden zich daadwerkelijk uit en worden fysiek dikker – net zoals we een fundering van een huis kunnen verstevigen en versterken of nieuwe wegen aanleggen, of snel verbreden om meer verkeer aan te kunnen.  

3- Transformatie van lichaam en geest

 Dus zodra je een nieuwe gedachte denkt, verander je. Zowel neurologisch, chemisch als genetisch. In feite kun je binnen een paar seconden duizenden nieuwe verbindingen krijgen door het ontdekken van nieuwe dingen, nieuwe manieren van denken, dóén en inspirerende ervaringen.   

Dit betekent dat jij jezelf alleen met helder denken onmiddellijk nieuwe genen kunt activeren. Het gebeurt gewoon door je denken te veranderen. Het is geest boven materie.  

Het moet dus ons doel zijn om buiten onze huidige programmering te denken en om in ons brein op nieuwe manieren vonken te laten overspringen. Dat is wat een open mind hebben betekent, want elke keer dat je je hersenen anders laat werken verander je letterlijk je staat van zijn.

Jij moet je bewust moet worden van je onbewuste zelf. Iets waarvan je nu weet dat het slechts een serie vaste programma’s zijn). Het moeilijkste deel van veranderen is dat wanneer we niet dezelfde keuzes maken die we de dag daarvoor hebben gemaakt, en daaruit voortvloeiend hetzelfde gedrag, we niet vertrouwd of bekend zijn met deze nieuwe staat van zijn.

Het voelt niet goed. Je voelt je ontheemd – omdat je het gevoel hebt niet jezelf te zij En omdat alles onzeker voelt, kunnen we het gevoel van het vertrouwde zelf niet meer voorspellen. We neigen terug te vallen op ons beperkende, oude wereldmodel.

Hoe ongemakkelijk dat in het begin ook mag zijn, het is ook een belangrijk signaal. We hebben ons in het onbekende begeven. Op het moment dat we niet langer ons oude zelf zijn, moeten we de, soms woeste, rivier oversteken tussen het oude zelf en het nieuwe zelf.  

Met andere woorden; we dansen niet allemaal gewoon even een nieuwe persoonlijkheid in. Dat kost tijd en inspanning. 

Maar als we het feit accepteren dat verandering het deprogrammeren is van de in-geprogrammeerde patronen van een leven lang onbewust op dezelfde manier denken en doen, dan weten we dat we er de tijd voor moeten nemen

Het is belangrijk in dit veranderingsproces dat we mildheid kijken naar deze worsteling met onszelf. Ooit hebben wij ons deze dingen aangeleerd om dat ze ons beschermden of verder hielpen. Vanuit een behoefte.

Dus is het geen kwestie van schuld maar het nu nemen van je verantwoordelijkheid.

4- Tenslotte

Als we begrijpen dat het ongemak dat we voelen, de ontmanteling is van oude programma’s, overtuigingen en aannames die steeds herbevestigd werden in onze hersenstructuur, dan kunnen we het verdragen  

Het oude zelf moet sterven om een nieuw zelf herboren te doen worden. Natuurlijk voelt dat ongemakkelijk.  

Maar naarmate het nieuwe zelf wordt geboren, moeten ook wij biologisch veranderen. Nieuwe verbindingen moeten worden ontkiemd en verzegeld door de bewuste keuze om elke dag op nieuwe manieren te denken en te handelen.  

Die verbindingen moeten worden versterkt doordat wij herhaaldelijk dezelfde ervaringen creëren en het zo een positieve programmering wordt.