Behandeling

In de nachtmerrie therapie zijn er verschillende soorten behandelingen voor nachtmerries ontwikkeld. Vele therapeutische technieken zijn toepasbaar op deze angstdromen maar de nachtmerrie behandeling is grofweg in vier  groepen in te delen:

Bij de eerste groep behandelingsmethoden worden mensen die last hebben van nachtmerries uitgenodigd steeds de angstige droom voor te stellen. Naarmate dit vaker gedaan wordt, neemt de angst af. `s Nachts wordt deze droom dan ook als minder angstig ervaren. 

Bij de tweede groep technieken gaan mensen overdag met hun droomkracht andere uitkomsten visualiseren van andere eindes van deze nare dromen. Deze andere eindes hebben een einde die de dromer in haar kracht zetten

Een derde techniek is het werken met lucide dromen. Lucide dromen zijn dromen waarin je weet dat je aan het dromen bent terwijl je slaapt. Je kunt dan direct je droom veranderen. Deze techniek is er op gericht direct veranderingen in je nare droom te effectueren.

Een vierde methode is om door middel van hypnotherapie, hypnose dus,  terug te stappen in de nachtmerrie en op deze manier, terwijl je in trance bent, een ander, effectiever einde van de enge droom te programmeren

Voordat je begint met een vorm van nachtmerries behandeling, neem dan contact op met je huisarts. Deze kan je doorverwijzen naar een gecertificeerde hulpverlener. 

Na overleg met hem of haar kun je dan zelf aan de slag met een van bovengenoemde methodes.. Voorbeelden daarvan vind je ook terug in mijn boekje stoppen met nachtmerries  en in mijn blogs over nachtmerries.

Reactie plaatsen