EMDR

Mensen die last hebben van nachtmerries hebben vaak baat bij EMDR.  Terwijl de dromer zijn nachtmerrie herbeleeft worden er EMDR technieken toegepast . 

Op deze manier wordt de kracht van de nachtmerrie vermindert waarnaar er ruimte ontstaat om de nachtmerrie betekenis te geven en zo de achterliggende oorzaak van de angstdromen helder te krijgen. 

Maar andersom is het ook zo., dat mensen na EMDR last krijgen van nachtmerries. Hoe dat kan? De EMDR therapie heeft iets losgemaakt en je nachtmerrie komt je vertellen dat het nog geheeld moet worden. 

Bespreek het met je therapeut als jij na je sessie last van nachtmerries krijgt. Dan kun je daar dieper op ingaan. Best belangrijk dat we weten wat EMDR precies inhoudt...

1- Wat is de EMDR ?

Emdr is een therapie die veel gebruikt wordt als mensen het slachtoffer zijn geworden van een traumatische gebeurtenis. Dat kan een ongeluk zijn, seksueel misbruik, geweld of een andere pijnlijke ervaring.

Bepaalde negatieve ervaringen kunnen je leven blijven beïnvloeden. Soms verwerken mensen zulke gebeurtenissen helemaal zelfstandig, zonder de hulp van een coach of therapie. Vaak worden deze pijnlijke ervaringen echter weggestopt en uiten zich op een later moment als psychologische klachten.

De, met deze ervaringen, gepaarde emoties komen dan terug in de vorm van een angststoornis, paniekaanval, onverwachte herbeleving en dus ook nachtmerries. Ook kunnen deze mensen last krijgen een posttraumatische stress-stoornis ( PTSS).

Met EMDR kunnen mensen met PTSS of andere angstaanvallen geholpen worden die last hebben van de gevolgen van een pijnlijke gebeurtenis of trauma waar de emoties over weer geactiveerd worden door een externe prikkel of een intern gevoel.

2- De EMDR behandeling

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat mensen goed op EMDR kunnen reageren. 

EMDR is een kortdurende vaststaande vorm van therapie met duidelijke en heldere stappen.

Als het gaat om een trauma na een éénmalige pijnlijke ervaring, dan zijn mensen soms al na enkele zittingen in staat om de draad weer op te pakken. 

Bij mensen, die langdurig aan een trauma hebben blootgestaan en bij problemen die een krachtige indruk hebben gehad, kan de behandeling langer duren.

3- De EMDR sessie

In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid stil worden gestaan bij de oorzaak en achtergrond van de klachten. 

Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt van een aantal persoonlijke kenmerken zoals hoeveel iemand op dit moment kan hebben en in welke mate de klachten het leven van de cliënt beperken.

EMDR kan heel snel werken. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. 

Daarom zal de therapeut niet alleen uitleggen wat hij gaat doen en waarom maar ook uitgebreid bespreken hoe de cliënt zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven.

4- Hoe gaat EMDR in zijn werk?

De therapeut zal de cliënt vragen aan de gebeurtenis of nachtmerrie terug te denken. Eerst gebeurt dit om meer informatie te verzamelen. Daarna wordt het helingsproces opgestart. 

De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met iets wat tegelijkertijd de aandacht afleidt.

In veel gevallen is dat de hand van de therapeut, met geluiden die door een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden of het in vast ritme kloppen op beide schouders.

Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. 

De procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Meestal verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering waarna er een nieuwe set volgt.

5- Wat zijn de te verwachten effecten van EMDR?

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering of nachtmerrie haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken zonder bang te worden of in paniek te raken. 

In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner.

Maar het kan ook zijn dat minder leuke aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. 

Deze effecten zorgen ervoor bij dat de schokkende ervaring steeds meer een dragelijke plek krijgt in het leven van de cliënt en een hele nieuwe betekenis.

6- Hoe komt het dat EMDR werkt?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd.

Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost deze betrekkelijk veel geheugencapaciteit. 

Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit.

Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven

7- Zijn er ook nadelen?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed.. Dat kan dus gepaard gaan met nachtmerries. Toch kan dit in sommige gevallen de cliënt het idee geven even de controle kwijt te zijn. 

Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.

Het is aan te bevelen dat de cliënt een dagboekje bijhoudt en opschrijft wat er naar boven komt. Deze dingen kunnen dan in de volgende zitting besproken worden.

8- Waarvoor is EMDR nog meer geschikt?

Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals stress, eetstoornis, chronische pijn, depressie, verslavingen en psychose. 

Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.

9- Tenslotte

EMDR is een effectieve en krachtige methode om aan je nachtmerries te werken. Wil jij ook daarnaast ook wat aan je nachtmerries doen? Lees dan mijn boekje Stoppen met Nachtmerries of deze blogs....

Reactie plaatsen