Lucide dromen gevaarlijk : Waar of niet waar ?

Zijn lucide dromen gevaarlijk? Dat is een vraag die mensen soms stellen Het antwoord is nee. Dromen en lucide dromen zijn net zo natuurlijk als ademhalen en het stromen van je bloed.

Dromen zijn een biologische noodzaak. Mensen, die niet dromen, zullen uiteindelijk doodgaan omdat het lichaam de hoeveelheid onverwerkte informatie niet meer aankan.

Dat is namelijk een van de functies van dromen: om de boel te verwerken en archiveren. Wanneer je niet droomt, loopt je lichamelijke én psychologische systeem vast.

Schrik je hiervan omdat je denkt dat je niet droomt? Niets aan de hand. Het enige wat jij nog niet doet is je dromen herinneren.

1- Hoe ontstond het idee dat lucide dromen gevaarlijk zijn?

In de grote opmars van ons denken zijn wij onze intuïtieve en verbeeldende kwaliteiten gaan onderdrukken. Eerst was het de kerk die haar volgelingen vertelde dat dromen en, vooral lucide dromen, gevaarlijk zijn. Afkomstig van niemand minder dan de duivel.

Na de teloorgang en het verminderen van de kerkelijke invloed waren het de rationele denkers die de kracht van je dromen als apekool bestempelde. Het gezegde “het is maar een droom” is hier natuurlijk het ultieme voorbeeld van.

Door deze desinformatie zijn mensen hun dromen gaan negeren en de invloed ervan op hun dagelijks leven gaan ontkennen. Dromen en nachtmerries werden als vervelend en overbodig ervaren.

Dat komt doordat deze onwetenden het idee hebben dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op hun dromen. Waar ze in het normale leven denken alles onder controle te kunnen houden, zijn ze in hun dromen overgeleverd aan de chaos van de droom.

Hun wereldmodel moet niets hebben van dromen. Dromen worden, vaak onbewust, als een bedreiging gezien voor de huidige manier van leven en daarom afgedaan als irreëel en onzin bestempeld.

Dat is jammer want dromen hebben vaak een belangrijke boodschap en wanneer je leert lucide dromen neem jij de controle en de regie over je dromen weer over.

En zo ontdek je dat er meer is dan je huidige wereldmodel. Dat je meer in je mars hebt en voor je in het verschiet ligt dan je u realiseert.

2- Dus iedereen kan gewoon lucide dromen?

Ja. Het is gewoon een vorm van mindfulness als je slaapt. Zolang jij je traint in het krijgen van een lucide droom en in staat bent om te beseffen dat je een nieuwe realiteit betreedt maar blijft herhalen het een droom is, dan is er geen enkel probleem.

Je moet ervoor zorgen dat je niet de droom als je realiteit gaat zien maar als een virtuele update van jouw leven. Toch is er een bepaalde groep voor wie lucide dromen een risico kan zijn.

Iedereen leeft in zijn eigen wereld

Ieder mens leeft zijn leven aan de hand van zijn eerdere ervaringen, verwachtingen, motivatie en DNA. Van deze informatie maken je hersenen een model van de wereld, waarmee jij, volgens je hersenen het beste kan overleven en leven.

Dit model is dus niet wat jij in totaliteit bent. En ook niet wat de wereld in zijn geheel is. Het is een persoonlijke kaart hoe jij de wereld ervaart, een wereldmodel.

Ieder mens maakt zo’n model. Het lijkt misschien gek maar iemand die wij als mentaal ongezond bestempelen leeft ook volgens een wereldmodel. Zijn of haar hersenen zeggen dat dit de beste manier is om te leven of, in hun geval, vaak te overleven.

Met behulp van een psychiater, therapeut of medicijnen wordt er dan langzaam en voorzichtig aan een model gewerkt waarmee zo’n cliënt “normaler” kan functioneren in de maatschappij. Zo’n model kan in je lucide droom, door bepaalde acties, gevoelens of denken, ontregeld worden.

Een cliënt kan dan wakker worden na een lucide droom en in de war raken. En niet meer goed kunnen functioneren. Twijfel jij of lucide dromen een gevaar vormen voor je mentale gezondheid? Vraag het dan aan je therapeut.

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan waarin men onderzocht of lucide dromen zou kunnen helpen bij het oplossen of verminderen van een psychose.

3- Het onderzoek naar lucide dromen en psychose

Dit is de samenvatting( schuine letters) van het onderzoek die ik 1 op 1 heb overgenomen. Ik heb alleen af en toe een eenvoudiger beschrijving toegevoegd voor de gebruikte wetenschappelijke terminologie.

“Dromen en psychose hebben belangrijke kenmerken, zoals intrinsieke zintuigwaarneming onafhankelijk van externe prikkels en een algemeen gebrek aan kritiek op wat er gebeurt in de droom of psychose. Dat wordt geassocieerd met verminderde frontale hersenactiviteit.

Bewustzijn van dromen terwijl een droom plaatsvindt, definieert lucide dromen , een toestand waarin de prefrontale cortex actiever is dan tijdens normaal dromen. Om deze reden is lucide dromen voorgesteld als potentieel therapeutisch voor psychotische patiënten. Volgens deze opvatting wordt van psychotische patiënten verwacht dat ze lucide dromen minder vaak en met een lager controlevermogen rapporteren dan gezonde proefpersonen.

Bovendien zouden psychotische patiënten die lucide dromen kunnen ervaren mildere psychiatrische symptomen moeten vertonen, in vergelijking met psychotische patiënten die lucide dromen niet kunnen ervaren.

Om deze hypothesen te testen, hebben we kenmerken van lucide dromen (optreden, beheersingscapaciteiten, frequentie en affectieve valentie) en psychiatrische symptomen  onderzocht bij 45 proefpersonen met psychotische symptomen versus 28 niet-psychotische controlepersonen (C).

Psychotische lucide dromers rapporteerden vaker controle over hun dromen (67% van S en 73% van B) dan niet-psychotische lucide dromers .

Belangrijk was dat er onder psychotische patiënten geen klinisch voordeel was voor lucide dromers, zelfs niet voor de diagnostische vraag die specifiek verband hield met gebrek aan oordeel en inzicht. Ondanks enkele beperkingen (bijv. Transversaal ontwerp, grote variatie aan medicijnen), ondersteunen deze voorlopige resultaten het idee dat lucide dromen een associatie heeft met psychose, maar vervalsen ze de hypothesen die we wilden testen.

Een mogelijke verklaring is dat psychose de ervaring van de interne realiteit verbetert ten koste van de externe realiteit, en dat lucide dromers met psychotische symptomen daardoor beter in staat zouden zijn om hun interne realiteit te beheersen dan niet-psychotische lucide dromers.

Het trainen van droom luciditeit zal waarschijnlijk veilige psychologische versterking opleveren onder niet-psychotische lucide dromers, maar in onder psychotische lucide dromers kan lucide dromen deliria en hallucinaties verder versterken, waardoor deze interne realiteit het uiterlijk krijgt van een externe realiteit…”

4- Is het wel gezond om lucide te dromen?

Dus jij wilt lucide dromen, weet dat het niet gevaarlijk is maar leest ergens dat het niet goed is om het doen. Omdat het de boodschap van je droom kan verstoren. Of dat het ongezonder is dan gewoon dromen. Allemaal nonsens.

Ook in lucide dromen vindt de REMslaap gewoon plaats. Dus alle informatie, die komt, wordt netjes gearchiveerd en verwerkt. Het enige verschil is dat je lucide bent en alles bewust kunt volgen. En afhankelijk van de mate van luciditeit, kunt controleren en bijsturen.

En lucide dromen komen alleen voor tijdens je REM slaap terwijl de rest van je slaapcyclus gewoon haar helende functies vervuld. Dus op de belangrijke non-remslaap heeft helder dromen geen enkel effect. Je lichaam herstelt, rust uit en komt net zo tot rust als in een niet-lucide REMslaap.

Dan bestaat er de misvatting dat lucide dromen de zuivere boodschap van ons persoonlijk onbewuste en collectief onbewuste verpest. Dat is nonsens want die boodschap wordt ook in je gewone dromen direct beïnvloed door je gedachten en gevoelens.

Het enige verschil is dat jij je in je lucide dromen daar bewust van bent en jezelf de vraag kunt stellen: Wil ik dit wel denken of voelen? Is er geen betere optie?

In je lucide, helder droom onderneem je gelijk actie. Precies dat dat doen wat traditionele droomwerkers pas kunnen doen als ze wakker worden.

Daarbij kun je je helemaal afvragen hoe zuiver hun droomervaring is want hun ego pakt gelijk de teugels weer in handen op het moment dat ze wakker worden. En filtert precies wat zij zich mogen herinneren…

5- Tenslotte

Voor de meeste mensen schept lucide, helder dromen de mogelijkheid om van een probleem af te komen of een verlangen te vervullen.

Toch is het goed als je eraan begint om je te verdiepen in lucide dromen zodat je niet voor ongewenste verrassingen komt te staan. Je springt tenslotte ook niet in een zwembad als je niet kan zwemmen. Misschien gaat die vergelijking niet helemaal op maar je begrijpt wat ik bedoel….

PS: Wil je meer ontdekken over lucide dromen? Lees dan mijn boek De Lucide Droom Gids , Volg de online cursus of gun jij jezelf ook een vliegende start en kom je naar de Workshop Lucide Dromen…

Over de schrijver
Reactie plaatsen