Stephen LaBerge: Wetenschappelijk pionier in het lucide dromen...

Laberge had op zijn 5e zijn eerste lucide dromen en ontwikkelde door de jaren een grote interesse in. Hij las het boek van Frederik van Eeden en boeken over Tibetaans droomyoga.

Vooral het boek van Van Eeden gaf hem het gevoel dat hij ook in staat was om bewust en gericht lucide te dromen. Hij begon zijn lucide dromen op te schrijven in een lucide droomdagboek wat 7 jaar later resulteerde in een boek met meer dan 900 lucide droomverslagen.

1- Toen Laberge groot werd…

Vanaf het begin was hij geïnteresseerd in de mogelijkheid om vanuit de lucide droom te communiceren met de buitenwereld. Dit leek nogal een probleem aangezien het lichaam grotendeels verlamd is gedurende de remslaap (slaapverlamming).

Maar zoals we weten is er 1 uitzondering op de spierverslapping, namelijk de oogbewegingen. Het zijn zelfs deze oogbewegingen die de remslaap haar naam geef. (Rapid Eye Movement).

Wat Laberge nodig had, was een droomlaboratorium waarin hij kon testen of het mogelijk was via deze oogbewegingen een vorm van communicatie op te zetten…

2- Het droomlab van Laberge

Stanford University accepteerde zijn voorstel voor een onderzoek naar deze manier van communiceren tijdens lucide dromen.

Samen met dr. Lynn Nagel, een onderzoekster bij Stanford University Sleep Research Center, ging hij snel van start. Na enkele mislukte pogingen lukt het hem om zijn eerste lucide droom te hebben in het opgestelde slaaplaboratorium.

Na 8 uur slaap werd hij zich bewust dat hij in het slaaplaboratorium was en dat hij sliep. Hij was lucide aan het dromen.

Na een tijdje bewoog hij zoals afgesproken, in zijn droom,  zijn vinger voor zijn ogen om op die manier bewust oogbewegingen te creëren.

De opwinding die dit veroorzaakte zorgde ervoor dat hij ontwaakte uit deze droom.

De polygrafische verslagen lieten 2 lange oogbewegingen zien net voordat hij wakker werd uit een 13 minuten durende remperiode. Hierdoor was na al die jaren het eerste wetenschappelijke bewijs geleverd dat op zijn minst 1 lucide droom had plaatsgevonden gedurende REM slaap.

Vol enthousiasme maakte Laberge een verslag over dit en ander bewijs dat lucide dromen verbonden is met de REM slaap. Hij besefte zelf heel goed dat het bewijs nog wat mager was maar hij wilde zijn resultaten graag zo snel mogelijk delen met andere droomwetenschappers.

3- Het resultaat moest openbaar gemaakt worden…

Het was te laat om het onderzoek te presenteren op de APPS vergadering van 1980. Door het opgestuurde verslag ging het verhaal rondzingen dat er wetenschappelijk bewijs was voor het hebben en creëren van lucide dromen.

Laberge en Nagel besloten daarom een artikel te schrijven en boden dit aan in het blad Science. De eerste redacteur die het las was heel enthousiast en stond open voor publicatie. De tweede redacteur, die het las, wilde er niet aan omdat hij gewoon niet kon geloven dat zoiets mogelijk was.

Na deze afwijzing pasten ze het artikel aan. Aan de hand van de vragen die de 2e redacteur had gesteld en de nieuwe resultaten van hun onderzoek. Maar helaas het werd opnieuw afgewezen.

Het grote probleem was dat in 1980 droomwerkers in het algemeen, en leden van APPS in het bijzonder, bijna unaniem waren in het afwijzen van lucide dromen als een geaccepteerd fenomeen in slaap, REM slaap of iets anders. Lucide dromen werden gezien als fantasieën uit je waakleven die zich opdrongen aan de droom.

4- Het onderzoek wat alles veranderde

Bij dit onderzoek leerde Laberge vijf mensen lucide te dromen met een zelfbedachte techniek, MILD genaamd. Deze vijf mensen sliepen in totaal 34 nachten in zijn slaaplaboratorium waar onder andere de hersenactiviteit (EEG) en de oogbewegingen (EOG) werden gemeten en vastgelegd.

De proefpersonen moesten het volgende doen; als zij in een droom beseften dat zij droomden (lucide waren), moesten zij met hun ogen signalen maken (ze helemaal van links naar rechts laten draaien), dan tot dertig tellen en hierna weer signalen maken.

Al deze oogbewegingen zouden dan worden geregistreerd, zodat een onafhankelijke beoordelaar kon kijken of dromen lucide waren – of niet. Vervolgens kon dat worden gecheckt door te kijken of dit overeenkwam met de droomverslagen van de proefpersonen.

Het is goed om te weten dat je oogbewegingen tijdens je REM-slaap normaal gesproken kort, vluchtig en onvoorspelbaar zijn. De dromers moesten daarom lange, regelmatige oogbewegingen maken. Dit konden ze doen door – in de lucide droom – hun arm voor zich uit te strekken en naar hun duim te kijken.

Hierna moesten ze de duim blijven volgen van helemaal links naar helemaal rechts, net zo vaak als afgesproken. Tijdens de 34 nachten hadden de proef-dromers in totaal 35 lucide dromen. In vijf dromen vergaten zij te signaleren, zodat er 30 bruikbare heldere dromen overbleven.

Een onafhankelijke onderzoeker herkende uit alle minuten EEG 24 van de 30 lucide dromen. Lucide dromen werd zo een bewezen feit.

Er waren echter nog steeds critici die zeiden dat deze oogsignalen konden zijn gegeven tijdens een moment van ontwaken. Onzin natuurlijk omdat uit de hersenactiviteit bleek dat de proefpersonen in REM-slaap zaten.

Dus deed Laberge het volgende: hij liet twee proefpersonen het topje van de duim van links naar rechts nakijken in vier verschillende situaties:

  1. Als ze wakker waren, met de ogen open;
  2. Als ze wakker waren, met de ogen dicht terwijl ze het zich inbeelden;
  3. Als ze een lucide droom hadden;
  4. Als ze een lucide droom hadden, maar dan met de droomogen gesloten terwijl ze het zich inbeeldden.

Nu zijn er twee soorten oogbewegingen. Er zijn oogbewegingen die van punt naar punt springen (springerige oogbewegingen) en er zijn oogbewegingen die vloeiend van links naar rechts lopen (vloeiende oogbewegingen).

Voorbeeld: als je van helemaal links naar helemaal rechts kijkt in de kamer en je ogen rusten kort op allerlei objecten in de kamer, dan gaan de je oogbewegingen schokkerig. Als je een vogel volgt tijdens een vlucht, volg je vloeiend de lijn van de vlucht: vloeiende oogbewegingen.

Zo blijkt dat als je in het echt je duim volgt van links naar rechts, je oogbewegingen vloeiend zijn. Als je je duim volgt tijdens verbeelding (met ogen dicht), zijn je oogbewegingen springerig. LaBerge ontdekte hetzelfde bij zijn proefpersonen. In situatie 1 en 2 dus geen verrassende resultaten. Bij 1 vloeiend en bij 2 springerig.

Waar het om draaide was het volgende: tijdens de lucide dromen (situatie drie) waren de oogbewegingen ook vloeiend (ze zagen de duim dus echt in de droom en volgden de beweging van de droom). In situatie vier waren de oogbewegingen juist weer springerig (met de droomogen dicht).  Dit verschil bleek dus te meten…

5- Licht aan het einde van de tunnel…

Laberge presenteerde in juni 1981 voor de jaarlijkse APPS vergadering 4 verslagen over lucide dromen.

Gelukkig was zijn data nu sterk genoeg om iedereen in de zaal, zelfs de meest sceptische droomwerker, er van te overtuigen: dat lucide dromen bestaat en wetenschappelijk te bewijzen is.

Voor de lucide droom was het gewicht van dit bewijs eindelijk zwaar genoeg om de kritiek te overrulen.

Lucide  dromen, eens geassocieerd in de hoofden van wetenschappers met het occulte en parapsychologie, was een onderdeel geworden van de reguliere wetenschap. En daardoor een legitiem topic voor onderzoek.

Dit was de eerste stap naar breder onderzoek naar en de ontwikkeling van een wetenschap van lucide dromen.

Ben jij in geïnteresseerd in de boeken van LaBerge over lucide dromen? Dan kun je ze hier downloaden:

  1. Lucid Dreaming – Stephen Laberge
  2. Exploring Lucid Dreaming – Stephen Laberge

6- Tenslotte

Sinds de wetenschappelijke acceptatie van lucide dromen is er een stortvloed aan publicaties geweest over lucide dromen en bewustzijn.

Door de technologische ontwikkelingen zijn we steeds beter op de hoogte van wat slapen en droom nu eigenlijk inhouden. Er is een toenemende belangstelling is in het onderzoeken en verkennen van: De nieuwe wereld van lucide dromen.

Laten we eens gaan kijken wat er allemaal getest is in lucide dromen…

PS: Wil je meer ontdekken over lucide dromen? Lees dan mijn boek De Lucide Droom Gids  of volg de gratis training op deze site. OF ben jij nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van lucide worden en wil je een keer de Lucid Journey ervaren ? Kom dan naar de Workshop Lucide Dromen…

Over de schrijver
Reactie plaatsen