Lichaamswerk

Het uitgangspunt van lichaamswerk is het ervaren van het lichaam en het vertrekpunt is altijd hoe je lichaam zich nu laat voelen.

Daarbij is het vergroten van je algemeen welzijn het uiteindelijke doel.

Al je gevoelens worden en zijn opgeslagen op een plek in je lichaam. Je lichaam nu vertelt je alles over de eerdere ervaringen in je leven.

1- Je lichaam

Het lichaam is een grote informatiebron over alles wat er speelt in je leven maar vooral wat je lichaam heeft ervaren door de jaren heen.

Je moet elke klacht zien als een signaal van je lichaam en een boodschap aan jou om te werken aan de verwerking van een opgeslagen emotie en dus aan persoonlijke groei.

Het uitgangspunt van lichaamswerk is dat je een geheel bent.

Denken, voelen en handelen zijn een bron van wederzijdse beïnvloeding.

Door dat je stilstaat bij je lichaam en het de aandacht geeft die het nodig heeft, zal je lichaam je laten voelen wat het te vertellen heeft.

Hierdoor kan je je bewustzijn over jezelf vergroten door het opsporen van belemmeringen in je denken, handelen en voelen.

Elk gevoel, handeling, gebeurtenis of gedachte worden ergens opgeslagen in je lichaam. Als een van deze 4  gepaard gaat met pijn, verdriet, boosheid, angst etcetc. en zich vaak hebben herhaald of traumatisch zijn geweest, dan kunnen deze zich hebben ontwikkelt tot een blokkade.

Zij beperken de energie om vrij te stromen. Er ontstaan patronen die elke keer als er iets gebeurt en wat lijkt op wat er eerder gebeurt is, steeds sterker worden.

Door lichaamswerk spoor je de patronen op in het lichaam en door het doen van oefeningen komen ze bloot te liggen en uiteindelijk zullen ze verdwijnen.

Lichaam en geest zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden.

2-Doel lichaamswerk.

Lichaamsgericht werken is bedoeld om terug te keren in jezelf. Een diep contact met jezelf geeft vertrouwen om wanneer lichaam en geest in balans zijn je ziel zich te laten ontvouwen en zijn rechtmatige plaats in te laten nemen.

Hoe de lichamelijkheid wordt voornamelijk beleeft door de situatie waar het zich in bevindt. Een van de grondleggers van het huidige lichaamswerk is Wilhelm Reich.

3- Wilhelm Reich en Lichaamswerk.

Wilhelm Reich (1896-1957) was psychiater en leerling van Freud. Hij richtte zich op de verdringing van emoties en gevoelens en de stoornissen die daardoor ontstaan.

Hij noemde het lichamelijk resultaat van deze verdringingen 'pantser-ringen', omdat de verhoogde spierspanningen in het lijf ons als het ware met een pantser beschermden tegen emotionele beschadiging, angst, pijn en verdriet.

Door die blokkades wordt de vrije en natuurlijke adembeweging geblokkeerd. Zo ontstaat een adempatroon alsof er constant stress is.

Gevoelens worden verborgen onder en verbonden aan spierpantsers die zijn opgebouwd als een afweerreactie op de verwachtingen van buitenaf. Reich ontdekte veel over de energieopbouw en de ademstroom in het lichaam en de blokkades die hierdoor kunnen ontstaan.

Bewustzijn van je lichaamssignalen en adequaat reageren voorkomt stress en vergroot vooral de persoonlijke effectiviteit.

Lichaamswerk leidt uiteindelijk tot gedragsveranderingen.

4- De opbouw van lichaamswerk.

De opbouw van lichaamswerk bestaat uit de volgende 3 momenten:

Oefenen: contact krijgen en houden met je lichaam en omgeving bijvoorbeeld door ademhalen en het doen van lichaamswerk technieken.

Experimenteren: het veranderen van houding en gedrag in relatie tot de omgeving en ervaren wat de gevolgen hier van zijn.

Verwerken: verwerken van verdrongen herinneringen en emoties opgeslagen in het lichaam en die belemmerend kunnen werken op het huidige functioneren.

Ieder onderwerp heeft zijn eigen geschikte werkvorm. Het is door kennis en ervaring om te bepalen welke werkvorm je kunt gebruiken.

Door het te ervaren ontdek je de gevoelens en geeft je andere en nieuwe inzichten over de situaties in je leven.

Door te ervaren in je lichaam blijft het inzicht beter hangen.

Het is de bedoeling om het praten te minimaliseren. Het ervaren is het belangrijkste. Je zakt als het ware van je hoofd in je lichaam om weer opnieuw te gaan ervaren dat je lichaam een geheel is.

Het gaat om het vinden van een balans tussen lichaam en geest. Zodat je ziel zich in deze ruimte kan ontvouwen .

Mensen die met verdrongen herinneringen rondlopen spannen in hun lichaam hun spieren samen. Dit kost energie. Door je hier bewust van te worden ben je in staat aktie te ondernemen en oefeningen te gaan doen om deze spanning er af te halen.

Lichaamswerk kan gepaard gaan met het uiten van heftige emoties.

Bij het doen van lichaamswerk bij een ander is het belangrijk dat je het zelf hebt ondergaan en hebt ervaren wat er kan gebeuren.

Daarnaast is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de lichaamssignalen en wanneer je wat kan doen en soms ook moet ingrijpen.

Enkele begrippen uit lichaamswerk die een belangrijke rol spelen zijn:
 • Tastzin
 • Aanraken
 • Basis
 • Gronden
 • Ademhaling
 

A- Tastzin

De huid is een groot tastorgaan en daardoor het meest omvangrijke zintuig. De andere zintuigen zijn ontstaan in de evolutie vanuit de tastzin. Het is de grootste beïnvloeder van de lichaamservaring.

De tastzin heeft twee functies. De eerste is het ervaren van het fysieke zijn, echt voelen. De andere is het aftasten door middel van het tasten op afstand. Je voelt iets aan zonder concreet bewijs dat het klopt en voelt het intuïtief aan.

De tastzin heeft een groot oordelend vermogen. Een oordelend vermogen op basis van het ervaren. Het wordt ook wel de grondintelligentie van de mens genoemd.

Het orgaan van de tastzin zijn de handen. En dan met name de vingertoppen en de handpalmen. Vingertoppen maken het betaste tot object, iets wat je werkelijk voelt. De handpalmen maken het betaste tot subject, je maakt het tot iets met gevoel.

Aanraken is het meest helende vermogen. Door middel van aanraking breng je gevoel over. Het is de meest directe communicatie vorm.

Het brengt een gevoelsbeleving tot stand.

De kracht van de aanraking wordt bepaald door dat de aanraking
 • kennismakend is,
 • zuiver en open is,
 • gevend aan de ander is,
 • bevestigt wie de ander is,
 • met respect voor de grenzen van de ander is,
Op deze manier aanraken zorgt voor veiligheid bij degene die aangeraakt wordt.

Aanraking kan de weg openen naar het uiten van emoties en het ervaren van wat vroeger gemist is bijvoorbeeld een knuffel, liefde en intimiteit.

B- Basis

Je voelt je basis door contact te maken met je buik en bekkenbodem.

Hier bevinden zich je bestaansrecht, levensenergie en veiligheid.

Je kan op diverse manieren contact maken met deze energie.

Twee van deze manieren zijn: de ene manier is bewust contact te maken met de stoel waarop je zit; voeten op de grond, je billen op de zitting en je rug tegen de leuning en de andere manier is op je handen gaan zitten .

 

C- Haptonomisch fenomeen.

Dit zijn waarneembare verschijnselen waarin problematiek zich kan uiten. Het laat zien hoe het probleem zich vertaalt naar het dagelijks leven.
 • Ruimte - Hoe ga je met de ruimte om?
 • Openen en sluiten - Ben je in staat je te openen en ook indien nodig te sluiten?
 • Erop af of erop vandaan - Kan iemand zijn gevoel volgen?
 • Alleen of samen- is er een goede balans tussen alleen zijn en samen zijn?
 • Grenzen- Ben je in staat grenzen te stellen?
 • Vasthouden/loslaten- Ben je in staat om los te laten?
 • Transparantie -  Kan je het gevoel in je laten zien aan de buitenwereld?
 • Basishoudingen - Vlucht je , bevries je of vecht je op moeilijke momenten?
Door je van deze fenomenen bij jezelf bewust te worden, ga je naar een diepere beleving van jezelf. Je gaat zien en voelen wat je doet als er zich problemen of blokkades opdoen in je leven

Zo kan je oude belemmeringen, beperkende overtuigingen en niet-functionerende patronen opsporen en veranderen zodat je volledig in je kracht komt te staan.

D- Gronden

Gronden doe je door met je voeten contact te maken met de grond.

Je creëert zo balans tussen lichaam en geest. Hierdoor kan de energie stromen.

Gronding geeft je gevoelens van bestaansrecht, zelfvertrouwen en gevoel van veiligheid.

Door middel van gronding kan je alles afvoeren wat overtollig is in je lichaam. Gronding is een natuurlijk proces. Je zoekt altijd op een natuurlijke manier naar gronding. Onder druk, stress verdwijnt dit.

Als je niet-gegrond bent ben je snel afgeleid, heb je geen focus, ben je niet aanwezig, ben je uit je lichaam en heb je veel energie nodig om bij jezelf te blijven.

Iemand die niet gegrond is vaak te herkennen aan haar of zijn lichaamshouding. Het straalt onstabiliteit uit in plaats van evenwichtigheid.

Gronding gaat over verbinding met je onderste energiecentrum, ook wel het wortelchakra genoemd.

Het is de energiefabriek van het lichaam.

Door te gronden leer je :

- gevoel toe te laten.

- naar binnen te gaan en zelfkennis te verwerven.

- contact te maken met je intuïtie.

- onverwerkte emoties opsporen.

zodat de energie nog beter kan stromen.

 

E- Ademhaling.

Adem is de drager van de levens- en bewustzijnsenergie. Met ademen begint het leven.

Adem bepaalt hoe je het moment beleeft. Je ervaart de adem als hij gaat van de neus naar de keel door de longen waarna je hem zal ervaren als hij de lichaamswanden wegduwt waar hij door heen stroomt.

Hoe meer je je lichaam en emoties accepteert, hoe duidelijker je de adem in je lichaam voelt.

Gezonde ademhaling is een vrije ademhaling dat wil zeggen dat je de ademhaling los laat. Je voelt hoe je als het ware hoe je geademd wordt door je adem.

Een gezonde ademhaling is krachtig en ontspannen. Het is een lichaam in evenwicht.

Een goede ademhaling bestaat uit 4 seconden inademen en 6 seconden uitademen.

Het is is de bedoeling dat de ademhaling vrij wordt zodat de levensenergie vrij stroomt. Als je bewust gaat ademen kan het zo zijn dat je stuit op onverwerkte ervaringen die zich vastgezet hebben in je lichaam.

Deze bepalen mede hoe jij je voelt in het hier en nu.

F - Bewust ademen.

Als je begint met bewust ademen kan je lichaam verkrampen, stijve lippen krijgen, beklemming op je borst voelen en je lichaam gaan schudden en trillen.

Dat komt doordat er meer zuurstof in je lichaam. Deze lichaamsveranderingen komen weer tot rust als je weer rustig gaat ademen of te gronden.

Je stuit op de herbeleving van emotie en ervaart de fysieke beklemming van de emotionele blokkade.

Het belangrijkste is dat je je ademhaling niet gaat controleren.

Je mag het gewoon laten zijn, het is altijd goed. Volg je lijf, voel je lijf en volg je adem je lijf in. Doe wat je wilt doen.

Door bewust te ademen haal je fysiek en verbaal de lading van de oude emoties af.

Het ademen gaat in de volgende cirkelbeweging: Inspanning-inademing-uitademing-ontspannen-loslaten en zo weer terug naar de inspanning. Het is een cirkelbeweging in volledige aandacht voor jezelf.

Als je daarbij door de mond ademhaalt komen er gevoelens omhoog.

Om meer te ontspannen kan je het beste door je neus ademen.

Als je je wilt richten op het omhoog halen van beelden, dan adem je door je neus in en adem je uit door je mond.

Een effectieve methode: Verbonden ademhalen

Een van de beste manieren is de totale ademhaling, ook wel verbonden ademhalen genoemd.

Je ademt naar je buik-flanken-middenrif-borstkas- rug - ritmisch golvend volg je met aandacht voor je ademhaling.

Je laat de gedachten komen en gaan en gaat steeds terug naar je ademhaling. Het verbonden ademhalen is zo’n sterke methode omdat je op deze manier doorbreekt op het ingehouden adempatroon.

Door je focus op de ademhaling en steeds weer terug te keren naar die ademhaling ga je door de blokkades heen.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk zuurstof door je lichaam te ademen. Je neemt de meeste zuurstof in je als je een goede focus hebt en ontspannen.

Je kan dat het beste doen door te liggen en met je ogen gesloten. Een ademsessie gaat over overgave aan je adem dat zich al ademend aan dient, genieten van je ademhaling en verbinding met je levensenergie.