Paranormaal

Paranormaal zijn gaat over bovennatuurlijke vaardigheden verschijnselen die niet wetenschappelijk te verklaren zijn.

Ze worden ook wel boven zintuiglijke verschijnselen genoemd. Hiermee geeft men aan dat ze niet met de normale zintuigen kunnen worden waargenomen. De wetenschap moet over het algemeen niet veel hebben van paranormale beweringen of paranormaal vermogen.

De parapsychologie is een controversiële discipline die onderzoekt of de menselijke geest in staat is tot het paranormale.

1- Paranormaal zijn

Iemand, die regelmatig gebruik maakt van zijn of haar paranormale kwaliteiten, noemen we een medium of paragnost.

Het is niet altijd makkelijk om deze kwaliteiten goed op waarde te schatten omdat de betrouwbaarheid van een medium of paragnost doorgaans moeilijk objectief of wetenschappelijk is vast te stellen.

Mensen, die zich tot mediums of paragnosten wenden voor advies, doen dit doorgaans in goed vertrouwen. Vaak als aanvulling op- of als alternatief voor medisch advies.

Er bestaat enige controverse over paranormale dienstverlening, omdat hier - anders dan in medische disciplines - geen wettelijke richtlijnen van toepassing zijn. Dit terwijl vanuit de paranormale waarneming soms wel een medische indicatie wordt geclaimd.

Paranormale kwaliteiten worden vaak als iets bijzonders beschouwd maar het wordt steeds aannemelijker dat dit soort vermogens in eenieder van ons zitten. Dat de georganiseerde onderdrukking van deze vermogens door kerk en staat ze diep in het collectief onbewuste hebben gedrukt.

We zullen ons daarom moeten inspannen om ze weer toe te laten in ons wereldmodel.

2- Voorbeelden van paranormale kwaliteiten

A - Helder zien

  • Het in de toekomst zien van gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden.
  • Het zien van vergeten ervaringen uit het verleden.
  • Het waarnemen van geesten, aura’s, energie of ander entiteiten.

B - Empathie

Empathie of empathisch vermogen gaat over het aanvoelen van gevoelens, emoties, stemmingen en pijnen maar ook vreugde en verdriet van anderen. Empathische vermogens schijnen sterker te zijn als de persoon of het dier nabij is of als het over een bekende of familielid gaat.

Hierdoor kan men komen tot het verwerven van inzichten over iemands verleden aan de hand van diens persoonlijkheid. Vaak wordt ook nog gemeld dat door het samenkomen van je eigen gevoelens en de ontvangen gevoelens de helderheid van de verkregen inzichten vertroebelen.

C - Helder voelen

Helder voelen gaat meer over het aanvoelen van sferen en stemmingen. Bijvoorbeeld in een groep mensen of de sfeer tussen twee groepen mensen.

D - Helder horen

Onder dit begrip vallen alle paranormale waarnemingen op die te maken hebben met geluid

  • Het horen van boodschappen vanuit het niets
  • Het horen van gesprekken waarbij men niet aanwezig is geweest.
  • Paragnosten rapporteren bv. het "horen" (zonder geluid in de oren) van diverse geluiden van degene waarmee hij werkt.

E - Helder ruiken

De meeste voorkomende verhalen over helder ruiken gaan over ervaringen uit het verleden. Vaak komen er bij deze geuren automatisch beelden, gevoelens, geluiden of gedachten mee.

F - Helder weten

Men weet ineens iets zonder daar moeite voor gedaan te hebben of kennis voor te hebben moeten verwerven. Hier een paar vormen van helder weten:

  • Het plots hebben van kennis over feiten, gebeurtenissen of mensen die gaan over dingen in de toekomst.
  • Iets weten over iemand zonder dat men hierover iets te weten kon komen.
  • Informatie wordt vaak doorgegeven door een helpende gids of entiteit.
  • Wetenschap of kennis uit eerder levens die vergaard zou zijn in een eerder leven.

In de psychologie worden zulke ervaringen soms gedeeld na een regressiesessie waarbij cliënten melding maakten van kennis uit een vorig leven.

3- Tenslotte

Nog helderder worden? Dat kan: