Sjamanisme

Sjamanisme bestaat al heel lang en is in veel gevallen de reus op wiens schouders de huidige religies staan.  In vroegere tijden, al ver voor onze jaartelling, waren het sjamanen die in een gemeenschap wisten hoe er met een ziektes, individuele problemen en de uitdagingen van de stam omgegaan moest worden.

1- Het energieveld.

Sjamanen gaan ervan uit dat alles energie in zich heeft en dus alles leeft. Alles. Ik geloof dat ook, dat alles energie is en dat alles deel uitmaakt van een groot bewustzijn. Een bewustzijn wat de een God noemt, de ander Tao, Inspiratie of de Goddelijke Intelligentie.  En dat houdt in dat we allemaal met elkaar in verbinding staan en dat verklaart ook  het succes van een methode als ho'oponopono.

Sjamanistische helers waren en zijn ervan overtuigt dat ziekte en problemen ontstonden door boze geesten die in je persoonlijke energieveld waren gekomen. Met behulp van rituelen zocht de sjamaan via het energieveld toegang tot jouw persoonlijke energie om daar de boze geesten te verdrijven.

Er zijn vele manieren om dit  energieveld in te gaan. Soms gebeurt dit met muziek. Men maakt gebruik van trommels, ratels of door bijvoorbeeld stenen op elkaar te slaan. Door de trilling gaat je bewustzijn naar een ander niveau.

Aangekomen in het  energieveld gaat de sjamaan eventueel samen met jou je persoonlijke energie in. Hij voert daar dan bepaalde handelingen uit waardoor de boze geesten worden verdreven. Dit zijn soms echte gevechten waar de sjamaan zelf persoonlijke ongemakken aan overhoudt.

2- De opleving van het sjamanisme.

In eerste plaats door het christendom, en later door het plaatsen van de ratio als  primair middel om de wereld te ervaren en de opkomst van de wetenschappelijke geneeskunde, werden de sjamaan en het sjamanisme naar de achtergrond verdreven.

In deze tijd waar de dominante functie van de ratio ter discussie staat zijn er steeds meer mensen die een intuïtieve drang voelen om meer over sjamanisme te ontdekken. Zij willen kennismaken met een beelden en gevoelswereld die elk begrip te boven gaan.

Het bijzondere van sjamanisme is dat elk werelddeel, land, streek of woongemeenschap zijn eigen vorm van sjamanisme heeft en die toch heel veel raakvlakken hebben.

In West-Europa bijvoorbeeld bij de Germanen, in de Verenigde Staten bij de indianen en in China is Taoïsme oorspronkelijk ontstaan uit sjamanisme.

3- Sjamanisme en natuur.

Wat in alle sjamanistische stromingen overeenkomt is dat de natuur een belangrijke rol speelt.. In de natuur is de vorm puurder en staat dichter in het energieveld. In de stad is het loskomen van de vorm en contact maken met de essentie niet zo makkelijk.

Sjamanisme doet vaak aan tovenarij denken. Een soort van magie. De magie om te spelen, te veranderen en  te vormen met energie. Energie is inspiratie is magie.

4- De drie werelden van het sjamanisme

Er bestaan in de meeste vormen van sjamanisme 3 werelden. De midden-wereld waar in wij leven, de onderwereld waar ons verleden zetelt en de bovenwereld waar zich onze toekomst bevindt.

Je kan deze de onderwereld en de bovenwereld bezoeken door een reis te gaan maken. Een van de bekendste vormen is om je te verbeelden dat je in een boom staat en afhankelijk van je intentie naar boven of naar beneden te gaan

Er zijn goede boeken over sjamanisme te koop. Zelf ben ik een grote van de boeken van Alberto Villoldo. Ik adviseer je om te beginnen met zijn boeken. Het is daarbij wel belangrijk dat je de typische Amerikaanse en Zuid Amerikaans voorbeelden om te zetten naar de Nederlandse situatie. Bijvoorbeeld als je op zoek gaat naar je krachtdier...