Karma

Karma is een begrip uit het boeddhisme en hindoeïsme en kan letterlijk vertaald worden in ‘handelen’ of ‘actie’. In het algemeen wordt er met karma bedoeld dat alles wat we doen, denken of zeggen, uiteindelijk weer bij onszelf terugkomt. Hierbij is het overigens goed om te weten dat karma de daadwerkelijke actie is en niet het gevolg van deze actie.

Hoe gaat karma  in het werk?

Bij karma wordt onderscheid gemaakt tussen goede daden en slechte daden. Goede daden leiden tot goede gevolgen en kwade daden leiden tot slechte gevolgen. Een belangrijk aspect hierbij is de manier waarop we daden uitvoeren. Dit kunnen we op drie manieren doen: Door middel van het lichaam (lichamelijke daden), spraak (verbale daden) en geest (mentale daden).

Van deze drie daden wordt gezegd dat de mentale daden het zwaarweegendst zijn

Al je acties, gedachten, intenties en woorden hebben allemaal een bepaalde karmische uitwerking, hetzij positief, negatief of neutraal. Je goede daden geven je positieve karma en je slechte daden geven je negatieve karma.

Deze twee worden vervolgens apart ‘bijgehouden’, het is dus niet zo dat je negatieve karma van je positieve wordt afgetrokken of visa versa. Het universum wil namelijk dat je alles wat je mee moet maken ook daadwerkelijk doormaakt.

Hierbij een opsomming van acties die positieve en negatieve karma veroorzaken:

Positief karma:

 • Vergeving
 • Bescheidenheid
 • Bidden en meditatie voor jezelf en anderen
 • Onbaatzuchtigheid
 • Altruïsme
 • Vriendelijkheid
 •  Compassie
 • Respect voor anderen
 • Moed
 • Zelfdiscipline
 • Waarachtigheid
 • Liefdevol zijn
 • Het accepteren van verantwoordelijkheid
 • Zelfbeheersing
 • Dankbaarheid

Negatief karma:

 • Het toelaten en laten nestelen van negatieve of destructieve gedachten.
 • Lafheid
 • Bedriegen
 • Het weerhouden van liefde
 • Het aanmoedigen van kwaad
 • Vechten voor de verkeerde zaak
 • Het schaden van je medemens in welke vorm dan ook
 • Het schaden van andere levende wezens in welke vorm dan ook
 • Het opzettelijk schaden van gevoelens van anderen
 • Het veoordelen van anderen
 • Liegen
 • Manipulatie
 • Stelen
 • Zelfmisbruik
 • Pronken
 • Egoïsme
 • Narcisme

Verlossen van negatief karma

Het is het mogelijk om relatief snel van je negatieve karma af te komen. Wanneer je je negatieve karma in volgende levens op een ‘normale’ manier wilt kwijtraken kan het  wel duizenden incarnaties duren.

Gelukkig zijn er gevorderde meditatietechnieken om dit te voorkomen. Tijdens deze meditaties is het mogelijk om in een super bewustzijnsstaat te komen waarbij je de negatieve karma van één leven in één uur kan balanceren.

Dus als je lijdt, probeer dan niet de onvruchtbare mentale gewoontes te herhalen die ervoor kunnen zorgen dat bepaalde karmische feedback voortgezet wordt.

En als je ziet dat andere mensen lijden, en je bent in staat om te helpen, richt je je niet op hun karmische verleden, maar je karmische gelegenheid in het heden!