Hersengolf

16 december 2020

Als ons brein geprikkeld wordt, komt er een elektrische reactie. Een hersengolf is een mini elektrische prikkel. Het meten van onze hersenactiviteit is eigenlijk de elektrische activiteit van onze hersencellen meten.

Hersencellen bevatten , net als alle andere zenuwcellen in ons lijf, een elektrische lading. Hiermee wisselen ze informatie uit. Deze uitwisseling bestaat uit een plotselinge elektrische verandering in de cel. Deze wordt veroorzaakt door de spanning tussen de interne wereld van de cel en de externe omgeving.

De 6 verschillende frequenties van de hersengolf.

De frequenties lopen van 0 tot 42 Hertz. De indeling is als volgt:

 • Gamma frequentie 

  Deze hersengolf komt voor wanneer men in een hogere staat van bewustzijn verkeert en een sterke focus heeft.

 • Beta 

  De hersengolf die met 15 tot en met 38 trillingen per seconde trillen (Hz) komen overeen met de normale dagelijkse staat van de hersenen. Je doet gewoon je ding.

 • SMR 

  Je bent volledig ontspannen en het lijkt alsof je slaapt. Je slaapt echter niet maar geeft je volledig over aan je sensomotorische bewustzijn. Dit kan je vergelijken met je kat of hond die in volledige lichamelijke ontspanning ligt maar toch zeer alert is op de activiteit buiten hem.

 • Alpha

  Deze golven komen voor wanneer mensen in een ontspannen maar toch volledig bewustzijn van de hersenen verkeren. Bijvoorbeeld als we een goed boek lezen, dagdromen over de toekomst, visualiseren hoe je nieuwe huis er uit ziet en of luisteren op Spotify naar de nieuwste release van je favoriete band.

 • Theta 

  Theta is een op trance gelijkende staat van je bewustzijn. Dit bereik je in een diepe meditatie of in lichte slaap met inbegrip van de remslaap. Theta is de wereld van je onderbewustzijn.

 • Delta 

  De deltagolf is verbonden met de herstel en rust fase van slaap. Delta is de langzaamste frequentie en aanwezig in diepe non remslaap, in slaapyoga en in zeer diepe meditatie.