Posttraumatische stressstoornis - PTSS

Een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is de verzamelnaam voor een verzameling klachten die ontstaan na het ondergaan van een pijnlijke, vaak levensbedreigende en schokkende gebeurtenis. Een trauma houdt in dat je gewond bent geraakt en dat kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn of allebei. Bij een PTSS gaat het over een psychische verwonding die niet meer heelt en dit houdt in dat je niet in staat bent om het trauma zelfstandig te verwerken.

1- Oorzaken van PTSS.

De oorzaken liggen vaak heel erg uiteen. Machteloosheid en hulpeloosheid zijn twee belangrijke kenmerken die je bij deze aandoening voelt. Je hebt het gevoel helemaal geen controle over de situatie te hebben en al je gevoel van veiligheid en zekerheid is helemaal verdwenen.

Enkele mogelijke oorzaken zijn:

 • Incest.
 • Verkrachting.
 • Zware ongeluk meemaken.
 • Het meemaken van een vliegtuigongeluk.
 • Concentratiekamp ervaringen.
 • Een natuurramp.
 • Het slachtoffer zijn van een misdrijf of geweld.

PTSS kan meteen na een schokkende gebeurtenis optreden maar dat hoeft niet altijd. Soms kan het jaren duren voor je last krijgt van een PTSS.

Niet iedereen die iets schokkends meemaakt, krijgt te maken met een PTSS. Waarom dat zo is, is niet helemaal duidelijk. Wel lijken er factoren een rol te spelen die je meer vatbaar maken voor een PTSS, bijvoorbeeld:

 • je eerder een schokkende ervaring hebt meegemaakt.
 • er in je familie psychiatrische ziektebeelden voorkomen.
 • je  zelf depressief bent geweest of behandeld bent voor een psychiatrisch ziektebeeld.

2- Symptomen van PTSS.

De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Concentratieproblemen.
 • Klachten doen zich langer dan een maand voor.
 • Prikkelbaarder.
 • Woedeaanvallen.
 • Geen interesse hebben in je omgeving.
 • Depressie.
 • Slapeloosheid.
 • Paniekaanvallen.
 • Herinneringen áán en beelden ván de gebeurtenis kunnen onverwachts opduiken.
 • Nachtmerries die een herbeleving van de traumatische gebeurtenis bevatten.
 • Een schuldgevoel of een schaamtegevoel.
 • Schrikachtig.
 • Veel medicijnen of drugs gebruiken.
 • Beperken van je sociale leven en contacten,
 • Beperkingen ervaren in je dagelijks en beroepsmatig functioneren.

3- Angst voor de angst.

Het verwerken van de traumatische gebeurtenis kan een langdurig en moeilijk traject zijn dat je leven volledig gaat bepalen.  Een herinnering aan de gebeurtenis of associaties hiermee kunnen extreme angsten oproepen.

Mensen, die aan posttraumatische stress-stoornis PTSS lijden, zullen situaties uit de weg gaan die een herinnering en associatie oproepen met de traumatische gebeurtenis. Dit kunnen heel veel soorten van situaties zijn. De angst en de angst voor de angst zullen uw leven gaan beheersen. Iedereen kan last krijgen van posttraumatische stress-stoornis PTSS, ook kinderen.

4- Het ontlopen van de angstige situaties is niet de oplossing.

Mensen gaan op verschillende manieren om met deze angststoornis. Vaak lijkt het of deze mensen met hun gedachten op een andere plek zijn. Dit noemen we dissociatie. Dat is een natuurlijk afweermechanisme. Ze zullen van alles proberen om de situaties die hen angstig maken te vermijden en bij weg te gaan. Zowel fysiek als geestelijk. Ze sluiten zich af van hun omgeving en krijgen last van geheugenverlies.

Dit zijn slechts manieren van het menselijke lichaam om angstsituaties te vermijden. De voortdurende spanning kan ondraaglijke vormen aannemen. Verwerking van het trauma is nodig om de angstaanvallen te laten stoppen. Het alleen maar ontlopen of ontkennen van de angstgevoelens helpt je op de langere termijn niet verder. De angstgevoelens blijven altijd komen zolang het trauma niet is verwerkt.

5- Behandeling PTSS.

Er zijn verschillende methodes om een PTTS-trauma te behandelen. Er zijn twee veel voorkomende behandelingen:

 • Exposure therapieDit voorziet erin dat de getraumatiseerde patiënt wordt gevraagd om de traumatische gebeurtenis weer levendig voor de geest te halen en uiteindelijk te transformeren
 • EMDR-therapie. Hier wordt de patiënt  gedurende korte tijd blootgesteld aan zijn traumatische herinneringen. Het doel is dat de angstige herinneringen aan kracht te laten verliezen door de therapie.

6- Roep de hulp van een deskundige in.

Indien u last heeft van PTTS, roep dan de hulp van een deskundige in want deze kan u helpen de traumatische en schokkende gebeurtenis te transformeren. Dat is de enige manier om van PTSS af te komen en weer een vrijer leven te gaan leiden. Schroom niet om de hulp van een therapeut, psycholoog of psychiater in te roepen.