Hoe hebben deze beroemdheden hun droom uitgelegd ? 10 dromen die de wereld voorgoed veranderden.......

Hoe hebben deze beroemdheden hun droom uitgelegd ? 10 dromen die de wereld voorgoed veranderden.......

Wat hebben Albert Einstein, Paul McCartney en acht andere geniale wetenschappers, schrijvers en kunstenaars gemeen ? Ze hebben allemaal eerst gedroomd over hun bijzondere en wereldberoemde creaties voordat deze het levenslicht zagen.

Dromen zijn zo verantwoordelijk voor een aantal belangrijke, creatieve en wetenschappelijke doorbraken in de geschiedenis van de mensheid.

In tegenstelling tot ander dromers die heel graag de vraag” Wat betekent mijn droom?” willen beantwoorden, wisten deze geniale dromers precies wat de betekenis was van wat ze gedroomd hadden.  De droom was de basis, het fundament van hun ontdekking en creatie die het leven van miljoenen mensen veranderde en verbeterde.

Hier lees je het verhaal van een aantal van de werelds meest vooraanstaande wetenschappers, schrijvers, muzikanten, wiskundigen en uitvinders wiens dromen de basis waren voor een bijzondere creatie.

1- Welke wereldberoemde thriller heeft Mary Shelley gedroomd ?

Mary Shelley, geboren in 1816, schrijfster van het verhaal van Frankenstein, werd geïnspireerd door een levendige lucide nachtmerrie. Op achttien jarige leeftijd bezocht Shelley de beroemde schrijver Lord Byron bij het meer van Genève in Zwitserland.

Op dat moment heerste er een koude vulkanische winter in Europa. Dit jaar werd dan ook het ‘jaar zonder zomer’ genoemd. Dit werd veroorzaakt door de uitbarsting van de vulkaan Tambora een jaar eerder.

Op zo’n gure avond verzamelden zij zich rond de open haard. Byron stelde voor om een brief te schrijven in de vorm van een spookverhaal. Shelley was echter niet in staat om iets te bedenken.

Op een avond ontstond er een discussie die zich richtte op de essentie van het leven. Dit was het startschot die leidde tot de geboorte van Frankenstein. Shelley suggereerde toen dat het misschien mogelijk was om een lijk opnieuw tot leven te brengen.. Deze gedachte bleef maar rond spelen in haar hoofd en zorgde die nacht voor een levendige lucide droom:

” Ik zag een bleke losgeslagen student van de godslasterlijke kunst knielend naast het ding dat hij in elkaar had gezet. Ik zag de afschrikwekkende creatie van een dood schepsel.

Van een man die weer tekenen van leven vertoonde, aangejaagd door een krachtige werkende motor waardoor hij een ongemakkelijke, half vitale eerste beweging maakte.

Angstaanjagend zou het zijn. Vooral voor de grote schepper, dat de mens zijn menselijke creatie op deze manier bespottelijk zou maken.”

2- Welk mega hit heeft Paul McCartney gedroomd?

Paul McCartney componeerde de hele melodie van de mega-hit Yesterday nadat hij hem had gedroomd.

Paul herinnerde zich de hele melodie toen hij wakker werd en herhaalde de melodie snel op zijn piano. McCartney vroeg zijn vrienden en familie of ze het ooit eerder hadden gehoord. Als de dood was hij dat hij de melodie van iemand anders aan het herhalen was. Paul zei hierover:

Een maand lang vroeg ik iedereen die ik tegen kwam of ze deze melodie eerder hadden gehoord. Het was alsof ik iets gevonden had en terug gebracht naar de politie. Ik dacht als niemand het claimt binnen een paar weken, dan pas is het van mij.

Lennon en McCartney schreven na die periode een tekst op de melodie en het lied werd toegeschreven aan Lennon en McCartney op het album Help.

Maar omdat het een melancholisch akoestisch nummer was, wat alleen McCartney zelf speelde, kreeg het nummer een veto om als single in Groot Britannie gelanceerd te worden.

Het werd wel gelanceerd in de Verenigde Staten waar het op de eerste plek terecht kwam van de Billboard Top 100 waar het vier weken bleef staan.

Het nummer is ook vandaag de dag nog heel populair. Er zijn meer dan 2000 covers van gemaakt. Artiesten als Aretha Franklin, Kate Perry, Tom Jones, Frank Sinatra, Michael Bolton, Ray Charles, The Mamas and the Papas hadden veel succes met een cover van Yesterday.

3- Welke wetenschappelijk doorbraak heeft Niels Bohr gedroomd?

Niels Bohr, de vader van de kwantummechanica, sprak vaak over een inspirerende droom die leidde tot zijn ontdekking van de structuur van het atoom.

Bohr kreeg zijn doctoraat in de natuurkunde in 1911. Hij kreeg bekendheid door het ontcijferen van complexe natuurkundige problemen waarmee hij zijn collega’s vaak in verbijstering achter liet.

In die tijd zette hij in op het helder krijgen van de structuur van het atoom, maar geen van zijn toepassingen bleef overeind. Op een avond viel hij in slaap en droomde over atomen. Hij zag de kern van het atoom met elektronen die er om heen draaide, ongeveer zoals veel planeten rond hun zon draaien

Bij het ontwaken voelde Bohr dat dit juiste weg was. Als wetenschapper kende hij de noodzaak van een gedegen wetenschappelijke onderbouwing van zijn idee voordat hij het prijs kon geven aan  de wereld. Hij keerde terug naar zijn lab en zocht naar bewijs over de theorie die hij gedroomd had.

Wat hij gedroomd had, bleek te kloppen. Bohr’s droom van de atomaire structuur bleek een van de grootste doorbraken van zijn tijd. Bohr werd later bekroond met een Nobelprijs voor Natuurkunde voor deze baanbrekende doorbraak. Allemaal te danken aan het creatief denken tijdens zijn slaap.

4- Welke wereldberoemd praktisch apparaat heeft Elias Howe gedroomd?

Elias Howe is de uitvinder van de naaimachine. Op basis van een beroemde droom, creatief denken tijdens zijn slaap, begreep hij hoe de mechanische penetratie van de naald het beste functioneerde.

Hij was niet de eerste die het idee van een naaimachine had bedacht maar Howe bracht aanzienlijke verbeteringen aan het ontwerp. Hij werd bekroond met de eerste Amerikaanse patent voor een naaimachine met een stiksteek design. Volgens de familiegeschiedenis dossiers:

“Hij was bijna failliet totdat hij ontdekte waar het oog van de naald van de naaimachine moest worden bevestigd. Hij zou helemaal gefaald hebben als hij niet gedroomd had dat hij een naaimachine moet bouwen voor een woeste en wrede koning in een vreemd land.

Net als overdag, liep hij ook in zijn droom vast in het bepalen waar het oog van de naald moest komen. Hij droomde dat de koning hem vierentwintig uur de tijd gaf om de machine te voltooien en zorgen dat de naaimachine werkte. Zou dat niet lukken, dan was hij ten dode opgeschreven.

Howe werkte zich in zijn droom volledig in het zweet maar kwam er niet uit. Hij gaf op. Vervolgens droomde hij dat hij mee naar buiten werd genomen om geëxecuteerd te worden gewerkt.

Toen merkte hij  op dat de krijgers speren bij zich droegen die aan de bovenkant een opening hadden. Howe voelde dat hij steeds dichter bij een oplossing kwam voor zijn probleem. Terwijl hij de koning smeekte om meer tijd, werd hij wakker.

Het was vier uur in de ochtend. Hij sprong uit bed, liep naar zijn atelier en rond negen uur had hij een ruw gemodelleerde naald met een oog aan het einde. Dit was het begin van de naaimachine.

5- Wat heeft Albert Einstein gedroomd dat ons wereldbeeld  voorgoed veranderde?

Albert Einstein is beroemd om zijn geniale inzichten in de aard van het universum – maar wat was de rol van zijn dromen hierin?

Einstein was een dagdromer. Als hij een idee had over iets, dan begon hij dit idee te visualiseren. Hij zag dan levendig voor zich wat er gebeurde en wat de gevolgen waren als het op deze manier plaats vond. Toch was het niet dit dagdromen dat Einstein naar zijn grootste en beroemdste wetenschappelijk ontdekking leidde. Dit was ‘een gewone droom’.

Na een zeer levendige droom kwam hij tot een uitzonderlijke wetenschappelijke prestatie en ontdekte de algemene relativiteitstheorie.

Hij droomde dat hij van een steile berghelling af racete. Dat ging zo snel dat hij de snelheid van het licht benaderde. Op dat moment veranderde in zijn droom de vorm van de sterren voor hem.

Einstein werd wakker en mediteerde verder over dit idee. Al snel begon hij te zijn theorie te visualiseren en vervolgens te formuleren. De algemene relativiteitstheorie maakte hem wereldberoemd  en gaf hem de status van een hedendaagse popster.

6- Welke geniale wiskundige inzichten heeft Srinivasa Ramanujan gedroomd?

Dit wiskundig genie heeft aanzienlijk bijgedragen geleverd aan de analytische theorieën over nummers, elliptische functies, voortdurende breuken en oneindige reeksen. Hij ontwikkelde meer dan 3000 wiskundige stellingen in zijn leven. Ramanujan gaf aan dat het inzicht voor veel van zijn vindingen tot hem kwamen nadat hij ze gedroomd had.

Ramanujan vertelde dat hij herhaaldelijk droomde van een hindoe-godin bekend als Namakkal. Ze verraste hem steeds weer met complexe wiskundige formules, die hij vervolgens kon testen en controleren bij het ontwaken. Uit zijn verslagen bleek duidelijk dat hier sprake was van lucide dromen.

Ramanujan beschrijft van een van zijn vele inzichtelijke wiskunde dromen:

“Terwijl ik droomde, had ik een hele bijzondere ervaring. Er werd een rood scherm gevormd door stromend bloed. Ik observeerde het. Plotseling begon een hand te schrijven op het scherm. Ik werd er volledig door in beslag genomen. Die hand schreef een aantal resultaten in elliptische integralen. Ik sloeg ze op in mijn hoofd. Zodra ik wakker werd, schreef ik ze op.”

7. Welke universele wereldberoemde thriller heeft Robert Louis Stevenson gedroomd?

Robert Louis Stevenson bedacht drie belangrijke plotten voor zijn de beruchte fantasy thriller “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” terwijl hij sliep.

Stevenson was het grootste deel van zijn leven een zieke man. Hij schreef  voornamelijk om zijn familie iets bij te verdienen omdat hij te ziek was om kostwinnaar te zijn. Totdat hij op het idee kwam van Dr Jekyll en Mr Hyde. Stevenson zei hierover:

“Twee dagen lang was als ik als een waanzinnige op zoek naar een plot. Totdat ik de 2e nacht, droomde over een scène bij het raam. Daarna droomde ik over een scène die in tweeën werd gehakt

Hyde wordt achtervolgt voor een misdaad, neemt het poeder en verandert in Jekkyl in het bijzijn van zijn achtervolgers.”

Terwijl hij herstelt in bed van een inwendige bloeding, hoort zijn vrouw hem schreeuwen als gevolg van een door opium veroorzaakte nachtmerrie. Ze wekte hem. Hij werd meteen wakker en klaagde:

“Waarom heb je me wakker gemaakt? Ik droomde een geweldig plot.”

Later ontdekte ze dat ze hem had gewekt bij de eerste transformatie scene.

De volgende ochtend begon Stevenson als een gek te schrijven. Drie dagen later had hij een ontwerp verhaal geschreven van 30.000-woorden. Toen zijn vrouw, de schat, opmerkte dat wat hij  geschreven had, in conflict was met zijn oorspronkelijke bedoeling, gooide hij het in het vuur en begon opnieuw.

Nog eens drie dagen lang zat hij in zijn bed te schrijven. Omgeven door verscheurde pagina’s werkte hij door tot hij zijn definitieve verhaal eindelijk klaar was. In totaal schreef hij 64.000 woorden in zes dagen. Een ongelofelijke prestatie in een tijdperk zonder typemachines of computers.

Het succes van zijn boek was fenomenaal. Tot op de dag staat de zinsnede ‘Jekyll & Hyde’ voor een verwijzing naar iemand die een dubbele persoonlijkheid heeft en schommelt tussen goed en kwaad.

8- Hoe Otto Loewi van zijn neurotransmitter droomde….

Otto Loewi was een in Duitsland geboren farmacoloog. De ontdekking van acetylcholine (ironisch genoeg neurotransmitters die dromen bevorderen) deed de medische behandeling een grote sprong maken. Deze ontdekking leverde hem 13 jaar later een Nobelprijs op.

Maar hij is bijna net zo beroemd geworden om de manier waarop hij het ontdekte, als voor de ontdekking zelf.

In 1921 droomde hij van een experiment waar eens en voor altijd uit zou blijken dat de overdracht van zenuwimpulsen een chemische overdracht was – geen elektrische. Hij werd wakker, krabbelde het experiment op en viel weer in slaap.

De volgende ochtend stond hij vol enthousiasme om zijn experiment uit te proberen, maar was geschokt toen hij ontdekte dat hij zijn nachtelijke krabbels niet kon lezen. Deze dag, zei hij, werd de langste dag van zijn leven. Hij probeerde steeds zijn droom te herinneren maar faalde.

De volgende nacht herhaalde zich de bijzondere droom die hij gedroomd had. Bij het ontwaken ging hij rechtstreeks naar zijn lab waar hij zijn Nobelprijs-winnende theorie van chemische overdracht van het zenuwstelsel impuls uitwerkte.

9- Wat Augustus Kekulé droomde over de benzeen molecuul…..

Augustus Kekulé was een prominente Duitse organische chemicus. Hij kreeg door wat hij gedroomd had, inzicht in de structuur van het benzeen molecuul. In tegenstelling tot andere bekende organische verbindingen hadden deze een cirkelvormige structuur in plaats van een lineaire.

Dit nieuwe begrip van alle aromatische verbindingen bleken heel belangrijk voor zowel de zuivere en toegepaste chemie na 1865. Deze doorbraak was zo bijzonder dat de Duitse Chemical Society een speciale bijeenkomst organiseerde ter ere van Kekulé. Hier vertelde hij over de droom waar de doorbraak op geïnspireerd was.

Hij zei dat hij de ringvorm van het benzeen molecuul ontdekte nadat hij gedroomd had over een slang die zijn eigen staart grijpt – een gemeenschappelijk oud symbool bekend als de Ouroboros

“Ik zat te schrijven aan mijn boek, maar het schoot niet op. Mijn gedachten waren ergens anders. Ik draaide mijn stoel naar de open haard en dommelde in slaap.

Ineens huppelden de atomen voor mijn ogen. Ditmaal bleven de kleinere fracties op de achtergrond. Mijn mentale oog, scherper gesteld door de herhaaldelijke visioenen van dit soort, kon nu grote structuren onderscheiden die mij veelvoudige bevestigingen bezorgde van wat ik ontdekte. Lange rijen, soms goed in elkaar passend, dan weer kronkelend en draaiend in een beweging, zoals een slang

Maar kijk! Wat was dat? Een van de slangen greep zijn eigen staart. De vorm ontwikkelde zich voor mijn ogen. Als door een bliksemschicht getroffen, werd ik wakker. De rest van de nacht ben ik bezig geweest met het uitwerken van de hypothese.

10- Wat Frederick Banting droomde over diabetes….

Nadat zijn moeder overleed aan diabetes, was Frederick Banting  super gemotiveerd om er een remedie tegen te vinden. Uiteindelijk kwam hij tot een behandeling met insuline-injecties.

Niet echt een genezing maar wel iets wat de levensduur van de patiënten aanzienlijk verlengt. De ontdekking leverde hem op 32-jarige leeftijd de Nobelprijs voor de Geneeskunde op.

Hoewel hij de kennis van diabetes én klinisch onderzoek miste, was zijn unieke kennis van en over het operatief ingrijpen, gecombineerd met zijn assistentes kennis van diabetes, de juiste mix voor het perfecte onderzoeksteam.

Terwijl hij probeerde de exacte oorzaak van diabetes te isoleren, kreeg Banting een droom om operatief de pancreas van een diabetische hond dicht te binden om de stroming van voeding te stoppen. Hij deed het en ontdekte een onevenredige balans tussen suiker en insuline.

Deze doorbraak leidde naar een andere droom die onthult hoe je insuline ontwikkelt als een middel om de aandoening te behandelen.

Banting werd uitgeroepen tot Canada’s eerste hoogleraar Medical Research en rond 1923 was hij de meest bekende man in het land. Hij ontving brieven en giften van honderden dankbare diabetici over de hele wereld. Sindsdien heeft insuline het leven van miljoenen mensen veranderd en gered

11- Tenslotte

Zo maar tien verhalen die de levens van velen mensen en soms zelf de mensheid een grote sprong voorwaarts hebben doen maken. Misschien voor jou een startpunt om je dromen serieuzer of nog serieuzer te nemen. Wie weet wat zich in jouw verborgen wijsheid schuilhoudt dat de wereld een zetje de goeie richting in geeft…..

PS: Wil je meer ontdekken over lucide dromen? Lees dan mijn boek De Lucide Droom Gids  of volg de gratis training ,

Over de schrijver
Reactie plaatsen