arrow_drop_up arrow_drop_down

Intelligentie

Intelligentie is het vermogen om kennis en ervaring toe te passen bij het oplossen van problemen. Daarbij gebruikmakend van veel verschillende functies:
  • het opmerken van overeenkomsten en verschillen in wat je ervaart.
  • je in de ruimte te oriënteren.
  • logisch kunnen redeneren.
  • vooruitdenken en zaken plannen.
  • problemen doorzien en oplossen.
  • je verbeeldingskracht functioneel gebruiken.
  • ideeën genereren en creatief zijn.
  • taal spreken en begrijpen.
  • informatie op te slaan in je brein en het weer produceren.
  • leren van je ervaringen.
Aangeboren intelligentie of IQ wordt ook wel aangeduid als een begaafdheid of talent.

Bij de een is de intelligentie, of zijn bepaalde facetten van de intelligentie, sterker ontwikkeld dan bij de ander. Zo kan bijvoorbeeld de een eenvoudiger een taal leren en de ander is beter in wiskunde en natuurkunde. Hierbij spelen de sociale achtergrond, opleiding en cultuur een belangrijke rol.

1- Vormen van Intelligentie.

 

Sociale intelligentie.

Sociale intelligentie is de mate waarin iemand snel kan inspelen op de eisen van de omgeving. Snel kan zien of hij of zij tegen die taak is opgewassen, hulp krijgen of het doel zo kan aanpassen dat hij of zij dat toch kan realiseren.

Emotionele intelligentie

Hierin zijn zelfkennis, verplaatsing in de gedachten en gevoelens van anderen en het vermogen tot samenwerken met, en aansturing van, anderen belangrijke componenten. Het begrip komt sterk overeen met dat van de sociale intelligentie.

2- Een andere manier van intelligentie bepaling.

Er is ook een modernere manier hoe je intelligentie kunt bepalen. Dat zijn de intelligentievormen van Gardner(1983).

Visueel

Deze vorm van intelligentie heeft te maken met het denken en onthouden van informatie aan de hand van beelden. Dit kunnen foto's of tekeningen zijn maar ook beelden van bijvoorbeeld een film.

Ben jij visueel intelligent? Dan is de kans groot dat je houd van tekenen, plaatjes, filmpjes, design, visualiseren, grafieken en meer van dit.

Verbaal

Dit betekent dat je goed bent in het denken in woorden. Deze vaardigheid is belangrijk bij het spreken, schrijven, lezen en interpreteren van taal.

Ben jij verbaal intelligent, dan hou je waarschijnlijk van woorden, spreken, luisteren, boeken, spelling en poëzie.

Sociaal

Mensen, die sociaal intelligent zijn, zijn goed in het communiceren met anderen. Goed en sterk in de omgang met anderen. Ze vinden het leuk en eenvoudig om samen te werken met andere mensen.

Vaardigheden die gekoppeld zijn aan deze intelligentie zijn onder andere het geven van leiding, organiseren en plannen, delen met anderen, relateren, dingen voor elkaar krijgen, sociaal zijn en een grote vrienden en kennissengroep.

Luisteren

Misschien ken jij mensen die de hele dag aan het zingen of neuriën zijn. Er is dan een grote kans dat deze mensen muzikaal erg intelligent zijn.

Daarnaast zijn deze mensen vaak goed in zingen, tikken op de maat, hebben gevoel voor ritme en zijn goed in muziek maken.

Natuur

Ben jij naturalistisch intelligent? Grote kans dat je ervan houdt om samen met de natuur te zijn, te wandelen, te staren naar de sterren, dingen te ontdekken en een goede band te hebben met dieren.

Lichamelijk

Hou jij van denken en leren door middel van fysieke sensatie? Dan is de kans groot dat je lichamelijk intelligent bent.

Je bent vaak goed in dansen, rennen, springen, aanraken, spelletjes, rollenspellen en andere vormen van fysieke sensatie of aanraking.

Denken

Dit heeft te maken met reflectief  kunnen denken, oftewel denken over je gedachten en wat je voelt.

Ben je op deze manier intelligent ? Dan ben je waarschijnlijk goed in denken, mediteren, dagdromen, stil zijn, reflecteren, schrijven en doelen stellen. En een potentiële lucide dromer...

Logisch

Ben jij goed in redeneren, logisch denken, (wetenschappelijke) problemen oplossen of wiskunde? Dan is je logische intelligentie goed ontwikkeld.

Andere vaardigheden zijn experimenteren, vragen stellen, rekenen, organiseren, puzzelen en feiten.

Het is natuurlijk wel goed om te beseffen dat we bij de indeling van Gardner  alle vormen van intelligentie in ons hebben maar dat sommige dominanter aanwezig zij en onze voorkeur hebben boven anderen.

Persoonlijke groei zit vaak in het ontwikkelen van de ondergeschikte vormen van intelligentie. Deze aandacht geven zonder de dominante te verwaarlozen.
Wij gebruiken cookies....