Ho'oponopono : In 4 stappen naar effectief en helder denken....

Ho'oponopono : In 4 stappen naar effectief en helder denken....

Ho'oponopono. De naam alleen al maakt je nieuwsgierig. Het klinkt heel anders dan NLP, systemisch werk of kwantum healing maar in haar effectiviteit doet het niet onder voor deze bekende persoonlijke groei methodes. Wat wel het verschil maakt, is de eenvoud en de toegankelijkheid van Ho'oponopono (HOP) maar dat ga je zo meteen zelf ontdekken…

Oh ja, ik heb trouwens een handig en bondig boekje over Ho'oponopono geschreven. Dat kan je hier downloaden. Je hoeft er niet eens je email-adres voor achter te laten.

1- Wat is Ho'oponopono?

Ho'oponopono  is een oude Hawaiiaanse manier voor het realiseren van harmonie en geluk. Je reinigt negatieve programma's in je lichaam en geest die overbodige weerstanden, pijnlijke herinneringen en negatieve ervaringen bevatten en verbreekt de verbinding tussen jou en zo'n programma met een van de Ho'oponopono technieken.

Dat doe je om ruimte te maken voor inspiratie, de aangrenzende mogelijkheid, een nieuwe flow of, als je daarin gelooft, het Goddelijke.

Ho'oponopono is een vorm van sjamanisme. In het sjamanisme gaat men ervan uit dat alles leeft, een ziel heeft. Ook “dode” dingen zoals stenen of bergen. Alles heeft een vorm van bewustzijn.

De mensen, de dieren, de planten, de bomen,de stenen. Allemaal zijn we onderdeel van hetzelfde bewustzijn en een verandering in het één heeft uiteindelijk ook, op de lange of korte termijn,  invloed op de staat van de ander. Houd dit in gedachten als je verder leest over Ho'oponopono en bijvoorbeeld 100% verantwoordelijkheid

ho'oponopono

Betekenis Ho'oponopono

Hoʻoponopono” wordt in het Hawaïaans omschreven als geestelijke heling.  Ho'oponopono is een samengesteld woord. Ho'o betekent ‘iets in gang zetten of doen', gevolgd door het woord pono, dat staat voor goed of correctheid. Pono heeft echter een scala aan betekenissen waarbij de positie van het woord in een Hawaïaanse zin bepaalt wat ermee bedoeld wordt.

Als zelfstandig naamwoord staat het o.a. voor goedheid, gerechtigheid, moraal, in perfecte staat. Als bijvoeglijk naamwoord kan het de volgende betekenis hebben: moreel juist, eerlijk, fatsoenlijk, rechtvaardig, nuttig, succesvol, ontspannen, opgelucht.

Echter de verdubbeling ponopono in ho'oponopono geeft weer een andere betekenis: rechtzetten, in orde brengen, opnieuw doen, herzien, herschikken, corrigeren, opruimen, schoonmaken, netjes maken..

Oh ja ik heb ook nog een leuk boekje over Ho'oponopono geschreven. Met een stukje wetenschappelijke onderbouwing waarom het zo effectief is…

2- Waarom Ho'ponopono….

De wereldberoemde succesgoeroe Anthony Robbins zegt dat we allemaal een magische kracht bezitten: het vermogen om ieder moment van stemming te veranderen. En ho'oponopono is daar een geweldig instrument voor want op het moment dat jij in de stress zit, en hierdoor je zelfvertrouwen of eigenwaarde wordt aangetast, dan gebruik je een van de HOP gebeden of het mantra, wat we verderop uitgebreid gaan bespreken, om van stemming te veranderen.

Ho'oponopono draait eigenlijk volledig om het besef dat jij van het – en jouw leven houdt. Het gaat erom dat jij kan accepteren hoe je leven nu is en geloven dat jij in staat bent om, met behulp van inspiratie of het Goddelijke,  het leven kunt leven dat je werkelijk wilt.

Gewoon dat je houdt van hoe het nu is, het omarmt en ook houdt van wat er ook op je weg komt. En als jij jezelf accepteert en van alles houdt, dan wordt het ook makkelijker om je over te geven aan het principe van de 100% verantwoordelijkheid, een cruciaal ingrediënt in het toepassen van moderne ho'oponopono.

3- Traditionele Ho'oponopono

Ho'oponopono wordt in het woordenboek van Hawaii omschreven als geestelijke reiniging. Familiebijeenkomsten waarbij relaties worden geheeld door middel van:

 • Gebeden
 • Gesprek
 • Opbiechten
 • Berouw
 • Wederzijds vergeven

Volgens de oude Hawaiiaans traditie van Ho'oponopono komen al onze problemen voort uit gevoelens en gedachten die gevormd zijn door negatieve herinneringen en ervaringen uit ons verleden en dat van onze voorouders. Je wordt niet als een clean sheet geboren.

Als iemand fysiek of geestelijk ziek is, komt de familie bijeen om Ho'oponopono te doen. Vroeger werd dit geleid door een genezingspriester, ook wel kahuna genoemd. Tegenwoordig wordt Ho'oponopono binnen een familie voorgezeten door een ouder familielid of wordt het vergevingsproces op individuele basis uitgevoerd. Als de familie niet in staat is om een probleem op te lossen, wendt men zich tot een deskundige buitenstaander.

Het ritueel begint met een gebed. Het probleem wordt omschreven en de misdragingen besproken. Van de familieleden verwacht men dat zij problemen oplossen door samen te werken en niet vast te houden aan hun pijnlijke herinneringen en ervaringen.

Eerlijk en oprecht zijn is een voorwaarde voor het proces. Bij verstrengeling en het opspelen van emoties en pijnlijke herinneringen neemt men vaak een of meer perioden van stilte en zelfreflectie in acht. De gevoelens van alle deelnemers worden met aandacht, liefde en ernst behandeld..

Dan volgt de schuldbekentenis, het berouw en de vergeving. De verontschuldiging en vergeving moeten uit het hart komen, indien nodig na een bedenktijd. Alle aanwezigen worden losgesneden van de problemen. Iedereen laat elkaar daarna weer los en vrij. Gezamenlijk sluit men het gebeuren af met een ceremonieel feest waarbij vaak zeewier wordt gegeten wat een symbool van de bevrijding is.

ho'oponopono helder denken

4- Ho'oponopono leren

Morrnah Simeona, een genezeres en geïnitieerde  kahuna la'au lapa'au, begon in de jaren 70 van de vorige eeuw traditionele Ho'oponopono van wederzijdse vergeving binnen de familie aan te passen aan de moderne tijd.

Voor dit doel verrijkte zij het proces door het zowel als een algemeen probleemoplossende methode als een psychologisch spirituele zelfhulpmethode toe te passen. Zodat je ook als individu de kracht van deze helende methode kon toepassen op de uitdagingen in je leven.

Haar versie is beïnvloed door haar christelijk onderwijs en haar filosofische studies over India, China, Japan en moderne spirituele denkers. Net als bij de eeuwenoude traditionele methode bevat haar Ho'oponopono een openings- en slotgebed, wederzijdse erkenning van fouten, berouw, vergeving en herstel van relaties.

In tegenstelling tot de oude traditie, zag  Morrnah problemen echter alleen als negatieve effecten van een oorzaak. Beter bekend onder de naam karma.

De wet van oorzaak en gevolg

Omdat deze wet van oorzaak en gevolg overheerst in al het leven (en volgens de sjamanen leeft alles!) en levens in het universum, is het doel van haar methode vooral om zich te bevrijden van ongelukkige, negatieve zich steeds herhalende ervaringen uit zowel huidige als vorige levens.

Karma belemmert de evolutie van de geest zodat reiniging een voorwaarde is voor het reinigen en zo het verrijken en verruimen van je bewustzijn. Door haar stapsgewijze proces verbreek je negatieve bindingen met mensen, plaatsen en voorwerpen.

In Morrnah 's ritueel bestaat er een Goddelijke Schepper die onbaatzuchtige gebeden verhoort. Als de zin “En het is volbracht” gezegd wordt na een gebed, betekent dit dat het werk van de mens klaar is en dat van God start.

In tegenstelling tot zelfzuchtige gebeden in veel religies, vraagt men bij onbaatzuchtige gebeden zoals Ho'oponopono ook om de bevrijding van andere wezens en objecten, waardoor er hoge trillingen in het goddelijke bereikt worden.

Vanaf dat niveau transmuteert goddelijke energie, die traumatische herinneringen van verkeerde acties bij alle betrokkenen, ongeacht waar zij zich bevinden, tot zuiver licht.  Door deze geestelijke transformatie verliezen problemen hun kracht om zich op fysiek niveau verder uit te werken zodat genezing en het terugkeren van harmonie kan beginnen.

Morrnah ‘s Gebed

Nu zijn we aangekomen bij  het gebed wat Morrnah uitsprak om te reinigen. Morrnah reinigde altijd en overal.  Zelf herhaalde zij haar gebed vier keer maar doe het net zo vaak als het voor jou goed voelt.  Je kunt het gebed inspreken op je telefoon voor de periode dat het je nog niet lukt het uit je hoofd te reciteren.

Het Ho'oponopono Gebed van Morrnah

Goddelijke schepper vader, moeder, kind als één. Wanneer ik , ( je naam en achternaam) …….., mijn familie, relaties en voorouders…. u in gedachten, woorden, daden en acties hebben beledigd…. van het begin van onze schepping tot aan nu, dan vraag ik u om vergiffenis.

Reinig, zuiver, laat los, verbreek en snijdt door al deze ongewenste energieën en trillingen…die we hebben geschapen, verzameld en geaccepteerd… van het begin van onze schepping tot aan nu.

Transmuteer alstublieft alle deze negatieve, ongewenste energieën naar puur, wit licht

We zijn vrij en het is volbracht….

Zelf ben ik erg van het personaliseren van dit soort gebeden en mantra's. Dit is een soort evolutionair proces waardoor zo'n gebed fris, helend en krachtig blijft.  Vooral omdat hoe persoonlijker je iets maakt, hoe meer het in jou tot leven komt, gaat broeien en bloeien.

Hieronder vind je mijn persoonlijke variant:

Goddelijke schepper, vader, moeder, kind als één. Wanneer ik ……… (je naam en achternaam), mijn DNA, mijn Goddelijke cel, mijn voorouders, mijn wereld, mijn universum, u in woord, daad, gedachte, of gebaar vanaf het begin van onze schepping tot aan nu hebben beledigd op het gebied van..(……), dan bied ik daarvoor mijn excuses aan en vraag ik om vergiffenis….

Dat op deze manier al deze negatieve energie, trillingen, herinneringen, ervaringen, angsten, blokkades, energieën en weerstanden worden gereinigd, gezuiverd, geheeld, losgelaten, weggesneden en opgelost en dat op deze manier deze ongewenste energieën zijn getransmuteerd naar puur licht ….

We zijn vrij ….En het is volbracht…

Maak gewoon je eigen beste versie. Een persoonlijke variant, die bij deze tijd past, door net een ander woord of zin te gebruiken waar jij meer mee hebt. Zo maak jij het uitspreken van dit gebed nog krachtiger omdat je persoonlijke woorden direct verbonden zijn met wie jij bent en wat je doet.

ho'oponopono

5- Dr. Hew Len: Moderne Ho'oponopono in de 21e eeuw…

 

“Het doel van het leven is terugkeren naar liefde, de staat van zero. Iedere seconde, ieder moment. Om dit doel te bereiken moet ieder mens erkennen dat hij of zij 100% verantwoordelijk is voor het creëren van zijn/haar leven zoals het nu is. Men moet accepteren dat onze gedachten ons leven bepalen zoals het nu is. De problemen zijn niet mensen, plaatsen, omstandigheden of situaties maar de gedachten en gevoelens daarover. Je moet leren beseffen dat er niet zoiets bestaat als daarbuiten.” Dr. Ihaleakala Hew Len

Hew Len maakt er geen aanspraak op een kahuna/ sjamaan te zijn. In tegenstelling tot Simeona's leer komt hij met het nieuwe idee dat de belangrijkste doelstelling van Ho'oponopono is om te komen tot ‘de staat van nul', waar we onbegrensde mogelijkheden zouden hebben, geen herinneringen, vrij zijn van ideeën over hoe we denken dat dingen moeten zijn. In deze staat van nul worden we geïnspireerd door het leven wat we echt zouden willen leven.

Om in deze staat van zero /nul te komen gaat het erom dat we de negatieve programma's, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, een fobie of stress, in onze lichaam en geest reinigen. Deze programma's worden geactiveerd op het moment dat in jou een bepaald gevoel, gedachte of emotie wordt geraakt.

Door dan te reinigen verbreek jij je verbinding met het probleem en doordat het op deze manier niet meer gevoed wordt, doorbreek jij de wet van oorzaak en gevolg.

Ook als het een probleem van een ander is want doordat jij het reinigt, stop jij de karmische wet van oorzaak en gevolg. Zo  ontstaat er in de ervaring van het probleem bij de ander een kentering. En dat is allemaal het gevolg van onze overtuiging dat we een bewustzijn zijn….

Het effect van het werk van Dr. Hew Len wordt onderbouwd door het verhaal over zijn periode in  de zwaarbeveiligde psychiatrische instelling van het Hawaï State Hospital. Voordat Hew Len daar werkt was het er zelfs voor de medische staf niet veilig, puilden de isoleercellen uit en op bezoek komen was uitgesloten.

Vanuit zijn werkruimte in de buurt van het ziekenhuis bekeek Dr. Hew Len de dossiers van de patiënten en stelde zichzelf de volgende vraag:

“Wat is er aan de hand in mij dat ik dit probleem heb veroorzaakt bij…….(naam patiënt) en hoe kan ik dit probleem in mezelf verhelpen?”

Dan wachtte hij op het antwoord en past hij zijn versie van Ho'oponopono toe: het mantra met de vier magische zinnetjes. Met zijn methode schoonde hij hun programma's op en na drie jaar kon de voorheen gesloten afdeling weer worden opengesteld. Het was er weer veilig, de patiënten weer aanspreekbaar en werkten met plezier mee met re-integratieprogramma's.

Ho'oponopono toepassen: De 4 magische zinnetjes

Er zijn simpelweg vier uitspraken die je non-stop, als een mantra herhaalt, terwijl jij je verbindt met het bewustzijn om je heen:

 1. Het spijt me…
 2. Vergeef me alsjeblieft…
 3. Ik hou van jou…
 4. Dank je wel…

Dat mag in elke willekeurige volgorde en kan net zo vaak herhaald worden waardoor het bij jou het beste werkt.

Wat ook goed werkt, is alleen maar “ik hou van jou” blijven herhalen. Zelf gebruik ik deze enkele zin, als ik in een gesprek zit en de woorden van mijn gesprekspartner bepaalde verdrietige of pijnlijke gevoelens veroorzaken.

De onderliggende betekenis van de zinnen:

 • Het spijt me. (dat ik dit probleem in mijn leven heb opgeroepen. Ik neem daarvoor 100% verantwoordelijkheid)
 • Vergeef me. (ik vraag vergeving voor het vasthouden hieraan en laat het los…)
 • Ik hou van je. (Want ik weet dat ik een deel van alles ben en daarom volmaakt)
 • Dank je wel. (Dank je wel dat dit probleem nu is opgelost)

Mijn Ho'oponopono Mantra

Ook hier heb ik weer een persoonlijke twist aan gegeven. Dat hoeft niet maar misschien is er een bepaalde zin die jou veel kracht geeft of waarvan je het gevoel hebt dat er een helende werking vanuit gaat. Voeg die dan toe. Mijn persoonlijke mantra ziet er zo uit:

 • Stop.
 • Het spijt me.
 • Vergeef me.
 • Ik hou van je.
 • Dank je wel.
 • Het is volbracht en we zijn vrij.

Je begint met Stop en dan herhaal je 4 keer achter elkaar de 4 zinnetjes en daarna sluit je af met ‘het is volbracht en we zijn vrij'. Ik zeg altijd eerst stop om mijzelf bewust te maken van het feit dat er iets is wat eerst gestopt moet worden en dan gereinigd. Ook voeg ik aan het einde de laatste zin van het gebed van Morrnah  toe: “Het is volbracht en we zijn vrij”. Om te benadrukken dat het klaar is en het “WE” benadrukt dat het niet alleen in mijn bewustzijn is gereinigd maar zo ook in al het andere wat is.

Een van de begrippen uit Ho'oponopono waar mensen het meeste moeite mee hebben is het begrip 100% verantwoordelijkheid. Daarom gaan we daar nu wat dieper op in.

ho'oponopono hawaiïaans gezegde

6- 100% verantwoordelijkheid

100% verantwoordelijkheid betekent dat jij je verantwoordelijkheid neemt voor alles wat er in je leven op je weg komt.  Zelfs als het een probleem is waar jij geen directe invloed op hebt of waarvan de oorzaak duidelijk bij een ander ligt, dan moet jij daar verantwoordelijkheid voor nemen. Waarom? Omdat jij je er nu bewust van bent en dat maakt je medeverantwoordelijk. En dat gevoel moet je reinigen…

Bedenk goed: we hebben het in HOP nooit over schuld maar altijd over het nemen van verantwoordelijkheid. Het gaat erom dat er een probleem is en jij kunt er wat aan doen. In HOP zien we problemen dan ook als kansen, mogelijkheden om te groeien. Je eigen problemen maar dus ook die van anderen, de wereld en het universum.

Je reinigt eigenlijk permanent om ruimte te maken voor inspiratie, de aangrenzende mogelijkheid of, als jij dat zo ervaart, voor de nieuwe Goddelijke invulling…

Het nemen van 100% verantwoordelijkheid wordt een stuk eenvoudiger als je tegen alles wat er in je leven plaatsvindt zegt: ik hou van jou. Zeg tegen alles ik hou van jou. Houd van alles wat er in je leven gebeurt. Accepteer en omarm je leven zoals het is. Zelf als het niet allemaal zo loopt als je nu zou willen. Focus op wat er wel is, hoe klein ook, en hou daarvan. Begin daar eens mee.

HOP toepassen is voor mij  ook geen trucje maar een manier van leven. Een levenswijze die gaat over het nemen van je verantwoordelijkheid en een open, liefdevolle houding en stemming aan te nemen door gewoon van alles houden. En ja, ook ik word daar nog elke dag door op de proef gesteld..

7- Het Grote Ho'oponopono Gebed

Het gebed van Morrnah en het mantra van Hew Len pas je makkelijk toe. Op ieder moment van de dag op elke situatie. Door de hectiek van de dag schiet het reinigen er soms weleens bij in. Vaak juist op die momenten dat emoties het overnemen en reinigen je perfect zou helpen.

Dit soort situaties kun je dan later met het onderstaande gebed wissen. Het is handig om het gebed eerst in te spreken op je telefoon en dat af te spelen en te volgen.

 • Spreek het gebed in. Begin bij het inspreken met een minuut of 10 stilte. Zo reserveer je genoeg tijd voor de Kleine Dood.(die vind je verderop in het artikel)
 • Ga op een rustige plek zitten met je mobiele telefoon en een koptelefoon,
 • Zet je voeten op de grond. Maak contact met de grond en het bewustzijn om je heen.
 • Denk aan wat je wil helen. Dat voeg je toe als je het gebed afspeelt op je mobiel. Bij het inspreken laat je een stilte vallen zodat je het gebed onbeperkt kunt gebruiken om te helen
 • Start het gebed en doe de Kleine dood ademhaling.
 • Herhaal de zinnen van het gebed wat je ingesproken heb op je telefoon.
 • Begin bij het inspreken met een minuut of 10 stilte. Zo reserveer je genoeg tijd voor de Kleine Dood.

Inspreek tip: Spreek een stuk langzamer dan je gewend bent, met zachte stem en neem voor elk punt die tussen de zinnen in de mantra staat een tel wachttijd. Dus bijvoorbeeld na de eerste zin wacht je drie tellen

Het gebed

Ik ben de IK … IK kom voort uit de leegte in het licht…Ik ben die leegte…Die leegte voorbij alle bewustzijn … De ik, de ID, het al … Ik trek mijn boog van de regenbogen over de wateren …. De doorlopende eenheid van geesten met materie …. Ik ben de onaantastbare, onzichtbare wind ….. Het ondefinieerbare atoom van de schepping …. Ik ben de IK ….

Goddelijke schepper, Bewustzijn, vader, moeder, kind als 1  vind alstublieft de oorsprong van mijn gevoelens van angst over

………………….

Neem elk niveau, gebied, aspect, laag van mijn wereld naar deze oorsprong … Analyseer het en los het perfect op met GODS waarheid en liefde … Kom door alle gevoelens van tijd en eeuwigheid heen …  Genees alle gebeurtenissen… en wat daar uit voortgevloeid is… gebaseerd op die oorsprong   … Doe het alstublieft volgens Gods wil… totdat ik in het NU ben… gevuld met licht en waarheid … Gods vrede en liefde, vergeving van mezelf voor mijn verkeerde waarnemingen…..vergeving van elke persoon, plaats, omstandigheid en gebeurtenis die hieraan heeft bijgedragen, aan deze gevoelens en gedachten … Vrede zij met u … al mijn vrede … de vrede die ik is … de vrede die ik ben is … de vrede voor altijd … nu en altijd en eeuwig … mijn vrede geef ik u … mijn vrede laat ik u … Niet de vrede van de wereld … maar alleen mijn vrede … de vrede van IK … Het spijt me …Vergeef me … Ik hou van je … Dank je wel … We zijn vrij en het is volbracht………

Na “het is volbracht” wacht je 10 tellen en dan begin je weer opnieuw. Herhaal zo vaak als het voor jou goed voelt maar minimaal 4 keer.

ho'oponopono helder denken

8- Andere Ho'oponopono Technieken

A- Kleine Dood

Dit is een ademhalingstechniek die in de vele variaties, die het sjamanisme kent, voorkomt. Je kunt deze oefening ook perfect doen aan het begin van een meditatie , mindfulness of een yoga sessie.

Om te ontspannen voor het grote gebed van Morrnah hoef je alleen maar het ademhalen te doen en niet aan de gedachte te denken en het gevoel te voelen.

Je gaat zitten op een rustige plek, voeten op de grond en schud je lichaam even lekker los.  Je denkt aan een probleem, persoon, gevoel of programma wat bepaalde negatieve gevoelen in je geactiveerd heeft. Dan doe je het volgende:

 1. Adem 7 tellen in door je neus. Voel dat gevoel en denk aan, bijvoorbeeld aan die persoon…
 2. Houd je adem, de gedachte en het gevoel ook 7 tellen vast…
 3. Adem in 7 tellen uit door je mond en laat het gevoel en de gedachte los…
 4. Adem vervolgens zeven tellen niet……
 5. En dan begin je weer bij 1.
 6. Herhaal deze cyclus minimaal zeven keer….

Wat wel een krachtige aanvulling is, is om zoveel mogelijk spieren in je lichaam stevig aan te spannen bij het inademen, vast te houden en los te laten bij de uitademing. Zo versterk je het effect van de oefening…

B- Clean Sheet

Pak een vel papier en schrijf iedere persoon, plaats of wat dan ook dat in verband staat met wat je ook maar wilt reinigen. Zet je timer op 15 minuten en begin te noteren. Denk niet teveel na. Schrijf gewoon op wat er in je opkomt. Er zijn delen van je bewustzijn die het hele probleem beter begrijpen dan jij met je rationele denken. Ga los. Stop niet tijdens deze vijftien minuten. Niet drinken, niet naar het toilet en niet op je telefoon kijken.

Alleen maar schrijven en ademhalen, dat mag gewoon doorgaan. Als je klaar bent, lees je vlug even wat je op hebt geschreven. Probeer wat je opgeschreven hebt niet te duiden en te begrijpen.

Je dumpt alle elementen van het probleem op het papier. Daarna lees je het korte gebed van Morrnah of je eigen variant terwijl je het papier vasthoudt, hardop voor  Doe dat ten minste vier keer en dan verscheur of verbrand het papier. Ga in vrede en geloof en vertrouw erop dat het universeel bewustzijn  zorg draagt voor de verdere realisatie…

9- Tenslotte

Ho'oponopono werkt. Vooral als je het volgende schema in je handelen programmeert…

 1.  Reinig continue…
 2. Onderneem actie op nieuwe  ideeën en kansen die op je weg komen….
 3.  Reinig continue….

Meer is het niet. Het kan je kortste weg naar succes ooit zijn, de weg van de minste weerstand. Het is de meest directe weg naar het juiste ritme, harmonie en flow in je leven.

“Het draait in Ho'oponopono eigenlijk allemaal om die ene zin:  “Ik hou van jou”

PS: Wist je dat je op deze site ook een gratis E-boekje kunt downloaden over Ho'oponpono?  Doe dat en ontdek hoe jij jezelf eenvoudig reinigt van zelf opgelegde weerstanden en beperkingen…

Over de schrijver
Reactie plaatsen

De Workshop Lucide Dromen

Ontdek de laatste tips en technieken en word een lucide dromer...