Dromen over spinnen : Wat betekent een spin in jouw droom?

Heb jij over een spin gedroomd? Vanwege de zeer veelzijdige aard van spinnen moet je als dromer onderzoeken of de spin uit je dromen je attent maakt op aspecten van je schaduwkant of je verborgen wijsheid.

Belangrijk daarbij is wat de spin doet en in welke context deze opduikt in je droom en het allerbelangrijkste is wat jouw dagelijkse gevoel bij spinnen is.

Het is een groot verschil of jij een fobie voor spinnen hebt of dat je vol interesse tientallen spinnenwebben in een verlaten boerenschuur staat te bestuderen.

Schrijf  zoveel mogelijk details uit je spinnendromen op. Besteed daarbij vooral aandacht aan wat voor gevoel de spinnen jou geven. Daar kun je namelijk de meest waardevolle en persoonlijke inzichten uit halen

Maar laten we beginnen met de meest voorkomend dromen over spinnen. Onthoud daarbij dat de dromenuitleg die je hier onder leest, gaat over de algemene betekenis van jouw spinnendroom. Een mooi begin maar niet het eindpunt...

1 - Wat betekent mijn droom waarin ik gebeten word door een spin…

Als je gebeten wordt, dan wordt het als een negatief voorteken beschouwd, maar zodra je weet voor wie of wat de spin staat, dan kun je de dreiging helder krijgen en dan wordt het een positief droomteken. Een moment van persoonlijke groei.

De spin, die je bijt, moedigt je aan om je persoonlijk onbewuste, de beperkingen van je wereldmodel die deze problemen veroorzaken in je leven, te onderzoeken.

Een spin wordt vaak gelieerd aan het vrouwelijke. Wanneer je als man gebeten wordt door een spin, dan gaat het er vaak over dat je vrouwelijke energie om aandacht vraagt.

Misschien heb je je vrouwelijke kanten verwaarloosd en wordt het tijd om er iets aan te doen. Denk eens aan je onbewuste gedrag, gevoelens en stemmingen die voortkomen uit je verstoorde relatie met de vrouwelijke energie in je leven. (misschien je moeder).

Soms zijn spinaanvallen meer rechttoe rechtaan om je te waarschuwen voorzichtig te zijn met een bepaald type persoon. Je hebt misschien ongewild een geprovoceerde en emotionele aanval uitgelokt.

Dromen over spinnen verklaren !

2 - Wat is de droomuitleg van een spin in je bed?

Als je ervan droomt een spin in je bed of onder je bed te zien, betekent dit dat er misschien een vrouw in je wakkere wereld is die je leven probeert te beheersen.

Een bed is een symbool van comfort en als je de spin je bed ziet binnendringen, kan dit mogelijk betekenen dat dit precies is hoe je je voelt over die situatie in je dagelijks leven.

Als er een spin tijdens een droom in je slaapkamer tegen de muur ziet kruipen, dan kan het zijn dat je angsten en zorgen hebt verborgen over wat je tot nu toe hebt gepresteerd in je leven.

 3 - Hoe kan ik een droom duiden waarin ik een spin dood?

Dromen over het doden van een spin kan zowel een positieve als een negatieve vertaling hebben.

Deze negatieve betekenis voorspelt niet veel goeds. Het dromen over het doden van een spin staat namelijk symbool voor ongeluk en pech maar zie je een spin die al dood is? Dan symboliseert dat een verleiding die je hebt overwonnen.

.4 - Wat betekenen mijn dromen over een spinnenweb?

Als jij degene bent, die de spin is die het web spint, is het voor jou mogelijk om te oogsten wat je zaait. Het kan zijn dat je ingewikkelde projecten uitvoert met verschillende connecties

Als je droomt over een spin die een web aan het weven is, dan is dat vaak goed nieuws. Het betekent namelijk dat je wordt beloond voor je harde werken. Misschien zit er wel een promotie aan te komen op je werk of krijg je (eindelijk) erkenning voor je prestaties.

Tegelijkertijd vraagt deze spin je om te denken welke toekomst jij aan het weven bent. Maak jij je dromen waar? Weef jij elke dag aan het vormgeven van het leven dat jij graag wilt leven?

Wevende spinnen staan ook symbool voor creativiteit. Als je kijkt naar het prachtige en ingewikkelde web dat ze kunnen spinnen, dan snap je wel waarom.

Als het web je verstrikt, is dit een aanwijzing dat je je gevangen of verstrikt voelt in een aanhankelijke of plakkerige relatie.

Als je jezelf spinnenwebben ziet schoonmaken, betekent dit dat je hard moet werken om jezelf uit de fysieke en emotionele verwikkelingen te verwijderen.

Als je ziet dat er kinderen tijdens een droom in een spinnenweb worden “gevangen”, betekent dit dat je harde werk op het punt staat beloond te worden. Je kunt worden beloond voor je toewijding.

Wat wil die spin die in jouw droom ronddraait in zijn web? Is er iets waar je op dat moment niet uitkomt?

Deze droom duidt op besluiteloosheid, maar wijst je er ook op dat je door het niet kiezen van een richting in ieder geval niet vooruitkomt.

5 - Wat betekent het in de droom als er miljoenen spinnen over je heen kruipen?

Het zien van miljoenen spinnen die in je droom over je heen kruipen, is wat Freud als een "angst" -droom beschreef - het heeft te maken met het gevoel afgezonderd of alleen gelaten te worden in het leven.

Het is tijd om meer op je innerlijke kracht te vertrouwen en betere relaties in het leven aan te gaan.

6 - Wat is de betekenis van een droom waarin je wordt aangevallen door een spin?

Afhankelijk van waar de aanval plaatsvindt, helpt het om te bepalen welk gebied dieper in je persoonlijk onbewuste moet worden onderzocht. Het benoemen van de kleur van de spin, de locatie, het type en waar de aanval plaatsvond, helpt om de droom gemakkelijker te verklaren.

Als je droomt dat een spin je aanvalt, betekent dit dat je wordt aangevallen door een dominante vrouwelijke figuur.

 Als de spin onder je huid zit, kan dit erop wijzen dat je het moeilijk vindt om met een vrouw te communiceren.

Als de spin je aanvalt en misschien op je gezicht springt of je ogen en neus aanraakt, is dat een aanwijzing dat er een vrouwenfiguur is die je heeft overschaduwd en je ervan weerhoudt jezelf vrijelijk uit te drukken.

Het vertegenwoordigt een conflict met een van je vrouwelijke bekenden; het kan zelfs een vrouwelijke collega of een vrouwelijke baas zijn.

Als de spinnen zich concentreren op het aanvallen van je handen en benen, is dat een herinnering aan het mogelijke conflict dat in het verleden heeft plaatsgevonden.

Ik heb gedroomd over een spin...

7 – Hoe kan ik mijn droom verklaren waarin ik achtervolgd word door een spin?

Vaak wordt bij achtervolging in onze dromen de aandacht gevestigd op iets waar we voor weglopen. Spinnen kunnen zich manifesteren als angsten die verbonden zijn met de negatieve emotionele associaties met de moeder/vrouw.

Haar dominantie is een onbewuste angst die ervoor heeft gezorgd dat je deze dreiging niet onder ogen ziet. De locatie en de mensen om je heen geven je aanwijzingen waar het dreigende gevoel vandaan zou kunnen komen.

8 - Wat betekenen dromen over giftige spinnen?

Wanneer je droomt over een giftige spin, dan verwijst dat naar iets dat slecht is in jouw echte leven. Dat kan een verslaving aan alcohol, roken of drugs zijn.. Het kan ook een negatief persoon zijn die jouw leven vergiftigd.

Deze droom geeft in ieder geval aan dat je in een situatie zit die zowel fysiek, spiritueel, mentaal en emotioneel gevaarlijk voor je  is. Of op één van die gebieden.

Het zien van een gevaarlijke spin zoals de Zwarte Weduwe, Australische Tunnelwebspin of de Braziliaanse zwervende spin, die beide sterk genoeg gif met zich meedragen om te doden, kan erop wijzen dat je je verlamd voelt door een moeilijke situatie in het leven.

Zelfs als het moeilijk lijkt, moet je nog steeds kracht vinden om de negativiteit en weerstand  te overwinnen.

Maar als de spin je bijt en gif injecteert, is dat een indicatie dat er tegenslagen op komst zijn. De gevaren zijn reëel en je moet op je hoede zijn en je beschermen tegen elk gevaar dat op de achtergrond op de loer ligt, klaar om je op elk moment te steken.

 9 - Wat is de dromenuitleg over een spin die naar je toe komt in je droom?

Mensen die bang zijn voor spinnen, zullen zeker in paniek raken als er een spin naar ze toe komt in hun droom. De droom kan aangeven dat je in een relatie zit waar je aan wilt ontsnappen, maar die stap nog niet durft te nemen.

De positieve uitleg is, dat de spin aangeeft dat er een mooie periode in je leven aankomt. Een periode die je zelf vorm zult moeten geven.

Dromen over spinnen die op je afkomen wijst je er dan op dat je de positieve eigenschappen van de spin – ijver, creativiteit en doorzetting – kunt gebruiken..

10 - Wat zeggen dromen over een spin die tegen je praat? 

Dromen over spinnen die tegen je praten, zijn natuurlijk erg afhankelijk van wát de spin precies te vertellen heeft. Let dus goed op en probeer te onthouden wat de spin je te zeggen heeft.

Deze spin kan namelijk een belangrijke boodschap voor je hebben. Het kan zijn dat je bepaalde aspecten van je eigen persoonlijkheid hebt weggestopt, omdat je dat nu eenmaal zo geleerd hebt of omdat de sociale omgangsnormen dat vragen.

Deze droom schudt jou als het ware wakker, om trouw te blijven aan jezelf.

11 - Hoe gaat de dromen uitleg over spinnen die heel groot zijn? 

Dromen van een grote spin wordt geassocieerd met een conflict of een vrouw die je leven overneemt. Als je droomt van een angstaanjagend grote spin, betekent dit dat je verbinding moet maken met je innerlijke zelf en de antwoorden moet ontdekken om een probleem te overwinnen.

Als je jezelf in een droom omringd ziet worden door grote spinnen of als de grote spinnen je aanvallen, is dit een indicator dat je denkt aan carrière groei en vooruitgang in het leven.

Als de spin enorm maar ongevaarlijk is in een droom zoals een Wolf spin of een Jachtkrabspin, is dit een teken dat je sterke vrienden hebt die er altijd voor je zijn in tijden van problemen en tegenslagen

Word je ook nog eens gebeten door die enorme spin? Dan geeft de droom aan dat je meerdere problemen zult tegenkomen op je pad naar rijkdom (als dat jouw streven is).

Wat is de betekenis van een spin in je droom?

12 - Wat is de dromenuitleg van spinneneieren en babyspinnen in je droom?

Deze vertegenwoordigen nieuwe groei, mogelijk een hint naar je creatieve kant.- Eieren zijn vaak een zeer positief symbool van het zelf. Spinneneieren moedigen je aan om je talenten en creatieve kant te ontdekken en ook je vrouwelijke energie de ruimte te geven.

Symbolisch voor een nieuw begin is het dromen over babyspinnen. Dit kan een nieuwe relatie zijn, maar ook op een andere manier een nieuwe start in je leven.

Spinneneieren in je droom zijn een indicator dat je je potentieel niet volledig hebt erkend. Er is misschien iets wat je ervan weerhoudt om jezelf uit te drukken.

Als je toevallig een spin uit een ei ziet komen, is dat een geweldig droomteken omdat het aangeeft dat je langzaam uit je vastgeroeste wereldmodel komt en klaar bent om te leven vanuit je innerlijke kracht.

Een zwangere spin die eieren legt in je droom is een teken dat er nieuwe mogelijkheden op je pad komen om je creativiteit te uiten.

13 - Wat betekent het om te dromen van spinnen die boven je hoofd hangen?

Een droom over een spin, die boven je hoofd hangt, kan gaan over een gevoel van druk van vrouwen om je heen.

Het kan een moeder, echtgenoot, stiefmoeder of zelfs een vrouwelijke baas zijn die jou zoekt en je controleert

Het is deze druk die inbreuk maakt op je vermogen om jezelf uit te drukken of je vrijheid om je mening of gedachten vrijelijk te uiten.

 14 - Wat betekent mijn droom over spinnen die over je kruipen?

Spinnen gebruiken hun tastzin om hun omgeving te voelen. en af te tasten. Ze zijn sterk afhankelijk van de trillingen die hen waarschuwen voor gevaren. Dit is best interessant, want als we de droom interpreteren van spinnen die over ons lichaam kruipen, moeten we kijken naar hoe de spin zich gedraagt om de droom te duiden.

Als we deze droom omdraaien, kan een spin die over je heen kruipt in je droom meestal aangeven dat er een verborgen gevaar schuilt in je dagelijks leven.

Als je droomt dat spinnen op je hoofd vallen, kan dit op verschillende manieren suggereren dat je vertrouwt op het advies van een naast familielid.

Oude droomwoordenboeken geven aan dat het zien van spinnen die op je kruipen, ook kan suggereren dat je informatie mist.

Dit hangt samen met het feit dat de haren van een spin zijn verbonden met hun eigen zenuwstelsel dat informatie geeft over hoe ze bewegen en wat er om ze heen gebeurt.

Als je spinnen over de vloer ziet kruipen, kan dit erop wijzen dat je je zorgen maakt over je huidige relatie. Misschien gaat het gewoon niet goed.

 15 - Wat betekent het om te dromen van een springende spin?

In dromen kan een springende spin suggereren dat je inzicht hebt in een probleem. Waarom? Omdat de springende spin een geweldig uitzicht en een fantastisch gezichtsvermogen heeft. Je ziet het hele plaatje.

Spiritueel gezien geeft deze droom aan dat je geweldige tijden tegemoet gaat en zult krijgen wat je wilt in het leven.

De springende spin in dromen kan ook aangeven dat je niet meer zo ambitieus bent als vroeger. Neem je genoegen met minder? Het is waarschijnlijk te wijten aan je passieve aard die je zelf hebt ontwikkeld.

Een spin uit een auto zien springen symboliseert tegenstanders of vijanden die in je leven aanwezig zijn. Deze mensen verspreiden misschien roddels - wat waarschijnlijk van invloed is op je sociale leven of je kwaliteit van relaties.

Als een spin in de droom op je gezicht springt, betekent dit dat je meer oplettend en proactief moet worden tegenover iedereen die tussen jou en je succes lijkt te komen.

 16 - Hoe kan ik mij droom verklaren met een spin als huisdier?

Een spin als huisdier houden in je dromen is voor dappere mensen. Het betekent vooral dat je in staat bent om je angst onder ogen te zien.

Het is een boodschap aan jezelf, dat je klaar bent voor de nieuwe uitdagingen in je leven.

17 - Wat is de droomuitleg van een spin eten in je droom

Veel mensen zullen gruwelen bij de gedachten om een spin in de mond te krijgen, laat staan om er eentje op te eten.

Toch heeft deze droom als symbolische betekenis dat je de situatie in de hand hebt. Maar ze kan je ook waarschuwen dat je te dominant bent, zowel op je werk als in je privéleven.

Ook hier geldt dus weer: probeer voor jezelf na te gaan wat jij voelt bij de droom om de betekenis vanuit jouw persoonlijke onbewuste te doorgronden.

Ik heb gedroomd over een spinnenweb

18 - Wat betekent het om nachtmerries met spinnen te hebben?

Vaak dromen mensen, die bang zijn voor spinnen, vaker over spinnen. Voor hen ontaarden dromen met een spin bijna altijd in nachtmerries!

Een spin in zo'n angstdroom is een teken dat je wordt gemanipuleerd. Het kan zijn dat je de manipulator bent of dat je wordt gemanipuleerd door iemand die dicht bij je staat. Vaak heb je deze manipulatie niet door en komen deze nare dromen je een belangrijke boodschap brengen.

Het kan ook betekenen dat je je in je leven grote zorgen maakt over hoe je toekomst of hoe je plannen eruit zullen zien..

19 - De 12 spirituele kenmerken van de spin

Heb jij de uitleg over jouw spinnendroom hierboven niet kunnen vinden? Misschien helpen de spirituele kenmerken van de spin jou verder in het betekenis geven van je droom.

Creativiteit: Het opmerken van een spin in je droom die prachtig ronddraait en een web creëert, kan wijzen op je verborgen creatieve kant. Je droom kan duiden op onderdrukte creativiteit, of je zult je creatieve gave in het leven gebruiken.

Geduld: Na het uur dat een spin nodig heeft om zijn web te maken, wacht hij geduldig op het aas. Het zien van een spin op een web kan zich vertalen in je geduld en hard werken. Dat zal in de toekomst zijn vruchten afwerpen. Een spin leeft in het nu, staat roerloos en accepteert het leven om ernaartoe te komen in plaats van te vinden. Spinnen kunnen een metafoor zijn voor meditatie en mindfulness

Streetwise: Spinnen kunnen ook symbool staan voor je vermogen om artistiek en streetwise te zijn. Kijken naar een spin die een web maakt, kan te maken hebben met hoe je beweegt in je dagelijks leven en relateert met de mensen om je heen.

Heelheid: Het IK in de Jungiaanse psychologie is een van de Jungiaanse archetypen, die de eenwording van bewustzijn en onbewuste in een persoon betekent en de psyche als geheel vertegenwoordigt. De spin zou door zijn ronde vorm een symbool zijn van heelheid.

Visie: Van spinnen is bekend dat ze tot acht ogen hebben om te helpen jagen en roofdieren te ontwijken. Als je de ogen van de spinnen hebt opgemerkt, kan dit duiden op je vooruitziende blik en het vermogen om in het leven te navigeren.

Manipulatie: Spinnen zijn vooral roofdieren, dus jagen en doden is waar ze echt uitblinken. Ze hebben de mogelijkheid om een onbekend web te creëren dat opzettelijk op je wacht. Deze dromen kunnen een waarschuwing zijn voor de mensen om je heen die plannen maken om je in de val te laten lopen.

Gevangenschap: Als je eenmaal in het web van de spinnenval bent gevallen, kun je er niet meer uit. Dit zou een metafoor kunnen zijn voor het slachtoffer worden van iemands val.

De schaduw:   Volgens de analytische psychologie van Carl Jung vertegenwoordigt het schaduwarchetype 'de schaduwkant van je persoonlijkheid. Opgeslagen in het onbewuste leven je onderdrukte ideeën, eigenaardigheden, instincten en zwakheden. De spin kan een weergave zijn van de dodelijke, sluwe en giftige aspecten van jezelf waarvan je je niet bewust bent.

Giftig: Wanneer de spin zijn prooi doorboort met zijn hoektand, perst hij het gif eruit en injecteert hij het dier met voldoende neurotoxine om te verlammen of te doden. Afhankelijk van de droom zou je de spin kunnen zijn of heel goed een prooi van iemand die je verlamt.

Ongeziene dreiging: Dit kan een verborgen vijand zijn die je wil vergiftigen, omdat deze zich verstopt heeft in een hoek van de ruimte. Net als een spin

Angsten: Veel films tonen spinnen in een negatieve context, zodat het iemands angst in een droom kan symboliseren. Wanneer ze verschijnt, is het tijd om je fobie onder ogen te zien. Door ze te onderdrukken zonder ze te confronteren, zal de spin terugkeren.

Jagen/springen: Deze dromen suggereren dat je iets (schaduw) zou kunnen vermijden waarvan je je bewust moet zijn.

20 - Tenslotte

Meer is er niet te vertellen over de spin in je droom. Wat nog wel mogelijk is, su dat jij nu verder gaat met je persoonlijke droomuitleg met  mijn boekje De Verborgen Wijsheid van je DroomDNA of een van de technieken beschreven in deze blogs….

Over de schrijver
Reactie plaatsen