Ontdek hoe de lucide droom ons inzicht geeft in hoe ons bewustzijn werkt..
arrow_drop_up arrow_drop_down

De wetenschap achter jouw lucide droom.....

Er is veel onderzoek naar lucide dromen gedaan. Vooral om te bewijzen dat het mogelijk is en dat je het kunt leren. Deze onderzoeken kun je indelen in bepaalde periodes.

1- Vóór de jaren 1970

De midden tot eind jaren 70 van de vorige eeuw werden lucide dromen werden voor de eerste keer beschouwd als een erkend veld voor wetenschappelijke studie, maar lang voordat dit lukte, was er al volop kennis en ideeën over lucide dromen aanwezig. Lucide zijn is geen recentelijk ontwikkelde hersenfunctie maar iets wat vanaf het begin van de schepping tot aan nu in ons aanwezig is. Door de groei van onze hersenen en de daarmee gepaarde verandering van ons bewustzijn is deze functie van ons brein steeds meer op de achtergrond geraakt.

We zijn als mensheid steeds rationeler geworden en sceptisch ten opzichte van zaken die ons dagelijks denken overstijgen. We willen bewijs en dan ook nog het liefst wetenschappelijk, gepresenteerd door wetenschappers die we serieus moeten nemen. Dit was dus ook het probleem. Toen dromen, dankzij Freud en Jung, vanuit een meer wetenschappelijke basis benaderd werden en omarmd, nam ook de belangstelling voor lucide dromen weer toe maar tot aan de jaren zeventig heeft niemand zich daar op een wetenschappelijke wijze mee bezig gehouden. Keith Hearn en Stephen Laberge waren de eerste.

 

2- Midden tot eind jaren 70: Keith Hearn en Stephen LaBerge

Voor het eerste, bekende, Serieuze onderzoek naar lucide dromen moeten we dan ook teruggaan naar 1975, toen het eerste onderzoek naar lucide dromen het onderwerp weer top of mind maakte voor liefhebbers en andere wetenschappers.

Deze studie werd uitgevoerd door de Britse parapsycholoog Keith Hearn, die de vooraf bepaalde oogbewegingen van zijn proefpersoon, Alan Worsley, vastlegde. Hearn’s onderzoek toonde aan dat lucide dromen echte dromen zijn en plaatsvinden in het stadium van de slaap dat bekend staat als remslaap.

Keith Hearn’s onderzoek werd later bewezen door de aan Stanford University gelieerde Amerikaanse psychofysioloog Stephen LaBerge, die bewees dat lucide dromers, terwijl ze lucide droomden, een teken konden geven aan hun onderzoekers door middel van oogbewegingen.

Deze techniek is van onschatbare waarde gebleken voor degenen die lucide dromen onderzochten, omdat neurowetenschappelijk onderzoek heeft kunnen bevestigen dat proefpersonen niet deden alsof ze lucide droomden omdat ze in een laboratorium werden bestudeerd.

Een andere belangrijke bevinding toegeschreven aan Stephen LaBerge heeft betrekking op de inductie van lucide dromen. LaBerge gebruikte een apparaat genaamd Dream Light om lucide dromen te stimuleren bij zijn proefpersonen.

Het apparaat werd later vervangen door de NovaDreamer, die was ontworpen door een lucide dromer genaamd Craig Webb, die bij het LaBerge werkte en deelnam aan verschillende onderzoeken naar lucide dromen op Stanford University. De apparaten hebben een oogmasker met LED’s die over de oogbollen van de lucide dromer worden geplaatst. Wanneer de persoon begint met REM-slaap (dit kan worden gedetecteerd door snelle oogbewegingen) zal de LED van het masker knipperen.

 

3- Recenter onderzoek: De Fysiologie van Lucide Dromen

Een onderzoek uit 2009 van Ursula Voss, Romain Holzmann, Inka Tuin en J. Allan Hobson ( Download hier de PDF die Hobson schreef over lucide dromen)  trachtte de fysiologische correlaties van lucide dromen te analyseren en eventuele veranderingen in de fysiologie van de hersenen te onderzoeken die mogelijk verantwoordelijk zijn voor het fenomeen. Dit vond plaats in het slaaplaboratorium van de universiteit van Frankfurt.

Een van de belangrijkste uitkomsten van deze studie was de moeilijkheid die proefpersonen ondervonden bij het krijgen van een lucide droom in het laboratorium. Van de eerste groep van 20 proefpersonen, die allen bewezen hadden dat ze minstens twee keer per week een heldere droom hadden, waren er maar drie in staat om dit te repliceren in een slaaplaboratorium. De moeilijkheid om lucide, helder dromen te bestuderen in deze context verklaart dus waarom het fenomeen de afgelopen decennia een controversieel vakgebied is gebleken.

Drie van de zes deelnemers aan deze studie vormden wel lucide dromen in de laboratoriumomgeving. Alle drie ervaarden ze de lucide dromen spontaan en gaven ze door aan de onderzoekers dat ze in een lucide droom waren door middel van een patroon van oogbewegingen dat ze eerder hadden geleerd. Door deze drie lucide dromers konden de onderzoekers enkele interessante feiten achterhalen over hoe de hersenen functioneren in een periode van lucide dromen.

Uit deze studie bleek dat wanneer een proefpersoon volledig wakker en alert was, of in het midden van een lucide droom, hun coherentieniveaus sterk op elkaar leken. Deze interessante bevinding legt uit hoe we, wanneer we lucide dromen ervaren, volledig controle hebben over onze dromen, net zoals we onze dagelijkse acties volledig onder controle hebben wanneer we wakker zijn.

De onderzoekers merkten op dat de coherentieniveaus (het vermogen om een betekenisvol geheel te vormen) van de proefpersonen het grootst waren in het front laterale en de frontale gebieden van de hersenen. De uiteindelijke hypothese is nog steeds speculatief, maar de onderzoekers ontdekten dat luciditeit van de droom kan ontstaan vanwege activering van de waakachtige frontale lob. Het is ook deze lob die we overdag kunnen trainen door middel van meditatie, mindfulness of zelfhypnose. Daarom zijn deze activiteiten ideaal voor het leren van lucide dromen omdat ze het meest vergelijkbaar met de REM-slaapactiviteit zijn.

 

4- De inductie van Lucide Dromen

Een onderzoek uit 2012 naar lucide dromen ondernomen door onderzoekers Tadas Stumbrys, Daniel Erlacher, Melanie Schadlich en Michael Schredl gebruikte een reeks inductietechnieken (technieken die je helpen om lucide te worden zoals de MILD en WILD-techniek) zoals cognitieve methoden, externe stimulatie en medicijnen om lucide dromen te stimuleren bij een verzameling proefpersonen, de effectiviteit van deze inductietechnieken te analyseren met betrekking tot lucide dromen.

De onderzoekers konden niet 100% verifiëren dat lucide inductietechnieken altijd een lucide droom tot gevolg had (ondanks duizenden mensen die zeiden dat ze hun luciditeit ervaren hadden) maar vonden dat een paar veelbelovende resultaten verder onderzoek rechtvaardigde.

 

5- Meer recent lucide droom onderzoek

Meer recentelijk zijn studies naar lucide dromen uitgevoerd door wetenschappers van het Max Plank Institute of Psychiatry in München, het Charite-ziekenhuis in Berlijn en het Max Plank Institute for Human Cognitive en Brain Sciences in Leipzig.

Studies door deze gerenommeerde instituten hebben aangetoond dat lucide dromen inderdaad op waarheid berust en dat de droominhoud kan worden gemeten door hersenactiviteit wanneer de proefpersonen dromen.

Het onderzoek van het Max Plank Institute heeft, en dit is belangrijk, aangetoond dat MRI- en EEG-apparaten kunnen worden gebruikt om hersenactiviteit te onderzoeken wanneer een iemand een lucide droom heeft. Dit onderzoek toonde aan dat er een verband bestaat tussen de hersenschors (die verantwoordelijk is voor zelfbewustzijn en zelfreflectie) en lucide dromen – omdat de hersenschors plotseling actief wordt wanneer je lucide droomt

Deze interessante bevinding bevestigt wat we al weten over het fenomeen van lucide dromen, en vormen de wetenschappelijke basis van de lucide droom verslagen van degenen die ze op regelmatige basis ervaren. Eeg’s zijn ook gebruikt om aan te tonen dat lucide dromers inderdaad de controle hebben over hun acties, ondanks het feit dat ze in slaap zijn. In één onderzoek werden lucide dromers gevraagd om hun ogen te bewegen tijdens hun lucide dromen.

Ze deden dit, terwijl feit dat de Eeg’s bevestigden dat ze op dat moment midden in de REM-slaap zaten. (Eeg’s zijn ook gebruikt in sommige recente lucide dromen technieken zoals de LucidCatcher waarmee je direct lucide dromen kunt induceren!).

 

6- Tenslotte

Het onderzoek naar lucide dromen is de laatste jaren steeds krachtiger geworden en is sinds eind jaren zeventig een erkend veld van wetenschappelijk onderzoek.

Hoewel het problematisch kan zijn om een dergelijk fenomeen te bestuderen in een laboratoriumomgeving, hebben deze studies toch aangetoond dat het mogelijk is om de ervaringen van lucide dromers te analyseren en dat het inderdaad de basis kan vormen voor nieuwe informatie over de manier waarop onze hersenen en ons bewustzijn werken.

Onderzoek naar lucide dromen wordt voortgezet op universiteiten en onderzoekscentra over de hele wereld, dus kunnen we ons nu al verheugen over wat we in de toekomst nog meer te weten zullen komen over dit fenomeen.  Als we één ding zeker weten, dan is het dat we nog heel weinig weten over het menselijk brein. Lucide dromen is een van de instrumenten die ons helpt om deze kennis te vergroten.

Dus, de wetenschappers en lucide dromers van de toekomst hebben nog veel te ontdekken en te leren over lucide dromen. Onderzoek deze ruimte, dromers en wetenschappers, want er liggen een onbeperkt arsenaal aan nieuwe en spannende bevindingen om de hoek.

PS: Wil je het zelf proberen? Je kunt lucide dromen heel snel leren door de gratis training te volgen. In mijn boek De Lucide Droom Gids ontdek je wat lucide dromen inhoudt en hoe je het kunt leren. Als bonus vind je hier ook een methode hoe jij je andere ( niet lucide) dromen betekenis kunt geven.

Over de schrijver
“Dromen. Of ze nu lucide zijn of “gewoon” ze blijven mij fascineren. Daarom schreef ik De Lucide Droomgids. Een whitepaper waarin je ontdekt wat lucide dromen zijn en hoe je eenvoudig en snel een lucide droom krijgt. Ook vind je in deze gids meer dan vijftig pagina’s over hoe jij je gewone dromen kunt vertalen naar wat ze zeggen over je dagelijks leven. Daar kan ik je ook in begeleiden. Dan gaan we samen op zoek naar de betekenis van je droom…”
Reactie plaatsen

Gratis gids over lucide dromen en meer...

Wil jij meer ontdekken over lucide dromen? In deze gids ontdek je wat lucide dromen precies inhoudt, hoe je het leert en als extra, hoe jij je normale dromen eenvoudig en effectief betekenis kunt geven...

50%
Download hier je gratis gids...
Wij gebruiken cookies....